ระยะเวลาอบรม

2 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

ราคา 7,000 บาท รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ราคานี้ไม่รวม Vat)

แนะนำหลักสูตร

Microsoft Power BI Desktop เป็นโปรแกรมฟรีจากทาง Microsoft ใช้สำหรับสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงหรือ Business Intelligence (BI) เหมาะสำหรับสร้าง Dashboard ในรูปแบบ Interactive เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากสุดในขณะนี้ ใช้งานง่ายเพียงแค่ลากกราฟ (Visual) ที่ต้องการจะแสดงแล้วปล่อยลงในหน้ารายงานเท่านั้น คุณก็สามารถที่จะสร้าง Dashboard ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

Power BI Desktop มีรูปแบบของกราฟให้เลือกใช้มากมาย สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้หลากหลาย สามารถแสดงผลข้อมูลได้ Real Time และสามารถดูรายงานหรือ Dashboard ได้จากทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ หรือมือถือทั้งแบบ Offline และ Online ได้ด้วย เป็นสุดยอดเครื่องมือที่ผู้ต้องการสร้าง Dashboard แบบขั้นเทพต้องเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้คุณได้เรียนรู้วิธีการนำเอาข้อมูลต่างๆ เข้ามาใน Power BI Desktop
 • เพื่อให้คุณได้รู้จักการใช้คำสั่งต่างๆ ในการ Transform ข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ Database พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว
 • เพื่อให้คุณได้เรียนรู้การสร้างรายงานแบบ Visual Report ที่จะมีกราฟสวยงามแบบต่างๆ สำหรับการนำเสนอแบบมืออาชีพ
 • เพื่อให้คุณเรียนรู้การนำเอารายงานหรือ Dashboard ที่สร้างไว้ไปแสดงใน Power BI Service เพื่อใช้ดูข้อมูลจากมือถือ

เนื้อหาการอบรม

แนะนำ Power BI Desktop

 • ทำความรู้จักเกี่ยวกับ Power BI Product ต่างๆ ของ Microsoft
 • การ Download และติดตั้งโปรแกรม Power BI Desktop
 • ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Power BI Desktop

การ Connect Data เข้ามาใช้ใน Power BI Desktop

 • Data Source ต่างๆ ที่สามารถนำมาเชื่อมต่อใน Power BI Desktop
 • การสร้างการเชื่อมต่อกับ Data Source
 • การ Connect Excel Workbook เข้ามาใช้ใน Power BI Desktop
 • การ Connect CSV File เข้ามาใช้งานใน Power BI Desktop
 • การ Connect Web Page และ Cloud Storage เข้ามาใช้งานใน Power BI Desktop
 • การป้อนข้อมูลโดยตรงไปยัง Power BI Desktop
 • การ Refresh ข้อมูล

การจัดการกับ Data Set เพื่อให้ข้อมูลพร้อมใช้สำหรับการวิเคราะห์

 • การสร้าง Query เพื่อกรองข้อมูล
 • การ Filter ข้อมูล เพื่อให้ได้เฉพาะข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น
 • การลบบรรทัดหรือคอลัมน์ที่ไม่ต้องการใช้งานทิ้งไป
 • การเปลี่ยนชนิดข้อมูลให้ถูกต้อง
 • การ Transform ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Database Format
 • การ Split และ Merge Column
 • การสร้างคอลัมน์ใหม่
 • การ Consolidate หลายไฟล์มารวมกัน
 • ฯลฯ

การสร้าง Data Model สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะต่างๆ

 • การ Format ข้อมูลใน Data Model
 • รูปแบบต่างๆ ของการ Summarize ข้อมูลใน Data Model
 • การจัดการกับ Table ต่างๆ ใน Data Model
 • การสร้างคอลัมน์ใหม่ใน Data Model
 • การสร้าง Hierarchy ให้กับข้อมูล
 • การสร้าง Group ของข้อมูลใน Data Model
 • การสร้าง Relationship ระหว่าง Table ทั้งแบบ Manual และ Auto
 • รูปแบบต่างๆ ของ Relationship
 • เรียนรู้การเขียนสูตรใน Power BI Desktop ที่เรียกว่า DAX Formula
 • การสร้างฟิลด์คำนวณด้วยใน Power BI Desktop ที่เรียกว่า Measure
 • การใช้ฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็นของการสร้าง Measure

