รายชื่อลูกค้าอ้างอิง

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการจัดอบรมให้กับบริษัทต่างๆ กว่า 4,000 บริษัท ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี และนี่คือรายชื่อบางส่วนของบริษัทชั้นนำที่ได้เข้ามาอบรมกับทางบริษัท

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด จำกัด (มหาชน) บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยบริการอุสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้แอสฟัทล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยพาณิชย์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
บง.เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท  บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด จำกัด (มหาชน)
บริษัท Dtac จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคี จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
บริษัท เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด มหาชน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยลิฟท์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยอพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สตรองแพ็ค จำกัด (มหาชน)
บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท สตาร์ปริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน)
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน) บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท นิวทริคริเอท จำกัด (มหาชน) บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกรอโกรกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด ( มหาชน )
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท บริษัท  ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) บริษัท บริษัท  บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด จำกัด (มหาชน) บริษัท บางกอกเดค-คอน จำกัด (มหาชน) บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด มหาชน บริษัท หลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท อเมริกัน สแตนดาร์ด บีแอนด์เค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ครีเอแพค จำกัด จำกัด (มหาชน) บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส ที พี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท คลอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส วี ไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัน (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) บริษัท คาโปรแลคตัมไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) บริษัท คาร์โนด์เมตัลบ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคารสยาม จำกัด (มหาชน)
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท แซมโก้ จำกัด จำกัด (มหาชน) บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
บริษัท แดดอง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด ( มหาชน ) บริษัท อิตาเลียนไทย (มหาชน) จำกัด
บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท ชาญไพบูลย์ เทรดดิ้ง(1972) จำกัด จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด มหาชน
บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซันพาราเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท พลีเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอลแคนแพ็คเกจจิ้ง สตรองแพ็ค จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท โพสต์พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด(มหาชน) บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน)
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มิลเลียไลฟ์อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท มุ่งพัมนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท โอซีซี จำกัด(มหาชน) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไดโดมอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน) บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิไทยไลน์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)
27 วิศวกรรม แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ ซิตี้วอล์ค มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย)
3 เอ เทเลคอม แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส
304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 แอ๊ดวานส์ อินชัวรันส์ ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย
889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ห้อง 155 ชั้น 15 ถ.สาทรใต้ แอ็ท ออล อิน วัน ซิมแอนด์ซัน คอมมิวนิเคชั่น(ประเทศไทย)จำกัด มิตซุยไกรน์ดิ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
Boot Room Co., Ltd. แอทนิว ซิลเวอร์ คอยน์ มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ (ประเทศไทย)
SLRT Limited แอนเซอร์ ซิลลิค ฟาร์มา มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส
T.E.I. Ltd. แอนนา ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น แอลที (ไทยแลนด์)
เกทส์ ยูนิทตะ (ประเทศไทย) แอ็บบอต ลาบอแรตอรีส ซี เอช สตาร์ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก แอมเวย์ (ประเทศไทย) ซี เอฟ เอ็น (ประเทศไทย) มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์
เกรท อะโกร แอมพาส อินดัสตรี ซี จี ยู ประกันชีวิต (ไทย) มิตรกาฬสินธุ์
เกรทวอลล(1988) แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) ซี อาร์ ซี สปอร์ต มิตรผลคลังสินค้า
เกร็นโซน (ประเทศไทย) แอร์เพย์ (ประเทศไทย) ซี. พี. อินเตอร์เทรด มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล
เกลือเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล แอร์โรเพลกซ์ อินเตอร์เนชันแนล ซี.เค. อิเล็คเทค มิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล
เกลือพิมาย แอล เอ็ม จี ประกันภัย ซี.เอ็น.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล ซีสเต็มส์ มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย)
เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาลไทย แอล เอ็ม อี ซี.เอฟ.อาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีดี
เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม แอลจี ไลฟ์ ไซเอนเซส (ประเทศไทย) ซี.เอส.เอ็น. แอนด์ แอสโซซิเอท มุ่งพัฒนา มาร์เก็ตติ้ง
เกษรพร็อพเพอร์ตี้ แอลจี อีเล็คทรอนิกส์ (ประเทสไทย) ซี.ไจแกนติค คาร์บอน มูซาชิ ออโตพาร์ท
เค แอนด์ พี เอฟ.เอ. เซ็นเตอร์ แอลป์ วิสร๊อค ซี.ซี.ออยล์ ยอร์ค แอร์ คอนดิชั่นนิ่ง แอนด์ รีฟริจเจอเรชั่น (ประเทศไทย)
เค ไลน์ (ประเทศไทย) แอสแพคออยล์ (ไทยแลนด์) ซี.พี พลาซ่า ยัสปาล
เค คัททัน แอนด์ กอส แฮปปี้แลนด์โฮลดิ้ง ซี.พี. แลนด์ ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย)
เค ซี มหานคร แฮ็พพิแมธ ซี.พี. อินเตอร์เทรด ยามาซ่า (ประเทศไทย)
เค มาสเตอร์ โกซอฟท์ (ประเทศไทย) ซี.พี.แลนด์ ยามาฮ่า มอเตอร์ เอเชียน เซ็นเตอร์
เค.เค. อะไหล่ โกซอฟท์ (ประเทศไทย)จำกัด ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด ยามาฮ่ามอเตอร์ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย)
เค.เอ็ม. เคมีคอลคอร์ปอเรชั่น โกรเฮ่ สยาม ซี.พี.อินเตอร์เทรด ยิบอินซอย
เค.เอ็ม. อินโนเวท (1996) โกลเด้น มายด์ เซอร์วิส ซี.อี.เอส.จำกัด ยิบอินซอยและแย๊คส์
เค.เอ็ม.แอล.อินเตอร์เนชั่นแนล โกลเบิลฟูด เทรดดิ้ง ซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย ยู เอส สัมมิท (โอเวอร์ซีส์)
เค.เอส.ไบโอ-พลัส โกลด์ไมน์การ์เม้นท์ ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ยู.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง
เค.เอส.พี.อุปกรณ์ โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส ซีเคียว์ริคอร์ (ประเทศไทย) ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
เค.จี.เอ็ม.เซอร์วิส โกลบอลไลซ์ ซีสเต็ม โซลูชั่น ซีเมนส์ โมบิลิตี้ ยูเนี่ยน นิฟโก้
เค.วี.เอ็น.อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) โกลว์ ซีเมนส์ ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่
เคเอ็มซี อาร์คิเทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น โคเซ่ อลูมินัม (ประเทศไทย) ซีเอฟจี เซอร์วิส ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย)
เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ โคเวสโตร (ประเทศไทย) ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค ยูเนียนพรอพเพอร์ตี้
เคโอพี เซอร์เฟส โปรดักส์ (เซอร์วิสเซส) พีทีอี ลิมิเต็ด โครโนส ริชาร์ดสัน (ประเทศไทย) ซีเอสไอ กรุ๊ป ยูเรกา ดีไซน์
เคดีเค-ฟูจิคูระ (ประเทศไทย) โคล่าชิปปิ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง ซีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น ยูเอซีเจ (ประเทศไทย)
เคน แมกซ์ (ประเทศไทย) โคลินาส โฮลดิ้ง ซีแอนด์ที คอมเมอร์เชียล เซอร์วิส ยูเอ็มไอ- เลาเฟน เครื่องสุขภัณฑ์
