ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล๊กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ชั้น 8 อยู่ภายในสภาคริสตจักรในประเทศไทย

กรณีขับรถมาเอง

  • กรณีมาจากทางสยาม เมื่อขึ้นสะพานหัวช้างแล้วให้ชิดซ้ายไว้เพราะ อาคารจะอยู่ทางลงสะพานพอดี
  • กรณีมาจากทางถนนพญาไท จะต้องไปกลับรถใต้สะพานหัวช้าง
  • จอดรถตั้งแต่ชั้น B2 เป็นต้นไป จะมีลิฟต์ที่ชั้น B1 และ B7 เท่านั้นที่จะสามารถเชื่อมเข้าสู่อาคารได้ (ค่าจอดรถ ชม.ละ 30 บาท)

นั่งรถไฟฟ้า BTS

  • ให้ลงสถานีช่องราชเทวี แล้วออกฝั่งโรงแรมเอเชีย
  • สามารถลงเข้าโรงแรมเอเชีย เพื่อลงมาที่ชั้น 1 ก็ได้ หรือจะลงสะพานลอยโดยไม่เข้าโรงแรมก็ได้เช่นกัน
  • จากนั้นให้เดินขึ้นไปทางมาบุญครอง สถานที่อบรมอยู่ก่อนถึงสะพานหัวช้าง มีจะป้ายทางเข้าเขียน สภาคริสจักรในประเทศไทย อาคารอยู่สภาคริสจักร ชั้น 9
Don`t copy text!