การสร้าง Visual Report

 • การใช้งาน Report View ใน Power BI Desktop
 • การใช้งาน Visual ต่างๆ ใน Power BI Desktop เช่น Table, Matrix Table, Card, Multirow Card, Column Chart, Bar Chart, Pie Chart, Area Chart, Scatter Charts, Bubble Charts, Funnel Charts, Waterfall Chart, Donut Chart, Map
 • การปรับแต่ง Visual ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 • การสร้าง Conditional Formatitng ให้กับข้อมูล
 • การ Filter และ Highlight ข้อมูลใน Visual
 • การสร้าง Slicer เพื่อ Filter ข้อมูล
 • การจัดรูปแบบ Report ให้สวยงามอย่างรวดเร็วด้วย Report Theme
 • การใส่รูปภาพ Logo บริษัท หรือ Drawing Graphic ต่างๆ ใน Report

การใช้งาน Power BI Service และ Power Bi Mobile App

 • การปรับรูปแบบ Report สำหรับแสดงผลใน Mobile
 • การสมัครใช้งาน Power BI Service
 • การส่งข้อมูลจาก Power BI Desktop ไปยัง Power BI Cloud Service เพื่อให้สามารถดูได้จาก Mobile Device
 • การสร้าง Dashboard จาก Report ต่างๆ
 • การ Print Dashboard หรือ Export Dashboard ไปยัง PowerPoint เพื่อทำการพรีเซนต์
 • การใช้งาน Power BI Mobile App ใน iOS, Android และ Windows Phone
 • การดู Dashboard หรือ Report ใน Mobile แบบ Offline
 • ข้อแตกต่างของคำสั่งระหว่าง Power BI Desktop และ Power BI Service

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องทำงานติดต่อกับฐานข้อมูลภายนอกเป็นประจำ หรือเก็บข้อมูลไว้หลายลักษณะ เช่น หลายชีต หรือหลายๆ ไฟล์
 • ผู้ที่ต้องลิงก์ข้อมูลระหว่างหลายๆ Table เข้าด้วยกัน
 • ผู้ที่ทำงานกับข้อมูลที่มีปริมาณมากๆ เช่น Big Data
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ความสามารถใหม่ๆ ของ PivotTable ในขั้นสูงกว่าปกติ
 • ผู้ที่ใช้งาน Power BI

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ใช้งาน Excel เกี่ยวกับงานวิเคราะห์ข้อมูล
 • ผู้ที่ต้องการนำเสนอรายงานในรูปแบบ Visual หรือ Dashboard แบบขั้นเทพ
 • ผู้ที่ต้องการนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารแบบมืออาชีพ

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องจัดเตรียมก่อนอบรม

 • ผู้เรียนจะต้องนำ Notebook มาเอง
 • ติดตั้งโปรแกรม Power BI Desktop มาเรียบร้อยแล้ว
  คลิกลิงก์นี้ Download Power BI Desktop

ลูกค้าที่ได้จัดอบรม In-House Training ในหลักสูตรนี้

ความประทับใจจากลูกค้า

 

ดิฉันมาอบรมกับบริษัท NTinfonet เป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเรื่อง Advanced Pivot) เนื่องจากชอบวิธีการสอนที่ละเอียด และตรงตามความต้องการของผู้ใช้จริง และอาจารย์ผู้สอนยังเปิดโอกาสให้ซักถามได้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งยินดีตอบข้อสงสัยภายหลังจากเรียนจบไปแล้ว และเจอปัญหาจากการทำงานจริงด้วย จึงรู้สึกประทับใจมาก

สำหรับการอบรมเรื่อง Power BI Desktop รู้สึกประทับใจกับโปรแกรมมาก เพราะทำอะไรหลายอย่างได้ง่ายขึ้นมาก เหมือนเป็นการรวมเรื่อง Query, Pivot และ BI ไว้ด้วยกัน ซึ่งอาจารย์สามารถอธิบายให้เข้าใจและใช้งานได้อย่างง่ายๆ ไม่สับสน เคยลองเปิดดูโปรแกรมเอง และดูยูทูปด้วยตนเองบ้าง แต่ต้องใช้เวลามากกว่าจะเข้าใจ