เคนดอลล์-แกมมาตรอน โคว แบงคอค ซีคซ์ บางกอก ยูเอส ซัมมิท
เคป อีสต์ (ไทยแลนด์) (สำนักงานใหญ่) โควีเดียน (ประเทศไทย) ซีซีซี ค้าเคมีภัณฑ์ ยูแทคไทย
เคมทรานส์ โงวฮก ซีดีจี ไมโครซีสเต็มส์ ยูโนแคลไทยแลนด์
เคมสตาร์ ชิปปิ้ง โจตัน พาวเดอร์ โค้ทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด ซีดีจี ซิสเต็มส์ ยูโรเครา (ประเทศไทย)
เคมีคัลส์ แอนด์ อาโรเมติก (ประเทศไทย) โจตันไทย ซีทีซี แมเนจ เซอร์วิสเซส ยูโรเชียฟู้ดส์ เทรดดิ้ง แอนด์ เอเย็นซีส์
เคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ ซีทูวี พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ ยูโรเซีย เทรดดิ้ง
เคย์จิวเจลรี่ครีเอชั่น โชติธนวัฒน์ ซีนิธคอมพ์ ยูโรเทค เอ็นจีเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล
เครือเจริญโภคภัณฑ์ โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต ซีนีเพล็กซ์ ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลล์ แอนด์ เซอร์วิสเซส
เครื่องจักรกลสยาม โซเคน อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) ยูไนเต็ด แบ็กส์
เคลาด์ ครีเอชั่น โซโคเมค ยูพีเอส (ไทยแลนด์) ซีพี แอนด์ เค (ไทยแลนด์) ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่
เคลียร์แพ็ค (ไทยแลนด์) โซดิแอค แอร์คาร์โก้ อีควิปเมนท์ ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็ตเตอร์ ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม)
เควายบี สเตียริ่ง (ไทยแลนด์) โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ ยูชิน พรีซิชั่น อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย)
เคอี รีเทล โซนี่ แมกเนติค โปรดักส์ (ประเทศไทย) ซียูอีแอล ยูซีซี อุตสาหกรรม
เคาน์เตอร์เซอร์วิส โซลเบสท์ ซีวา แอนิมัล เฮลธ์ (ประเทศไทย) ยูซีบี ฟาร์มา (ไทยแลนด์)
เคียร์แพ็ค (ไทยแลนด์) โซลเวย์ เพอรอกซิไทย ซีวิค มีเดีย ยูดีจี-ออริจินัล
เคียวคูโย เท็กซ์ไทล์ (ไทยแลนด์) โซลเวย์ เอเชีย แปซิฟิค ซีอาร์ เอเซีย (ประเทศไทย) ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์
เงินติดล้อ โดเท็ค เมอร์เชี่ยนไดซ์ (ประเทศไทย) ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส ยูนิเพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง
เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น โดล ไทยแลนด์ ซูเทคเอ็นจิเนียริ่ง ยูนิเวอร์แซล โซลูชั่นส์
เจ.ที.อี. โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) ซูเทคเอ็ยจิเนียริ่ง ยูนิเวอร์แซล ไรซ์
เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) โตเกียวมารีนเซ๊าท์อีสต์ (อาคเนย์) บริการ ซูมิโตโม อิเล็คตริค ไวริ่ง ซิสเต็มส์ ประเทศไทย ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์
เจเนซิส มีเดียคอม โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) ยูนิโปรแมนูแฟคเจอริ่ง
เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส โตเซน อินดัสเตรียล ซูมิ-ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง
เจเอสเอสอาร์ แมชชีนเนอรี่ โตเอ อิโนแอค ฑีฆาก่อสร้าง ยูนิคอร์น (ประเทศไทย)
เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น โตโต้ (ประเทศไทย) ณัฐสุอินเตอร์เนชั่นแนล ยูนิจี
เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ โตโต้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) ดริสเซ่น แอร์ คาร์โก้ อิควิปเมนท์ ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย)
เจซีเดอโก (ประเทศไทย) โตโต้(ประเทศไทย)จำกัด ดวงแก้ว จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอเรอร์ ยูบิลลี่เอ็นเตอร์ไพรส์
เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมูนิเคชั่นส์ (ที) โตโย แอดวานซ์ เทคโนโลยีส์ ออโต้โมบิล คอมโพเนนส์ (ไทยแลนด์) ดวงแก้วธนสิน ยูมิคอร์ พรีเชียส เมทัลส์ (ไทยแลนด์)
เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น นูทริไลฟ์ (ที) โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) ดวงกมลสมัย ยู-อินดัสเทรียลเทค
เจมมอโลจิคอล รีเสิร์ซ (ไทยแลนด์) โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า ดอร์ช คอนซัลท์ เอเซ๊ย ยูอีแอล เอเชี่ยน
เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง ดันล้อปพิลโล่ (ประเทศไทย) รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม
เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม โตโยต้า คอนเนคเต็ด เอเชีย แปซิฟิค ดับเบิ้ลเอ 1991 รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม สาขา มิตรภูเวียง
เจริญโภคภัณฑ์อิน-เอ็กซ โตโยต้า ทูโช (ไทยเเลนด์) ดั๊บเบิ้ลเอ เอทานอล ร่วมกิจรุ่งเรือง (1993)
เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมกิจรุ่งเรือง เซอร์วิส
เจริญยิ่ง (8888) โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) ดาต้า เน็ทเวอร์ค โซลูชั่นส์ รอแยลแคนอินดัสทรีส์
เจริญราษฎร์ โตโยต้าเจริญค้า ผู้จำหน่ายโตโยต้า ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ ร็อคแค้มป์ อินเตอร์เนชั่นแนล
เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) โตโยต้าแก่นนคร ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ รอคกี้ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง
เจ้าพระยา ดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น โตโยต้าท่าจีน ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) รอยัล เกทเวย์
เจียเม้ง โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี รอยัลแคนนิ่ง
เจียงอินเตอร์เนชั่นแนล โตกุยามา สยามซิลิกา ดานิลี่ ฟาร์ อีสต์ รอยัลไทม์ ซิตี้
เช็งเค่น โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) ดารามิค (ประเทศไทย) ระยองโอเลฟินส์
เชพ (ประเทศไทย) โททาลปิโตรเคมีคัล (ประเทศไทย) ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
เชฟรอน (ไทย) โทรีเซน (กรุงเทพ) ดาวเคมิคอลประเทศไทย รักษ์ไม้ยูคาลิปตัส
เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) โนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวิร์คส (ประเทศไทย) ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ รักษ์วิศวกรรม
เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต โนเบิล เมอร์แชนไดส์ ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป รังนกใต้
เชริง (กรุงเทพฯ) โนเบิ้ล พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) ดิจิตอล โฟน รับเบอร์รอน เทคโนโลยี่ คอร์เปอเรชั่น
เชลล์ ดิสทริบิวเทอ โนวาเทค เฮลธ์แคร์ ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค รับเบอร์อินเตอร์เทรด
เชลล์แห่งประเทศไทย โนวาร์ติส ดิจิตอลโฟน ราจา แอนด์ ทานน์ (ประเทศไทย)
เชอร์รี่ เสรีนา โบลเดอร์คอนซัลติ้ง ดิซ่า (ไทยแลนด์) ราชบุรีอาหาร
เซเว่นไอเดีย โปรเจค เมนเนจเมนท์ แอนด์ คอนซัลติ้ง ดิวิชั่น 16 ราชาปอร์ซเลน
เซโฟรา (ประเทศไทย) โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ ดิสทรี่-ไทย รามาแลนด์ ดีเวลอพเมนท์
เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น โปรเซสเอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) รามาโปรดั๊กชั่น
เซ็กโก้ โปรเพท (ประเทศไทย) ดิอาจิโอโมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) ริเก้น (ไทยแลนด์)
เซจแคปปิตอล โปรเฟ็น ดี เอช เอ สยามวาลา ริเวอร์ โปร์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์
เซ็นเซียนท์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) โปรเฟรสชันแนล คอมพิวเตอร์ ดี ซิกซ์ตี้ ทรี ริโก้ (ประเทศไทย)
เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ริงซีโร่ เน็ตเวิร์คส(ประเทศไทย)
เซ็นคาร์ โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) ริช โปรดักส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
เซนต์โกเบน ซีคิวริท (ไทยแลนด์) โปรไลแอนซ์ ดี-แลนด์ กรุ๊ป ริชชี่ เฮ้าส์
เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ โปรดัคทีฟ แวคคั่ม เทคโนโลยี ดีโบลด์ (ประเทศไทย) ริชมอนเด้ (บางกอก)
เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ โปรสเปค แอพเพรซัล ดีไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง รีแลกซ์ คอมฟอร์ท (สำนักงานใหญ่)
เซ็นทรัล รีเทล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ โปลิโฟมอุตสาหกรรม ดี-คอนซีท รีแลกซ บีช
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น โปลิฟาร์ม ดีดี อินเตอร์แมค รีโนวา
เซ็นทรัล วัตสัน โพรเกรส เอช อาร์ ดีทแฮล์ม รี้ด เทรดเด็กซ์
เซ็นทรัลเทรดดิ้ง โพรเกรส กันภัย ดีทแฮล์ม ทราเวิล (ประเทศไทย) รูเบียอุตสาหกรรม
เซ็นทรัลเรสเตอรองส์ กรุ๊ป โพรเกรส ซอฟท์แวร์ ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น รูทเว็ล เอ็นจิเนียริ่ง
เซ็นทรัลมีท แอนด์ ฟู้ด โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ ดีทีซี อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง รูฟ
เซนิธออพติมีเดีย โพรเกรส อินทีเรียร์ ดีทีวี เซอร์วิส ฤทธา
เซฟตี้ฟอร์ช โพรเทค แอนิมัล เฮลธ์ ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น ฤทธาเหมราช