หลังจากเรียนจบคิดว่าได้เข้าใจพื้นฐานการทำงานของ Power BI และนำไปวางแผนใช้งานจริงกับข้อมูลที่มีอยู่ได้ ตลอดจนสามารถค้นหาเทคนิคอื่นๆ เพิ่มเติมจากยูทูปหรือหนังสือต่างๆ ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมในการสอน อาจารย์จะใช้ข้อมูลตัวอย่างมาทดลองฝึกฟังก์ชันต่างๆ ทำให้เข้าใจได้ง่าย เหมือนได้ทดลองจริงและสนุกด้วยค่ะ

คุณมีนา ธรรมชัยพิเนต

บริษัท INTAGE Holdings Inc. จำกัด

 

จากที่ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Power BI กับ NTinfonet ประทับใจสถานที่เรียน กับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และอาจารย์ผู้สอน เป็นอย่างมากค่ะ

อาจารย์สมชัยท่านสอนดี อธิบายและยกตัวอย่าง เริ่มจากพื้นฐาน Power BI เทคนิคต่างๆ พร้อมให้เราลงมือปฏิบัติ ทำให้เข้าใจได้ง่าย และเร็วขึ้น

จากที่เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมนี้เลย มีความเข้าใจและมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งโปรแกรมนี้มีความจำเป็นอย่างมากในการทำ Dashboard เสนอผู้บริหาร มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างดีเลยค่ะ

นอกจากนี้จะแนะนำเพื่อนร่วมงานที่มีความจำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมหลักสูตรอื่นๆ ให้เข้ามาอบรมกับ NTinfonet อีกแน่นอน ขอบคุณมากๆ ค่ะ

คุณชเนตตี สุขสวัสดิ์

บริษัท IT One จำกัด

 

หลังจากได้เข้าอบรมตามหลักสูตรแล้ว ทำให้การทำงานในหลายๆ ขั้นตอนลดระยะเวลาลงมาก ทั้งยังได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานได้อีกมากมายค่ะ

รู้สึกว่าน่าจะเรียนตั้งนานแล้ว จะได้ไม่เสียเวลากับการจัดการข้อมูลแบเดิมๆ ที่ต้องใช้เวลาและอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายมาก

Power BI เหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการตัวช่วยในการทำงานกับข้อมูลเยอะๆ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการวิธีปรับให้เข้ากับลักษณะงานของแต่ละคนก็สามารถสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาอบรมนะคะ อาจารย์จะมีคำแนะนำและมีเทคนิคง่ายๆ ที่คาดไม่ถึงมาช่วยแก้ไขปัญหาให้เสมอค่ะ

คุณชิดชนก หนูปลื้ม

บริษัท INTAGE HOLDINGS Inc. จำกัด

 

ได้เข้าอบรมกับอาจารย์สมชัย เป็นช่วงที่ต้องเข้าอบรมในวาระเร่งด่วน เพื่อนำไปใช้ทันทีหลังจากที่เรียนจบ

อาจารย์สอนได้ดีมาก ใช้เวลา 2 วัน สอนเทคนิคการใช้ Power BI ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำรายงาน การทำ Presentation การทำกราฟ จนสามารถนำโปรแกรมมาทำรายงานได้สำเร็จและนำไปใช้งานได้ทันที

เทคนิคที่อาจารย์สอนถูกนำมาใช้ทุกอย่าง ผลงานที่ออกมาก็สวยงาม ตอนนี้ได้รวมทีมกับสมาชิกที่อบรมด้วยกัน พัฒนาสร้าง Structure ของข้อมูล เพื่อนำไปใช้ Update ข้อมูลรายเดือน เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการจัดทำรายงานเสนอผลงานในเดือนถัดไปแล้วครับ

คุณนิตินนท์ บุษย์รัตธนะกิจ

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

 

อาจารย์ผู้สอนมีความเป็นกันเอง เอาใจใส่กับผู้เรียนทุกคน สอนสนุกไม่น่าเบื่อ สอนให้เข้าใจในการใช้งานโปรแกรม Power BI ได้ดีมาก เนื่องจากโดยส่วนใหญ่ผู้เรียนไม่เคยใช้งานโปรแกรม Power BI มาก่อน