เซมเพิล ค็อกเครน (เอเชีย) โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) ดีสโตน ลลิต์พลมอเตอร์
เซราโกลบ โพลีเทคโนโลยี ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล ล๊อกแมท อินทิเกรชั่น
เซรามิคอุตสาหกรรมไทย โพลี่คิวบ์ ดุสิตเวิล์ดวายด์ ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง
เซอรา ซี-เคียว โพลีพลาสติกส์ มาร์เก็ตติ้ง (ที) ดูเทสท์ ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย)
เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย ดูเม็กซ์ ล็อควูด กรีน เอเชีย แปซิฟิค (ไทย)
เด็นโซ่ (ประเทศไทย) โฟเกล บัวร์ดา คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) ตงเอียงอุตสหกรรม ลอนนาวา
เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) โฟร์โมสต์ อาหารนม (กรุงเทพฯ) ต้นโพธิ์ ก่อสร้าง ลอยนาวา
เดนโซ่ ไทยแลนด์ โภคา โพลี สกรีนส์ ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ ล้อศิรินิมิตรวงศ์เท็กซ์ไทล์
เด็นโซ่ ทูลแอนด์ไดย์ (ประเทศไทย) โมเดอรืฯโฮมโปรดักส์ ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง ลัคกี้เวิลด์ กรุ๊ป จกัด
เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) โมเน็คส์โก้ อินเตอร์เนชั่นแนล ตลิ่งไทยพัฒนา ลาลาส
เดนท์สุ (ประเทศไทย) โมโน เทคโนโลยี ตะวันแม๊คไวสซ์ ลินฟ๊อกซ์ เอ็ม โลจิสติกคส์ (ประเทศไทย)
เดนท์สุ ยังก์ แอนด์ รูบิแคม โมนาโพลิแตนท์ ตะวันออก ชินเทค ลินฟ้อกซ์ เอ็ม โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)
เดพโก้ คอนสตรัคชั่น แมททีเรียส์ (ประเทศไทย) โมบาโฟน ไทย ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ คอนซัลแตนท์ ลินฟ้อกซ์ เอ็ม โลจิสติดส์ (ปทท)
เดรเกอร์ เซฟตี้ (ไทยแลนด์) โมบายสเต็ก ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลี เพลซ
เดลฟิส ฮาคูโฮโด (ประเทศไทย) โยโกกาวา (ประเทศไทย) ท.ไทยเยนเนอร์ราล (1975) ลีเกทอินเตอร์เทรด
เดลมาร์ไทย โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) ทรอยสยาม ลีเรคโก (ประเทศไทย)
เดลิแม็กซ์ โรเด้นสต๊อก (ประเทศไทย) ทรัพย์สถาพร ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
เดสทิเนชั่น เอเซีย (ประเทศไทย) โรเด้นสต๊อก เอเชีย ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ ลีโอเทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง
เดอะ แบล็ค ไท เซอร์วิส โรเบิร์ต บ๊อช ทราเวิลสมาร์ท ลีดเดอร์ มิวชวล เฟรท ซิสเต็ม (ประเทศไทย)
เดอะ ครีเอเตอร์ เอชคิว โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) ทรานซิชั่นส์ อ็อพทิคัล (ประเทศไทย) ลีพัฒนา
เดอะดีลเมคเกอร์ โรกิ(ประเทศไทย) ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) ลีฟวิ่ง เซ็นเตอร์
เดอะมอลล์กรุ๊ป โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง ทรานส์ ไทย-มาเลซีย (ประเทศไทย) ลีสซิ่งสินเอเซีย
เดอะอินเตอร์เนชั่นแนล ซีคอร์ส โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ทรานส์คอนเทนเนอร์โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) ลูกเซียน โปรดักชั่น
เดอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) โรงงานแม่รวย ทรานส์คอนซัลท์ ว.อมรชัยวิศวกรรม
เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) ทริค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง (ประเทศไทย) วรรณภพ
เต็ดตราแพ้ค (ไทย) โรช ไทยแลนด์ ทริส คอร์ปอเรชั่น วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้
เต็มเลิศ โรม เมคะเทค (ประะเทศไทย) ทริสเรทติ้ง วอเนอร์-แลมเบิท (ไทย)
เตียวฮงสีลม โรม แอลเอสไอ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ทรี มาสเตอร์ วอลล์ เทคโนโลยี
เทเลเซอร์วิส โรยัลแอนด์ซันอัลลายแอนซ์ประกันภัย ทรีแพค อินโนเวชั่น วอส ไวร์ไลน์ เซอร์วิสเซส
เทเลโทรล-วัน โรวิไทย ทรีบอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส
เทเลอินโฟมีเดีย โรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล (ประเทศไทย) ทรี-อาร์ดี วัฒนไพศาล เอ็นยิเนียริ่ง
เทคนิป เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) โลจิสติก อัลลายแอนด์ (ประเทศไทย) ทรู พรอพเพอร์ตีส์ วัฒนา อีเลคโทรนิค อินเตอร์เนชั่นแนล
เทคนิปเอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) โลตัส คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล ทรู มูฟ วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร
เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) โลตัสคอนเทนเนอร์ไลน์ส ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป วันทูวัน คอนแทคส์
เทปส์ แอนด์ อินซูเลต โพรดักส์ โลพาเร็กซ์ ท็อป โซลเว้นท์ วาไรเทค
เทพผดุงพรมะพร้าว โสสุโก้ เซรามิค ท็อป ฟีด มิลล์ วาย เจ เคม
เทพมณี โคลด์สตอเรจ (มหาชัย) โหงวฮกเอเยนซี่ ท้อปแก๊ส วาย เอส ภัณฑ์
เทรลเลบอร์ก (ประเทศไทย) โอเพน ซอร์ส เทคโนโลยี ท๊อปโปรเฟสชั่นแนลแอนด์ดีเวลลอปเมนต์ วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น
เทลินดุส (ประเทศไทย) โอเรียนสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจีสติคส์ ท็อปไลน์ ลิฟวิ่ง วายซีเอช (ประเทศไทย)
เทวารัณย์ สปา โอเรียลตัล เซราเทค ท็อปซัน วิเชียรไดนามิคอินดัสตรี
เทสโก้ เอ็นจิเนีย โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) ท็อปพลาสแพค วิค วอเตอร์
เทอร์โบแคร์ (ประเทศไทย) โอทิส เอเลเวเทอร์ ( ประเทศไทย) ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ วิจิตรศิลป์
เทอร์ไบน์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) โอบริสท์(ประเทศไทย)จำกัด ทอร์ช แอนด์ โพล วิชั่นเท็กซ์
เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ โอราโนส ท่อส่งปิโตรเลียมไทย วิชั่นโซน
เทอร่าคอนเซป โอลิค (ประเทศไทย) ทัศนีย์ แอสโซซิเอท ซิสเต็มส์ วิชัยเทรดดิ้ง (1983)
เทอริเนกซ์สยาม โอลิมเปียไทย ทัสค์ อินทีเรีย วิชัยยุทธ
เน็คต้า (ประเทศไทย) โอลิมปัส (ประเทศไทย) ทาเคดา (ประเทศไทย) วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น โฮยา ลำพูน ทาเลนท์ วินแชนซ์ อินดัสตรีส์
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย โฮยาเลนส์ ไทยแลนด์ ทาร์เกต แทรพ วินไทย นิตติ้ง ดินดัสเตรียล
เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ โฮยาออปติดส์(ประเทศไทย)จำกัด ทิตาราม คอนซัลแตนท์ วิริยะประกันภัย
เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) ไชโย โฮสติ้ง ทิปโก้ เอฟแอนด์บี วิลเบอร์ สมิธ แอสโซซิเอทส์ อิงค์
เน็ตก้า ซิสเต็ม ไซเบอร์ซอฟท์ เทคโนโลยี ทิปโก้ มารีไทม์ วิศวกิจพัฒนา
เนทเทค ( ไทยแลนด์ ) ไซเลอร์ กรุ๊ป ทิสเซิ่นครุปแมททีเรี่ยลส์(ไทยแลนด์)จำกัด วิศวภัทร์
เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น ที เค แว็กซ วิสด้อม แม็กซ์ เซ้นเตอร์
เนสท์เล่ (ไทย) ไซโก พี แอนด์ ซี (ประเทศไทย) ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ วิสดอม ออโต้พาร์ท
เบเยอร์ ไซน่า ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) ที เอส เอ วิสิฐล็อค
เบญจรักษ์รวมชัย ไซม์ ดาร์บี้ เพาเวอร์ ที เอส เอ็น แมนูแฟคเจอร์ วี แอนด์ วี กรุงเทพฯ
เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า ไซยะบุรี พาวเวอร์ ที แอล เอฟ วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย)
เบทาโกร (ราชบุรี) ไดเคียวนิชิคาวา (ประเทศไทย)จำกัด ที แอล เอฟ ฟู้ด ซัพพลาย วี.ซี.โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท
เบทาโกร ภาคใต้ ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) ที ไอ พี เอส วีเอ เทค ทรานสมิสชั่น แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
เบ็น อดิสตี้ ไดเฮ็นอิเล็คทริค ที ไอ พี เอส (สาขาที่ 1) วีเอฟ ไทยแลนด์
เบนทเลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) ไดโด สิทธิผล ที ลีสซิ่ง วี-เอฟ ไล้ท์ติ้ง
เบนส์ บีเคเค กรุ๊ป ไดคุเระ(ไทยแลนด์) ที อาร์ ดับบลิว เอเชียติ๊ก วีจีไอ โกลบอล มีเดีย
เบนสัน จิวเวลรี่ ไดนามิค เคมีคัลส์ ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ วีนนีเม็กซ์ อุตสาหกรรม
เบรฟ เอ็นจิเนียริ่ง ไดนามิค โมเดอร์นแพค ที.เอ็น.เมตัล เวิร์ค วีฟู๊ดผลิตภัณฑ์อาหาร
เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) ไดนามิค ไทยฟิวเจอร์ ที.เอส.ซี.โฮม วีมา เอ็นไวรอนเม็นทอล เทคโนโลยีส์
เบสเทรด พรีซิชั่น ไดนามิค ลอจิสติกส์ ที.แอล.เอช เอ็นจิเนียริ่ง วีร่า อัลลายด์ แมนูแฟคเจอริ่ง
เบอขาร์ต (ไทยแลนด์) ไดนามิคโปรโมชั่น จำกกัด ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม วี-สมาร์ท
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ ไดนามิคทอย ที.ซี.เค. อินเตอร์พลาสต์ วูเทคไทย
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ ไดมอนด์ ไมน์ ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ วู้ดเซลล์ แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ ไดมอนด์ มาร์ค คอนมิลล์ ที.ซี.ซี.แคปปิตอล แลนด์ ศ.ศิลป (2521)
เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) ไดมอนด์ อินเตอร์ เคม ที.ซี.ซี.คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ ศรีจันทร์สหโอสถ