มีการทำ Workshop หลายๆ แบบในเวลาเรียนเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาของการใช้งานโปรแกรมได้มากขึ้น ทำให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ทำให้สามารถนำเสนอข้อมูลออกมาเป็นหน้า Dashboard และ Report ที่สวยงามและเข้าใจง่าย ได้แบบ Real Time ซึ่งตรงตามความต้องการของผู้บริหารในองค์กรในยุคปัจจุบัน

คุณปุณณรัตน์ บุญฉิม

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

ผมได้เข้าอบรมหลักสูตรนี้กับทาง NTInfonet มีความประทับใจในอาจารย์ผู้สอน เนื่องจากอาจารย์ได้ถ่ายทอด แนะนำการใฃ้งาน Power BI ในลักษณะที่ง่ายต่อการเข้าใจ มีความเป็นกันเอง สามารถตอบข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน

ในส่วนของตัวโปรแกรมเองก็ถือได้ว่ามีความจำเป็นต่อชีวิตการทำงานในปัจจุบัน ซึ่งหากต้องไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควร

การได้เข้ามาอบรมก็เป็นการดีต่อการนำไปประยุกต์ใช้งาน นำความรู้ที่ได้ไปเป็นต้นทุนในการค้นคว้าฝึกฝนเพื่อเพิ่มความชำนาญ เพื่อการใช้งานที่ราบรื่น

หากติดปัญหาขณะการใช้งาน ทางอาจารย์ผู้สอนก็เปิดโอกาสให้ซักถามหรือปรึกษาหารือผ่านช่องทางไลน์ ต้องขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาส นี้ครับ

คุณไพโรจน์ คำอาจ

บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด

 

หลักสูตร Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop มีประโยชน์มากในการทำงานปัจจุบัน ซึ่งถูกนำมาใช้ในองค์กรมากมาย โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะใช้เวลาเรียนรู้และเข้าใจได้ยาก

แต่เมื่อได้ผ่านการอบรมดิฉันคิดว่าเป็นหลักสูตรที่ดีและน่าสนใจมากๆ ทำให้เราใช้เวลาในการทำงานได้สั้นลง หลักสูตรนี้จะช่วยให้ดิฉันเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

ดิฉันประทับใจอาจารย์มากค่ะ ท่านมีความรู้และเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมเป็นอย่างดี อีกทั้งการลำดับความสำคัญในการสอน ทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ได้ในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ท่านยังมีน้ำใจในการช่วยเหลือ ท่านช่วยแก้ปัญหาการลงโปรแกรม และยังคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอด ทำให้การอบรมผ่านไปด้วยดีค่ะ 

คุณภัทรพร ธนสารโสภิณ

บริษัท CP INTERTRADE จำกัด

 

ด้ความรู้ละเอียดลึกซึ้งจากอาจารย์ที่พร้อมถ่ายทอดความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม

สถานที่อบรมเดินทางสะดวก เป็นสถาบันที่ยังอยู่ในใจเสมอเมื่อต้องการความรู้เฉพาะทางที่ลึกซึ้ง มีหลักสูตรเจาะลึก มีบทเรียนที่จะทำให้ได้เรียนรู้ในหลากหลายแบบ

มีหลักสูตร Power BI ซึ่งยังใหม่และไม่ค่อยมีที่ใดสอน เอกสารประกอบการอบรมอ่านเข้าใจได้ง่าย และครบถ้วนทุกฟังก์ชัน นอกจากนั้น ยังสามารถติดต่อสอบถามกับอาจารย์ผู้สอนได้ต่อเนื่องหลังจากจบการอบรม

คุณฐาปนี อินทรทัต

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.

 

ได้ความรู้เพิ่มเติมในการนำไปปรับใช้ในการทำงาน สามารถนำโปรแกรมไปช่วยลดเวลาในการจัดการข้อมูลได้ เข้าใจขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมมากขึ้น ได้แนวคิดเทคนิค นำสูตรไปประยุคต์ใช้โปรแกรมเพิ่มเติม

อาจารย์สอนได้ครอบคลุมเนื้อหา แต่เวลาที่จำกัดบางทีเร็วไปทำแบบฝึกหัดตามไม่ทัน เวลาในการเรียนน้อยไปนิด อยากให้มีการฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะกว่านี้

คุณสุธาทิพย์ ใจองอาจ

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

หลักสูตร Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop เป็นหลักสูตรที่ช่วยในการนำเสนอข้อมูลได้น่าสนใจมาก แสดงข้อมูลได้หลายหลายตามที่เราต้องการ มองภาพรวมของธุรกิจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และในตัวโปรแกรมมีเครื่องมือ ฟังก์ชัน ที่น่าสนใจ ช่วยให้เราประหยัดเวลาในการทำงานไปได้มาก

สำหรับอาจารย์ผู้สอน ท่านอธิบายได้เข้าใจดีมาก เรียงลำดับก่อนหลังได้ดีมาก ช่วยเหลือ ตอบคำถามเมื่อเรามีข้อสงสัย หรือติดปัญหาใด ถึงแม้จะจบการอบรมไปแล้วท่านก็ได้ตอบข้อสงสัยเราทุกเมื่อ ขอบคุณอาจารย์ผู้สอนและทีมงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

คุณลัดดาวัลย์ พึ่งสม

บริษัท IDC Premier จำกัด

 

โปรแกรม Power BI นี้ก่อนเข้าอบรมไม่มีความรู้และเคยใช้มาก่อน ทำให้นึกไม่ออกว่าจะนำไปใช้อย่างไร แต่เมื่อเข้าอบรมแล้วทำให้รู้ว่าโปรแกรมมีความสามารถหลากหลาย ในการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆ แหล่งที่แตกต่างกันเพื่อมาสรุปเป็นรายงานได้รวดเร็ว สวยงามและมีประสิทธิภาพ ทำให้การทำงานรวดเร็วและใช้เวลาน้อยลง สามารถนำประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายกับงานที่ทำอยู่

ณ โอกาสนี้ขอขอบคุณท่านอาจารย์ผู้สอนที่ได้ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคในการใช้งานและตอบข้อสงสัยพร้อมให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดีมาก พร้อมกันนี้ต้องขอขอบคุณองค์กรที่ได้ส่งมาอบรมหลักสูตรดีๆนี้ด้วยครับ

คุณศิริธรรม ไชยศิริ

บริษัท SECCO Engineering จำกัด

 

หลังจากเข้ารับการอบรมหลักสูตร Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop กับอาจารย์สมชัย ชัยสกุลสุรินทร์ (NTinfonet) แล้วรู้สึกว่าอาจารย์สามารถสอนได้ตรงประเด็น เป็นลำดับขั้นตอนและถ่ายทอดความรู้ให้อย่างเต็มที่

ในส่วนหลักสูตรที่มีประโยชน์อย่างมากในการนำเสนอรายงานในรูปแบบต่างๆ มากมาย ทั้งเปรียบเทียบ ตัวเลขยอดขาย ต้นทุน ผลกำไร หรือ รายงานแบบทันที เช่น สามารถสร้างรายงานขั้นตอนและแนวโน้มการขายในไม่กี่นาทีกับข้อมูลที่มีอย่างมหาศาล หรือการแชร์ข้อมูลระหว่างแผนก

เนื่องจาก Power BI สนับสนุนนับสิบแอปพลิเคชั่นทั้งแอปพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ที่สำคัญรายงานต่างๆ ที่กล่าวถึงเป็นรูปแบบรายงานที่ Excel ไม่สามารถทำได้ หรือทำได้น้อยมากในรูปแบบเดิมๆ ที่ทุกท่านพอทราบกันมาบ้าง

สุดท้ายนี้ขอแนะนำสำหรับผู้ที่จะเข้าอบรม Power BI ควรมีพื้นฐาน Power Query ซึ่งเป็นอีกหลักสูตรที่ NTinfonet ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อปูด้าน Database ให้แน่นก่อน และขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ พร้อมนำหลักสูตรที่อบรมจาก NTinfonet ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรของท่านต่อไป

คุณเศรษฐวุฒิ เดชนครชัย

บริษัท Atos IT Solutions and Services จำกัด

 

หลักสูตร Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์การทำ Dashboard ได้อย่างง่ายดาย สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม นำเสนอในรูปแบบที่สวยงามและมีความเป็นมืออาชีพ

Tools มีลูกเล่นที่หลากหลาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอแบบ Dynamic ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการดูข้อมูลได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ Website หรือ Mobile

อาจารย์ผู้สอนมีเทคนิคและทักษะในการถ่ายทอด ทำให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ง่ายและเข้าใจง่าย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำเสนองานในบริษัท

คุณศิริพจน์ อ.