เป็นหนึ่งการบัญชี ไดมอนด์ อินเตอร์เคม ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม ศรีพูนทอง
เป๊ปโป้ แฟชั่น กรุ๊ป ไดสตาร์ไทย ที.พี.เอส มีเดีย ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979
เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) ที.วี.เอฟ.(2002) ศิริเอราวัณ
เปาโล เมดิค ไดอิจิ ซังเคียว(ประเทศไทย) ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น ศิริโกมล เอ็นเตอร์ไพรส์
เพเทอร์ส เซอร์จิเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล ไตรโคเนียร์ ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ ศิลารีเสิร์ช
เพ็ท โฟกัส ไตรอาร์ชีย์ ทีเอ็นเอส รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง
เพทโทร-อินสตรูเมนท์ ไทเลอร์ เนลสัน ซอฟเฟรส (ไทยแลนด์) ทีเอฟโอ เทค (ไทยแลนด์) ศีตะภูคา
เพททัลลี ไทโก้ อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) ทีเอ็มบีพี ศุจิรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง
เพนดูลัม ไทคิชา (ประเทศไทย) ทีโรลิท (ประเทศไทย) ศุภการเรียลเอสเตท เซอร์วิส
เพนต้า 591 ไทม์เว็นเจอร์ส ทีโรลิท โอลิมปัส ศุภสิน เอนเตอร์ไพรส์
เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ ไทย เคียววะ คาโก ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้
เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป ไทย เพ็ท เรซิน ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) ศูนย์พัฒนาบุคลากร บำรุงราษฎร์
เพอร์เฟค บายอิ้ง แอนด์ เมอร์ช้านไดซิ่ง เซอร์วิส ไทย เอ็น.เค. พลาสติก ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ศูนย์รักษาสายตา
เพอร์เฟค สปอร์ตคลับ ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ ทีซีซี แลนด์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
เพอร์กินเอลเมอร์ ไทย เอส เค เค อินดัสตรี้ ทีซีซี แลนด์ รีเทล ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม
เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) ไทย แคนนีลี่ การ์เม้นท์ ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ ส.สหธารา (ไทยแลนด์)
เพอร์ฟอร์มา (ประเทศไทย) ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั่น สเตนเลส ดีไซนส์ (ไทย)
เพอร์ลา เทรดดิ้ง ไทย โตโย เดนโซ ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลล์ แอนด์ รีสอร์ท สเปเชียล ไดเมนชั่น โซลูชั่นส์
เพอรี่ เอ็นเนอร์ยี่ ไทย จี เอ็ม บี อินดัสตรี่ ทีซีซีแลนด์ (สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่) สแกน สยาม บริการ
เพาเวอร์ พลัส มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส ไทย จีแอล ทีที เทคโน-ปาร์ค สแกนเนีย สยาม
เพิ่มทวี พัฒนา ไทย นากาโน ทีทีไอเอส สแกนเนีย สยาม ลีสซิ่ง
เพียว เคมีกัลส์ ไทย นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น ทีบีเคเค (ประเทศไทย) สแกนคอร์ป
เพียวพลังงานไทย ไทย ฟู้ด โคทติ้งส์ ที่ปรึกษากฎหมายแชนด์เล่อร์และทองเอก สแควร์ คูลลิ่ง ทาวเวอร์
เฟซแลบส์ ไทย ยามาฮามอเตอร์ ที่ปรึกษาบัญชี และ ภาษีธุรกิจ สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม
เฟดเดอรัล อีเลคตริค ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น ทีพีซี เพสต์ สแปนชั่น (ไทยแลนด์)
เฟมไลน์ ไทย อีทอกซีเลท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ สแพลช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) ไทย ฮาวท์ตัน 1993 ทีมเวิร์ค โซลูชั่น สโนว์แบรนด์สยามจำกัด
เฟรชมีท โพรเซสซิ่ง ไทยเคน นวนคร ทีมเวิร์คโซลูชั่น สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย)
เฟล็กซี่แพลน ดีไซน์ ไทยเชื้อเพลิงการบิน ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) สกาน่า เอ็นจิเนียริ่ง
เฟ้ลปส์ ดอด์จ ไทยแลนด์ ไทยเซกิซุย โฟม ทีวาย อ๊อปติกส์ (ไทยแลนด์) สกิล ดิเวลลอปเมนท์
เฟ้ลปส์ดอด์จ ไทยแลนด์ ไทยเซีย เอ็นจิเนียริ่ง ทีอาร์ดับเบิ้ลยู ฟูจิ เสรีนา สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)
เฟสโต้ ไทยเทคโนกลาส ทีอาร์บี เซอร์เม็ดดิก้า ( ประเทศไทย ) ส่งเสริมคูลลิ่งอินดัสทรี
เฟอครอฟท์ (ประเทศไทย) ไทยเบเวอร์เรจ แคน ธนบุรีประกอบรถยนต์ สงวนวงษ์อุตสาหกรรม
เฟอร์โร (ประเทศไทย) ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช สตรอง ไทยแพ็ค
เฟิร์สสมิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล ธนาคารกรุงไทย สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง
เมโทรลูบริคแคนท์ ไทยเพาเวอร์ โอเปอเรชั่น ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ สตาดา เอเชียติ๊ก
เมกาเคม (ประเทศไทย) ไทยเพาเวอร์ ซัพพลาย ธรู ทรานสปอร์ต เซอร์วิส สตาดาเอเชียติ๊ก
เมก้าเซลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยเมเดนชา ธีซิซ อินเตอร์เนชั่นแนล สตาร์ รีชเชอร์ส กรุ๊ป
เม็ค ดีเวลอปเม้นท์ ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม นครไชยศรีอุตสาหกรรม สตาร์โพลีเมอร์ คอร์ปอเรชั่น
เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง นทลิน สตาร์ทติ้ง อินดัสเทรียล (ประเทศไทย)
เมด อินเตอร์ ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) สตีเบล เอลทรอน เอเซีย
เมอร์เคเตอร์ เอเชีย ไทยเลตัน นวพลาสติกอุตสาหกรรม สปา แอดเวอร์ไทซิ่ง
เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) ไทยเลียวบราเดอร์ นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง สปีด อินเตอร์ ทรานสปอร์ต
เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ นวอินเตอร์เทค สมโพธิ์ เจแปน เซอร์วิส (ประเทศไทย)
เมืองทองมหาชัย ไทยเฮเลีย นอร์ทสตาร์ อะไลอันซ์ สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย)
เมืองทองอลูมิเนียม ไทยแท้งค์เทอร์มินัล นอร์สเค้ สคู้ค (ประเทศไทย) สมองส่วนหน้า
เยนเนรัล สตาร์ช ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล นันทรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง สมาร์ท ออฟฟิศ
เรียลเมด ไทยโคะอิโท นันยางแฟบริค สมาร์ทแลนด์บูรพา
เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ ไทยโซบิโคเกอิ นาคาโน (ไทยแลนด์) สมิธแอนด์เนฟฟิว
เล-ซี-บอย (ประเทศไทย) ไทยโตโย เดนโซ นานมีบุ๊คส์ สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น
เลนโซ่วีล ไทยโพลิเอททีลีน นาม สุขภัณฑ์ สยาม - ฟุคส์ ลูบริแคนท์ส
เลอ รัฟฟิเน่ 24 ไทยโพลิโพรไพลีน (1994) นาวีกัท เอ็นเนอร์จี (ไทยแลนด์) สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง
เลอคองคอร์ด โฮเต็ล ไทยโอซูก้า นำเจริญกรุงเทพ สยาม เอ็น พี อาร์
เวท อะกริเทค ไทยกูลิโกะ น้ำใส 304 สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1
เวทเธอร์ฟอร์ด เคเอสพี ไทยคอนเทนเนอร์ (ทีซีซี) นำง่ายฮง สยาม ไทโก มาร์เก็ตติ้ง
เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น ไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น นำง่ายฮงอุตสาหกรรม สยาม มิตซุย พีทีเอ
เวลเกท ดิสทริวิวชั่นจำกัด ไทยคากินูมา น้ำตาล เอราวัณ สยาม มิตซุย พีทีเอ
เวลโลซิตี้ ดีไซน์ ไทยคิวพี น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ สยาม.วี.เอ็ม.ซี.กระจกนิรภัย
เวลดิ้ง อลอยส์ (ประเทศไทย) ไทยชัวร์โฮสดอทคอม น้ำตาลมิตรผล สยามเคมีคัล โลจิสติกส์
เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม ไทยชินเรียว น้ำทิพย์ แอสโซซิเอท สยามเจ้าพระยาโฮลดิ้งส์
เว็ลธแม็ค คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี่ ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ นำยุค สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง
เวลล่า เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) ไทยซันเอะ นำรับเบอร์ แอนด์ ลาเท็คส์ สยามเทเลคอมแอคเซส
เวลอินเตอร์พาร์ท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ นำศิลปไทย สยามเทลเทคคอมพิวเตอร์
เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) ไทยซัมมิท เชป คอร์ป นิโปร (ประเทศไทย) สยามเลเทกซ์สังเคราะห์
เวสโก้เคมี ประเทศไทย ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร สยามเลมเมอร์ซ
เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) ไทยซัมมิท พีเคเค บางนา นิคอน (ประเทศไทย) สยามเฮลท์ กรุ๊ป
เวอร์แบค (ประเทศไทย) ไทยซัมมิท มิทซูบะ อีเล็คทริค แมนูแฟ็คเจอริ่ง นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) สยามแท้งค์เทอร์มินอลส์
เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี้ ไทยซาคาเอะ เลซ นิปโป เม็คคาทรอนิกส์ พาร์ทส์ (ไทยแลนด์) สยามแพนเทค เทรดดิ้ง
เวิลด์ คูเรียร์ เอเซีย (ไทยแลนด์) ไทยซินเตอร์โปรดักส์ นิปโป เอ็ม อี ซี สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง
เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. ไทยดริ้งค์ นิปโป แม็คคาทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จํากัด
เวิลด์เรสซิเดนซ์ แนชเชอรัลบีช รีสอร์ท ไทยทราโฟแมนูแฟคเจอริ่ง นิปปอน เอ็กซ์เพรช (ประเทศไทย) สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม
เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี นิปปอน ไฮ-แพค (ประเทศไทย) สยามโตชู
เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย ไทยทากาซาโก นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น สยามโอเชียน มารีน ฟู้ดส์
เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ ไทยนครพัฒนา นิวเทคโนโลยี อินฟอร์เมชั่น สยามไดกิ้นเซลส์
เหรียญไทยอินเตอร์พลาส ไทยน้ำทิพย์ นิวแคน สยามไบโอไซเอนซ์
เหรียญหัวสิ่งทอ ไทยนิสชิน เทคโนมิค นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ สยามไฟเบอร์กลาส
เหล็กแผ่นเคลือบไทย ไทยบริดจสโตน นิวชิป เอเจนซีส์ (ประเทศไทย) สยามไอซิน
เหล็กสยามยามาโตะ ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) สยามไอนัย
เอ ทรี ดี ไทยพีเจ้น นิวัฒน์อุตสาหกรรมปลาป่น สยามคราฟท์อุตสาหกรรม
เอ พลัส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ไทยฟลายธราเวล นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม
เอ.เมนารินี (ประเทศไทย) ไทยฟู้ดส์ สไวน ไลน์ นีโอ คอร์ปอเรท สยามคิโต้
เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ซีดส์ (ไทยแลนด์) ไทยมาสเตอร์ ทรานสปอร์ต นีโอแลบ อินเตอร์เนชั่นแนล สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง
เอ.เอ็ม.พี. เมทัลเวอคส์ (ประเทศไทย) ไทยมิชว่า นูแมพ สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น
เอ.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยมิตซุยสเปเชียลตี้เคมีคอล นูมาน แอนด์ เอสเซอร์ เซ้าท์อีสต์เอเซีย สยามคูล อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ.พี. ฮอนด้า ไทยยานากาวา นูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) สยามชอร์ไซด์ เซอร์วิส
เอเจ ออโตโมทีพ (ประเทศไทย) ไทยยามาฮ่ามอร์เตอร์ บมจ.ศรีอยุธายาประกันภัย สยามชอร์ไซด์เซอร์วิส
เอเชีย เว็บ ไดเร็คท์ ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม บรอนแจ็ค (ไทยแลนด์) สยามซานิทารีแวร์
เอเชีย แอ็คเซส ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง บรอนสัน แอนด์ จาคอบ อินเตอร์เนชั่นเนล สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค)
เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ ไทยรุ่ง อินเตอร์บิส บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี
เอเชีย มัลติมีเดีย ไทยลอตเต้ บราวนี่ พ้อยท์ สยามซินดิเคทเทรดดิ้ง
เอเชีย อิน แฮนด์ ไทย-สแกนกิค สตีล บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ เวิล์ดไวด์ไฟล์ทเซอร์วิส สยามดนตรียามาฮ่า
เอเชีย ฮอนด้า มอเตอร์ ไทยสแตนเลส สติลส์ บริงค์ส (ประเทศไทย) สยามทบพันแพคเกจจิ้ง
เอเชียเน็ท อินชัวรันส์ แอนด์ รีอินชัวรันส์ โบรกเกอร์ส ไทยสตาร์ไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง บริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) สยามนิสสันออโตโมบิล
เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ ไทยสมาร์ทคาร์ด บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) สยามบรรจุภัณฑ์
เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยสมุทรประกันชีวิต บริติช เคานซิล สยามบรรจุภัณฑ์ วี แอนด์ เอส
เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ ไทยสิริบริการ บริลเลี่ยน อิเล็คทรอนิคส์ สยามบรรจุภัณฑ์ราชบุรี (1989)
เอเชียบุ๊คส ไทย-อเมริกัน ฟู้ด เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) สยามปูนซิเมนต์ขาว
เอเชียมาร์ท เอกซ์ปอร์ต ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย แอล เอ็ม จี ประกันภัย สยามพรหมประทาน
เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์
เอเซีย เปเปอร์ แบค ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท สยามสตีล สยามพาร์ทโปรดักส์
เอเซีย แม็กเนติก ไวนด์ดิ้ง ไทยอีเล็คทริก แฟน อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) โรงงาน สยามพิวรรธน์
เอเซีย มัลติมีเดีย ไทยอีเล็คทริค แฟน บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย สยามฟายน์เฆมี
เอเซียน โมทิฟส์ ไทยอีสเทิร์นโฮล์ดิ๊ง กรุ๊ป บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ สยามฟิตติ้งส์
เอเซี่ยนมินเนอรัลรีซอสเซส ไทยฮอสพิทอล โปรดักส์ บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา สยามฟูรูกาวา
เอเป็กซ์ ซีล (ประเทศไทย) ไทยฮาวท์ตัน 1993 บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท สยามฟูรูกาวาเทรดดิ้ง
เอเพกซ์ เคมิเคิล ไทร์ โมลด์ (ประเทศไทย) บรูเนล เอ็นเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) สยามมอร์ตาร์
เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ บลาน บิวตี้ สยามมาสเตอร์ทูลส์
เอเพ็กซ์ พลาสเทค ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลล์ (ไทยแลนด์) บลูเทคโนโลยี สยามมิชลิน
เอเวอร์มีเดีย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ไนกี้ (ประเทศไทย) บ๊อช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) สยามยีเอสเซลส์
เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) ไนล์ เทคโนโลยี ดีเวล็อปเมนท์ บอดี้แวร์ สยามยีเอสแบตเตอรี่
เอเอ็มอาร์เอเซีย จำจัด ไบเออร์ไทย บอนด์ อินโนเวนเจอร์ สยามยูไนเต็ดสตีล (1995)
เอเอสเค.เซอร์วิส ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย) สยามราชธานี (ตะวันออก)
เอเอสเฟิร์ส ไบโอ คอนซูเมอร์ บอยเมอร์ (ประเทศไทย) สยามราชธานี
เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง ไบโอเพ็กซ์ บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) สยามรีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์
เอไอเอ ไบรท์ สตาร์ ซัพพลาย (1999) บอร์เนียว เมดิคัล สยามลิเบอร์ตี้
เอไอเอ็มเอส ไบร์ทเบรนบิซิเนส บอรอล คอนกรีต (ประเทศไทย) สยามสตีล
เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) บัณฑิต เซ็นเตอร์ สยามหลอดฟลูออเรสเซนต์
เอ็กเซล โลจิสติคส์ (ฟาร์อีส) ไฟเซอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บันยันทรีแกลลอรี่ ประเทศไทย สยามอาซาฮีเทคโนกลาส
เอ็กเพิร์ล คาร์ เรนทัล ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) บัสกัม สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981)
เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส ไมโครสแตนดาร์ด บางกอก แคปปิตอล อัลไลแอนซ์ สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981)
เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (เอสโก) ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) บางกอก โมเดอร์นเทอร์มินอล สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี)
เอ็กโคแล็บ ไม่มีปัญหา บางกอก อีเกิลวิง สรีธร
เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ บางกอกเทเลคอมจำกัด สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย)
เอ็กซ์เธอร์แอน (ประเทศไทย) ไล้ท์ติ้ง แอนด์ ดิสเพลย์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) บางกอกเฟอร์นิเทค สว่างฟาร์ม่า
เอ๊กซคอน ไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) บางกอกโคเจนเนอเรชั่น สวารอฟสกี้ (ประเทศไทย)
เอ็กซ์ซิเทร่า(ประเทศไทย) ไลอ้อน (ประเทศไทย) บางกอกโคมัตสุ สหกรณ์ออมทรัพย์เชฟรอนประเทศไทย
เอ็กซ์ซิเทร่า(ประเทศไทย) ไวซ ซอฟท์ บางกอกโคมัตสุเซลส์ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกสยามอินเตอร์เบฟ ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) บางกอกโซลาร์ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย
เอ็คเซลเพรส ไอ ทเวนตี้ วัน อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บางกอกโฟม สหกิจพาณิชย์
เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) ไอ สแควร์ บางกอกกรีน สหชัยอินเตอร์เทรด
เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) ไอ อา เอ็ม คอนซัลแตนท์ บางกอกคริสตัล สหพีร์ เอ็นจิเนียริ่ง
เอช - วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) ไอ อา เอ็ม บางกอกพลาสท์ อินเตอร์เทรด สหสินไทย ค้าวัตถุก่อสร้าง
เอ็ช เอ็ม ซี โปลีเมอส์ ไอ.เอ.เคมีคอลส์ บางกอกพีซีโอ สากลเวิร์ค
เอช.เอช.เค อินเตอร์เทรด ไอ.ที.แอพพลิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิส บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส สาธิต เอ.วี.แอล.ซัพพลายส์
เอช.ซี.สตาร์ค ไอ.พี.เทรดดิ้ง บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง
เอช.ที.อเวนิว ไอ-เซิร์ฟ บางจากไบโอฟูเอล สามัคคีประกันภัย
เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์ ไอเทค คอมมูนิเคชั่น บางจากกรีนเนท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ
เอชแอนด์อาร์ เคมฟาร์ม (ประเทศไทย) ไอเมด ลาบอราทอรี่ บางนา ซี.ดี. สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล
เอชซีเอ็น ฮอนด้า ออโตโมบิล ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) บาธติค โปรดักซ์ แอนด์ เซลส์ สำนักกฎหมายอัมรินทร์
เอซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล ไอเอฟเอส โซลูชั่นส์ ไทย บ้านฉางเมนเทนแน้นซ์ 2004 สำนักงาน เอ เอ็ม ซี