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด

 

ได้เรียนรู้การทำ Dashboard ขั้นเทพจากอาจารย์ที่มีความเชียวชาญ นำเสนอในภาษาที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่ง Power BI เป็นโปรแกรมที่ต่อยอดมาจาก Pivot และ Power Query

จากการที่เคยมีความรู้ใน 2 เรื่องนี้มานานมากแล้ว สามารถทำความเข้าใจใน Power BI ได้ไม่ยากเลย ผสานกับระยะเวลาในการเรียนที่ไม่บีบจนเกินไป มีเวลาให้ถามคำถาม และทบทวนระหว่างเรียนได้ พร้อมมีแบบฝึกหัดให้ได้ลองหัดทำอย่างหลากหลาย และความเป็นกันเองของวิทยากร

โปรแกรม Power BI สามารถเผยแพร่ไปในอุปกรณ์โทรศัพท์ หรือ Tablet และยังสามารถนำไปแสดงผลในเว็บไซต์ได้อีกด้วย

คุณภูวนัย สุดสาคร

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

ไม่เคยเข้ารับการอบรมเรื่องโปรแกรมที่ไหนมาก่อนเลย จนกระทั่งได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการให้เข้าอบรม ก่อนที่จะมาฝึกอบรมไม่มีความรู้เรื่องโปรแกรม Power BI เลย นอกจากทราบว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

แต่พอเข้ารับการอบรมก็พบว่าไม่ยากเกินไป เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการอธิบาย ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย และไม่สอนเร็วจนเกินไป อธิบายและยกตัวอย่าง พร้อมให้ลงมือปฏิบัติทำให้เข้าใจได้ง่ายและเร็วขึ้น รวมถึงการแนะนำเทคนิคต่างๆ ในการใช้งานให้ด้วย

คุณภาวิณี ใจเที่ยงแท้

โรงพยาบาลเกาะจันทร์

 

หลักสูตรอบรม Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop เป็นหลักสูตรที่อาจารย์ให้ความรู้ตั้งแต่พื้นฐาน สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ อาจารย์สอนไปอย่างช้าๆ คอยช่วยเมื่อติดปัญหาตลอดเวลา เนื้อหาลำดับการสอนสามารถนับไปปรับใช้งานได้จริง

อาจารย์ผู้สอนได้คัดกรองสูตรและการตั้งค่าที่จำเป็นไว้ในคลาสเรียนเรียบร้อย เนื้อหาเข้าใจง่าย จนทำให้รู้สึกว่าเวลาเรียนน้อยไป อาจารย์สอนสนุก และมีเวลาให้เราได้ทดลองทำจริง ถ้าเปิดสอนในหลักสูตร Advance ด้วย มีความสนใจที่จะเรียนต่อเป็นอย่างมากค่ะ

คุณณพิชภร ภูรีทิพย์

บริษัท Robert Bosch จำกัด

 

หลักสูตร Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์ เพื่อใช้ในการแสดงผลในรูปแบบของกราฟที่ให้ผู้ร่วมประชุมเข้าใจง่าย และที่สำคัญคือใช้ทำกราฟง่ายกว่า Excel มากคะ ประหยัดเวลาในการที่จะต้องทำ Formatting ทำให้ชอบเรียนหลักสูตรนี้คะ

ข้อดีของหลักสูตรนี้เพิ่มเติมคือ สามารถเขียนสูตรที่คล้ายคลึงกับสูตรใน Excel ได้คะ ทำให้คนที่มีพื้นฐาน Excel อยู่แล้วสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ตอนที่ต้องมาทำสูตรเพิ่มเติมคะ และอาจารย์ผู้สอน สอนดีและเข้าใจง่ายสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ทำให้ตามคาบเรียนทันในทุกๆ เนื้อหาคะ ขอขอบคุณคะ

คุณช่อทิพย์ โอวีรวงศ์

บริษัท Index Living Mall จำกัด (มหาชน)

Don`t copy text!