เอซีนีลเส็น (ประเทศไทย) ไอเอส เทคโนโลยี บิ๊กสตาร์ สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
เอดีพี ทีมเวอร์ค ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส บิซโพเทนเชียล สำนักงาน บำรุง สุวิชา อภิศักดิ์ ทนายความ
เอทีที คอนซัลแตนท์ ไอโทเว่น อิเล็กทรอนิกส์ บิซิเนส เอ็กเซลเลนซ์ สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) ไอ-โมบาย พลัส บิซิเนส ซีทีเอส สิริน เอ็นจิเนียริ่ง
เอ็น วาย เค โรโร (ประเทศไทย) ไอไอเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น บิลเลี่ยนชายน์ สี่พระยาเฟอร์นิเจอร์
เอ็น วาย เค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) ไอคอนาติก บิลฟิงเกอร์ เบอร์เกอร์ (ไทย) คอนสตรัคชั่น สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์)
เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) บิสไวส์ คอนเซาท์ติ้ง สื่อสากล
เอ็น.ซี.บี.อินเตอร์เนชั่นแนล ไอซิน เอเซีย แปซิฟิค บิสนิวส์ เอเอฟอี (ประเทศไทย) สื่ออินดัสเทรียล
เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตรี้ ไอดอล ซิสเทิม บี เอส ที อิลาสโตเมอร์ส สุไทโยเทรดดิ้ง
เอ็น.ยู.ซี.จำกัด ไอดี-ไอเดีย บี.เอฟ.เอ็ม. สุขสมบูรณ์ น้ำมันปาล์ม บ่อไร่
เอ็นเดรส แอนด์ เฮาเซอร์ (ไทยแลนด์) ไอดีซี พรีเมียร์ บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง สุขสมบูรณ์ น้ำมันพืช
เอ็นเทค แอสโซซิเอท ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ บี.ซี.โลจิสติกส์ สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม
เอนเนอร์จี รีฟอร์ม ไอทรีส เมดีเคิล (ประเทศไทย) บี.ซี.อาร์. เอ็นจิเนียริ่ง สุขุมวิท ฮอนด้า
เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) ไอที อินเตอร์เนชั่นแนล บี.ที.เอนจิเนียริ่ง สุญาพันธ์
เอ็นเอชเค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) ไอที อินเทรนด์ บี.บี.แอนด์ดี สหัสวรรษ(2001)จำกัด สุทธิพงศ์ ศรีวิกรม์ โฮลดิ้ง
เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) ไอทีบีซี บิซิเนสคอนซัลแทนต์ กรุ๊ป บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล สุพรีม เอสสเตท
เอนไก ไทย ไอทีวัน บีเค เบิร์นส (ประเทศไทย) สุพรีม โพรดักส์
เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์ (ประเทศไทย) ไอฟ้า สมาร์ท บีเจ เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) สุรพลนิชิเรฟู้ดส์
เอ็นซีอาร์-ทีอาร์บี อินดัสตรี้ ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) บีเอเอสเอฟ (ไทย) สุราบางยี่ขัน
เอ็นทีเอ็น เทรดดิ้ง-ประเทศไทย ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ บีเอชเอสที วอชชิ่ง แอ็พพลายแอนเซส สุริยา ลานา
เอ็นทีซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น ไฮ-คิวพลาส บีเอซี คอนซัลแตนท์ หยางชิง เอ็นเตอร์ไพรส์
เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) ไฮล์ เอเซีย บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ หลักชัยค้าสุรา
เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ กฎหมายเอสซีจี บีเอ็มที แปซิฟิค หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต บีเอสเอช โฮม แอ็พพลายแอนเซส แมนูแฟคเจอริ่ง หลักทรัพย์ โกลเบล็ก
เอ็นวายเค โรโร (ประเทศไทย) กระเบื้องกระดาษไทย บีเอสแอล ลิสซิ่ง หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) กระเบื้องทิพย์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) กระเบื้องหลังคาซีแพค บีเฮ้าส์ หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย)
เอบีบี กระสอบปากช่อง บีแอลซีพี เพาเวอร์ หลักทรัพย์ ทิสโก้
เอปสัน (ประเทศไทย) กริฟฟิทท์แลบอราทอรี่ส์ บีทามส์ โซลูชั่น หลักทรัพย์ นครหลวงไทย
เอปสัน โตโยคอม (ไทยแลนด์) กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ บีที มิตรแลนด์ หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
เอพีเอ็ม เซ็นทรัล เซอร์วิสเซส กรีนสปอต บีที มิตรแลนด์จำกัด หลักทรัพย์ สินเอเชีย
เอพีแอล เอเยนซีส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพ เวท ดรัก บีที ลีสซิ่ง หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์
เอฟ.ไอ.ที. กรุงเทพ ซินธิติกส์ บีทูซีมาร์เก็ตติ้ง หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์
เอฟเฟ็ม ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพ สกรีน บีม โกลบอล (ประเทศไทย) หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย
เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ บี-วันยูนิต หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย
เอ็ม เค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ กรุงเทพ อาร์ไอเอ บี-สมาร์ท อินเตอร์เทรด หลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที
เอ็ม เอ็ม ซี อีเล็คโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ บุญถาวร หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)
เอ็ม เอ็ม พี แพ็คเกจจิ้ง กรุ๊พ กรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ ออนเจ๊กชั่น บุญถาวรเซรามิค หลุยส์ ตี.เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย)
เอ็ม เอส ไอ แอดจัสติ้ง (ประเทศไทย) กรุงเทพประกันชีวิต บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
เอม จี เอนจิเนียริง กรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร บุญรอดเอเชียเบเวอเรช ห้องอาหารสีฟ้าทองหล่อ สาขา 3
เอ็ม ซี อี อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ บุญรอดเอเซียเบเวอเรช หาญเอ็นยิเนียริ่ง
เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต บุญรอดบริวเวอรี่ อเกีย ซิสเต็มส์ ไมโครอีเลคทรอนิคส์ (ไทย)
เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ กรุงไทยกฎหมาย บุนย์วานิช อินเตอร์เนชั่นแนล อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม
เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท สาขา กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์
เอ็ม พี โอ เอเชีย กรุงไทยธุรกิจบริการ บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) อเล็กซานเดอร์ แอนด์ อเล็กซานเดอร์
เอ็ม อาร์ พี เอ็นจิเนียริ่ง กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) อเล็กซานเดอร์ ฟอร์บส วัฒนา
เอ็ม.เจ. อุตสาหกรรมอาหาร กรุงไทยพานิชประกันภัย บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคชั่น อคิวเมนท์
เอ็ม.อี.เมดิเทค กรุ๊ป เอสอีบี (ประเทศไทย) บู้ฮวดฟู้ดโปรดักส์ องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ
เอ็มเพอเรอร์ ดี วัน กรุ๊ปโฟร์ ซีเคียวริคอร์ แคช เซอร์วิส (ประเทศไทย) ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ อจิลิตี้
เอ็มเวิร์จ กลุ่มเหล็กสหวิริยา ปมุขกฎหมาย อดัมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช ประกันภัยไทยวิวัฒน์ อดิสา กรุ๊ป
เอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย) กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ ประกันภัยศรีเมือง อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต ประปาปทุมธานี อบรมและทดสอบ พีทีเอส
เอ็มเอสพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น ก้องภพ โฟรเซ่นฟู้ดส์ ปรัชกุล อพอลโลไทร์ส(ประเทศไทย)
เอ็มโฟกัส กังวาลโพลีเอสเตอร์ ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ อภิสิทธิ์แอนด์อัลลายแอนซ์
เอ็มจีเอ กันยงวัฒนา ปัญจวัฒนาพลาสติก อมรินทร์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ
เอ็มที เจที (ไทยแลนด์) กากันท์ (ประเทศไทย) ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง อมารี
เอ็มทียู เอเซีย ไทยแลนด์ การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป ปัญญธารา อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส
เอ็มทู ซิสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิค การจัดการธุรกิจ ปัญญา คอนซัลแตนท์ อริยะ การบัญชี
เอ็มพีที โซลูชั่น การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ปิ่นสุวรรณ ออโตเมติก อินดัสเตรียล เทคโนโลยี
เอราวัณ เพลินจิต กี วี และคมคม โปรดักส์ ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) ออโต้โมชั่นเวิร์ค
เอล เซท เอ็นจิเนียริ่ง กีออสโต้ ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง)จำกัด ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย)
เอลก้า (ประเทศไทย) กู๊ดวิลมาร์เก็ตติ้ง ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) ออโตโมทีฟ โมลด์ เทคโนโลยี
เอส เคม กรุ๊ป ขนส่งวัสดุและผลิตภัณฑ์ ปูนซิเมนต์ไทย ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป
เอส เอ็น เอ็น อุปกรณ์และแม่พิมพ์ ข้าวสุวรรณภูมิ ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท คงศิริแทนเนอรี่ ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) ออพโก้ ฟู้ด
เอส ไอ จี คอมบิบล็อค ครอมัลลอย (ประเทศไทย) ปูนซีเมนต์นครหลวงไทย ออพติคอล ไพเบอร์ โปรดัคท์ (ประเทศไทย)
เอส ซี แคริเออร์ ครัวการบินกรุงเทพ ผดุงศิลป์โยธาการ ออมนิซายน์
เอส ที ซี เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น คราฟท์ ผดุงศิลป์วิศวการ ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ คอมโพเนนท์
เอส.เอส.การสุรา คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) ผลธัญญะ ออยล์-เท็กซ์ (ประเทศไทย)
เอส.แอล.เอ็ม แมเนจเม้นท์ คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) ผลิตไฟฟ้าขนอม ออยล์เลส (ประเทศไทย)
เอส.ซี.คอนซัลแตนท์ คริสตอลลา ผลิตไฟฟ้าราชบุรี ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย)
เอส.ที.คอนโทรล ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง ออร์กานอน (ประเทศไทย)
เอสเอไอซี มอเตอร์ ซีพี ครีเอทีฟ พลาสติค ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย ออลเฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล
เอสเอ็นเอ็ม เซอร์วิส (ไทยแลนด์) ครูเซล (ประเทศไทย) ผลิตภัณฑ์คอนกรีตซีแพค ออลลิฟวิง
เอสเอฟ ดีเวลอปเมนต์ คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์)จำกัด ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ออสแทม กู๊ดส์
เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ คลองสวนพลู ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท อะเบย์ จีเวลรี่
เอสเอ็มเอส มีเดียเอเยนซี่ (ประเทศไทย) คลับ 21 (ประเทศไทย) ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท อัครา ไมนิ่ง
เอสแอล โฮมโพรดักส์ คลาเรียนท์ เคมิคอลซ (ประเทศไทย) พจนารถที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ อัญมณีศาสตร์เอเชีย
เอสโอเอส แชนแนล คลาเรียนท์ มาสเตอร์แบทช์ (ประเทศไทย) พนัสแอสเซมบลีย์ อัทสุมิเท็ค(ประเทศไทย)
เอสซี แมทช์บอกซ์ คลิ๊กอินเตอร์เทรด พรชัยอุตสาหกรรมชลบุรี (2003) อันจิ-เอ็น วาย เค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
เอสซีไอ แพลนธ์ เซอร์วิสเซส คลีน เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) พรพรรณเกษตร อันดามัน คลับ
เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส ควอลิตี้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) อัลเท็มเทค
เอสซีจี เคมิคอลส์ ควอลิตี้ เอ็ม แอนด์ อี พรอดดิจิ อัลคอน แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย)
เอสซีจี เทรดดิ้ง ควอลิตี้ แอสเซ็มบลี่ (ไทยแลนด์) พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย)
เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ ควอลิตี้ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง พรอมท์ โซลูชั่น อัลพันช์ ฟาร์อีสท์
เอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส ควอลิตี้ รีพอร์ท พรอสแพค อินเตอร์เนชั่นแนล อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์
เอสซีจี โพลิโอเลฟินส์ คอนเนค วัน พระนครออกแบบ และก่อสร้าง อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง
เอสซีจี ซิเมนต์ คอนแนลล์ บราเดอร์ส (ประเทศไทย) พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้าออโตโมบิล อัลฟา-ลาวาล (ไทยแลนด์)
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) พริไซซื อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั้น อัลสตอม (ประเทศไทย)
เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง คอนไฟด์ เทคโนโลยี พรีเชียสเมมโมรี่ อัสโน่ โฮริเอะ (ไทยแลนด์)
เอสซีจี พลาสติกส์ คอนวูด พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ อัสโน่ โฮริเอะ (ไทยแลนด์)
เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส คอฟโก้ เคมิคอล พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง อาโครม่า (ประเทศไทย)
เอสซีบี แคปปิตอล เซอร์วิส คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) อาโทส ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส
เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด พรีเมียร์ โพรดักส์ อาโอยาม่าไทย
เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) คอมโพแม็ก พรีเมียร์ มอเตอร์ อาคเนย์ประกันชีวิต
เอสดีวี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) คอมพลีท เคมีคอล แมนูแฟคเจอริ่ง พรีเมียร์แมนูแฟคเจอริ่ง อาคเนย์ประกันภัย
เอสดีวีโลจิสติคส์ (ประเทศไทย) คอมพิวเพาเวอร์ พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น
เอสที เพาเวอร์ เอ็นจินียริ่ง คอร์ปอเรชั่น คอมมิวเวล พรีแพค ประเทศไทย อาซาฮี เทค อลูมิเนียม ( ประเทศไทย )
เอสบีดีไอ คอร์น โปรดักส์ อำมาด๊าส (ประเทศไทย) พรีโมเทค (ประเทศไทย) อาซีฟา
เอส-วิน เค.เค.เค.อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต คอลเกตปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) พรีไซซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น อาณาจักรอินเตอร์เทรด
เออร์โก้ เฮลธ์แคร์ โพรดัคส์ คอสมินา พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง อาท เคมิคัล (ประเทศไทย)
เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น คันนิ่งแฮม ลินด์ซี่ (ไทยแลนด์) พรีซิชั่น พาวเวอร์ เซอร์วิส อาบาคัส ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)
เอออน กรุ๊ป (ประเทศไทย) คัมพินา (ประเทศไทย) พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง อายบิส แลบอราทอรี (ประเทศไทย)
เอออน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) พรีมัส (ประเทศไทย) อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
เอออน ริสค์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) พรีม่า แมเนจเม้นท์ อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย)
เอออน รี (ประเทศไทย) คาทูน นาที เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จำกัด พรีมา ไลฟ์ ไทม์ อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ (ประเทศไทย)
เอาท์ดอร์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) คาร์ อิมเมจ พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อาร์แอนด์ดี เอเซีย แปซิฟิก
เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) พรูฟเว่น อัลเทอร์เนทีฟ อารมณ์ดี ทัวร์
เฮกซ่าไทยแลนด์ คาร์เพนเตอร์ แอนด์ แพทเตอร์สัน (เอเชีย) พลัส พร็อพเพอร์ตี้ อาร์มสตรอง รับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์
เฮซิออน สเปเชียลตี้ เคมิคัลส์ สมุทรสาคร คาร์โนด์เมตัลบ๊อกซ์ เบ็บแคน พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป อารี แอนด์ แอสโซซิเอทส์
เฮลท์ฟู้ด ครีเอชั่น คาร์กิลล์มีทส์(ประเทศไทย) พอร์ทัลเน็ท อาอิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)
เฮ้าส์คอมโพเน้นท์ คาร่าแคดเซอร์วิส พอสเน็ท อิเลคทริคอลโพรเจคส์
แก๊ซโซ่ คาราท (ประเทศไทย) พอส์เพ็ท อิโนแอ็ค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย)
แก่นขวัญ คาล์มซี เซอร์วิส พัฒนาโฟรเซ่นฟู้ด อิตัลไทยอุตสาหกรรม
แกรนด์ เซอร์เคิลคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) คาวาโช ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) พัฒนาบุคลิกภาพ อินเดโลร์ เลนส์ (ไทยแลนด์)
แกรนด์ แปซิฟิค เคมีคอล (ประเทศไทย) คาส คอนสตรัคชั่น ไทย พัฒนาพลังงานธรรมชาติ อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์
แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ ค้าสากลซิเมนต์ไทย พัทยาฟู้ดอินดัสตรี อินเตอร์ คร็อพ
แกรนด์ สยาม คอมโพสิต คิง เพาเวอร์ คลิก พันธวณิช อินเตอร์ ฟาร์มา
แกรนด์เอเชียแปซิฟิคคอร์ปอเรชั่น คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่น แนล พัมคิน ทูลส์ คอร์ปอเรชั่น อินเตอร์ สุขภัณฑ์ เซรามิค
แกรมเปี้ยนฟู้ดส์สยาม คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. พาเรกซ์เดพโก้ (ประเทศไทย) อินเตอร์เนชั่นแนล โปรโมชั่น แอนด์ เอ็กซิบิชั่น
แกลโลไทย คิว ไบโอซายน์ พาเรกซ์กรุ๊ป อินเตอร์เฟิร์น
แคดเบอรี อาดัมส์ (ประเทศไทย) คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) อินเตอร์เฮ้าส์ซิ่งแอนด์คอนซัลแตนท์
แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) คิวทีซี เอ็นจิเนียริ่ง พาราไดซ์ พาร์ค อินเตอร์ซิสเต็มส์ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย)
แคททาเลอร์(ประเทศไทย) คิวบาร์บางกอก พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น เซอร์วิสส์ อินเทลลิเจ็นท์ เมคคาทรอนิกส์ซิสเต็ม (ประเทศไทย)
แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) ฆ.ระฆังก่อสร้าง พาวเวอร์แพลน อินเทลลิเจ็นทเมคคาทรอนิกส์ซิสเต็ม (ประเทศไทย)
แคนนิวอินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง งามทวีอินเตอร์เทรด พาวเวอร์กริด คอนซัลแทนท์ อินเว (ประเทศไทย)จำกัด
แคนนิวอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จงสถิตย์ พาวเวอร์กริด อินเตอร์เนชั่นแนล อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย)
แค็บ-โปร จรัลสนิทวงศ์ การพิมพ์ พิโคที อินเตอร์แนชชั่นแนล อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส
แคปปิตอล โอเค จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง พิจิตรอุตสาหกรรม อินโทรเอ็นเตอร์ไพรส์
แคปปิตัล เทรดดิ้ง จอมไทยมาร์เก็ตติ้ง พินนาเคิล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) อินโนเว็ก โฮลดิ้ง
แคพซูลเจล (ประเทศไทย) จอมไทยอาซาฮี พิมพ์วรา อินโนเว็ก โฮลดิ้ง (สำนักงานใหญ่)
แคมฟิล (ประเทศไทย) จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) พี ซี แอล โฮลดิ้ง อินโนเวชั่น เอ็นเนอร์ยี่ เทคโนโลยี่
แจนเซ่น-ซีแลก จอห์นสัน ไอเวอซี่ พี ดับเบิลยู เอส คอนซัลติ้ง อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น
แจ่มใส พับลิชชิ่ง จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ พี พี ดอนรีสอร์ท อินโฟ คอปอเรชั่นจำกัด
แชมป์เอช จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม พี.เอม.ฟูด อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น
แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จัดหางาน 360 องศา เซิร์ช พี.เอส.เฟอร์นิเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินทิเกรดเต็ด เทคโนโลยี คอนซัลแทนส์
แซดเอฟ (ประเทศไทย) จัดหางาน เฟม พี.ซี. ทูน่า อินทิเกรท เทคโนโลยี แอนด์ ซอฟต์แวร์
แซมซั่น คอนโทรลส์ จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) พี.พี. โซลูชั่น อินนิออส เอบีเอส ( ประเทศไทย )
แซส เทค โซลูชั่น จัดหางาน อเด็คโก้อีสเทิร์น ซีบอร์ด พีเจ้น อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) อินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย)
แดดอง (ประเทศไทย) จันทบุรีซีฟู้ดส์ พีเอสเอ็น แคปิตอล อินวิดา (ประเทศไทย)
แดนเทิร์ม ฟิลเทรชั่น จันวาณิชย์ พีเอสเอ็น แคปิตอล พาร์ทเนอร์ส อิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส
แดนฟอส์ส (ประเทศไทย) จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) อิมเมชั่น (ประเทศไทย)
แดพเพอร์ เจ็นเนอรัล อะแพเร็ล จัสเทล เน๊ทเวิร์ค พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี อิมเมอรี่ส์ คิล์น เฟอร์นิเจอร์(ประเทศไทย)
แทรคตัส (ประเทศไทย) จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ พีแอล เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) อี คิว รับเบอร์
แน็บเทสโก้ ออโตโมทีฟ โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง พีไอ อินดัสทรี อี ซี เอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย)
แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) พีคิว เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) อี.เอ.เอส.มาริไทม์ เอเยนซี่(ไทยแลนด์)
แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จาร์ดีน ลอยด์ ทอมป์สัน พีดับบลิว พริ้นติ้ง อีเคเค อีเกิล(ไทยแลนด์)
แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จิบูฮิน (ประเทศไทย ) พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง อีเทอร์นิตี้ คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส
แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จิออดาโน (ไทย) พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ อีเทอร์นิตี้ ทรานสปอร์ต 2002
แบรนด์ ซันโทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จี เอ็ม เอส อินเทอร์เนียร์ พีทีที ฟีนอล อีเมค
แบรมเบิ้ลส์ (ประเทศไทย) จี แอล แอนด์ อาร์ แทปส์ แอนด์ ไทลส์ พีทีที อาซาฮี เคมิคอล อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย
แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์ (ประเทศไทย) จี.เอ็ม.พี พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ
แบล็ค แอนด์ วิชช์ (ประเทศไทย) จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ (ประเทศไทย) พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ อีเอ็มอาร์ ซอฟท์
แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) อีแลนโค (ประเทศไทย)
แปซิฟิค แพทเทินส์ (ประเทศไทย) จีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ พูแรค (ประเทศไทย) อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส
แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จีแอลบี ฟอร์ไซท์ รีเสิร์ช อีไล ลิลลี่ เอเซีย อิงค์ สาขาประเทศไทย
แปรงไทยแห่งแรก จีโอ-เทคโนโลยี คอนซัลแต้นท์ ฟอร์ด โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย)จำกัด อีไอซี มาร์เก็ตติ้ง
แปลน เอสเตท จีดีเอฟ สุเอซ เอ็นเนอจี เอเชีย ฟอร์ท ดอดจ์ แอนิมัล เฮ็ลธ์ (ไทยแลนด์) อี-คัสตอม เซอร์วิส
แปลน คอนซัลแตนท์ส จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)
แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) ฟาร์มา นอร์ด เอส.อี.เอ อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
แพคเซส (แบงค็อค) ชบาบางกอก ฟาร์มา นอร์ด เอส.อี.เอ. อีซูซุแสงฟ้า
แพคเซส (แบงค๊อค) ชวนันท์ คอร์ปอรเชั่น ฟินดัส (ไทยแลนด์) อีซูซุอันดามันเซลล์
แพคกริม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ ฟินิกซ์เฟอร์นิเจอร์ อีตัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)
แพนดอร่า โพรดักชั่น ชัยมิตร เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ (1994) อีพีเอส ไอที พลัส
แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) ชัยวัฒน์ สตีล เซ็นเตอร์ ฟิลไทย อีฟ โรเช (ประเทศไทย)
แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป ชัวร์เท็กซ์ ฟิล์มมาสเตอร์ อีสเทิร์น ซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล
แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง ชาญนครวิศวกรรม ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) อีสท์ เวสท์ ซีด
แฟคเตอรี แอนด์ อึควิปเมนท์ กสิกรไทย ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี ฟิลลิป มอริส อีสท์ เวสท์ ซีด อินเตอร์เนชั่นแนล
แฟคซิลิตี้ แมนเนจเมนท์ ชายน์นิ่ง โกลด์ ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) อุโตกุ (ประเทศไทย)
แฟรงกี้ (ประเทศไทย) ชาร์เตอร์เวย์ กรุ๊ป(ประเทศไทย) ฟิลิปส์เซมิคอนดัคเตอร์ (ไทยแลนด์) อุซมา คอนซัลติ้ง
แฟลช เอ็กซ์เพรส ชาร์ป เทพนคร ฟิวเจอร์ มาร์เก็ตติ่ง คอมมิวนิเคชั่นส์ กรุ๊ป อุตสาหกรรมแมนดารินสปินนิ่ง
แมเนจเมนท์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชาร์ป ไทย ฟิวชั่น ไฟร์เซฟตี้ อุตสาหกรรมแว่นตาไทย
แม็กเนท เทคโนโลยีส์ ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) ฟูคูอิ คาเซอิ(ประเทศไทย) อุตสาหกรรมโคราช
แม็กเนท รีเสิร์ช ชิไรอิชิ แคลเซียม (ไทยแลนด์) ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย
แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) ชิน นิปปอน แมชีนเนอรี่ (ไทยแลนด์) ฟูจิโพลี่ (ประเทศไทย) อุตสาหกรรมนมไทย
แมคทริค ชินเซอิ โมลดิ้ง ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) อุบล ไบโอ เอทานอล
แมชกรุ๊ป 1992 ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) อุลตร้า เอ็นจิเนียริ่ง
แมทช์บอกซ์ ชินเฮือง ฟูจิทสึ เท็น (ประเทศไทย) อุลตราคอร์
แมทฟอร์คอนส์ ชินได จํากัด ฟู้ดส์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง อูเด้ห์ (ประเทศไทย)
แมนไฮมม์ เอเชีย แปซิฟิค ชินนี่ดอทคอม ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) อูเบะไนล่อน (ประเทศไทย)
แมนดอม คอร์ปอเรชั้น ชิปโก้ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์)
แม่น้ำสแตนเลสไวร์ ชิราอิชิ (ประเทศไทย) ภัทรโปรแกส ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย
แมนุไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ชิลแมทช์ ภัทรีดาพร็อพเพอร์ตี้ ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง เอเชี่ยน
แมพไอที ชีร์โร่ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)จำกัด ภิรัชบุรี ฮอนด้า มอเตอร์-ไซเคิล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)
แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ภูเก็ดลองสาตย์ ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
แสงเจริญพริ้นต์ แอนด์เพรส ชูมิตร 1967 ภูเก็ต แอร์ไลน์ ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)
แสงไทยฟาร์อีสท์ ซอฟท์แวร์ลิ้งค์ ภูเขียว ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เซ้าท์อีสท์ เอเซีย
แสงชัยแอร์ควอลิตี้ ซอสพริกไทยรุ่งเรือง มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค
แสงชัยพรีซิชั่น ซังออนอเร่ (กรุงเทพ) มนต์ทรานสปอร์ต ฮอฟเฟ็น เอเซีย
แสตนด์เอาท์ ซันเด้น คอมเมอร์เชียล รีฟริเจอเรชั่น (ไทยแลนด์) มหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอลลิงสเวิร์ท แอนด์ โวส (ประเทศไทย)
แสตนดาร์ดเนอสซิ่งโพรดัค ซันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล
แหลมฉบัง เพาเวอร์ ซันแวลเล่ย์ (ไทยแลนด์) มอร์ อินโนวา ฮันทส์แมน (ประเทศไทย)
แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร เทอร์มินัล ซันโค โกเซ เทคโนโลยี่ (ปรเทศไทย) มอลลิเก้ เฮลล์แคร์ ฮาโก้กรุ๊ป (1991)
แหลมฉบังอินดัสทรี ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. (ไทยเเลนด์) มัคเตชิม อากัน (ประเทศไทย) ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา)
แอโร มีเดีย กรุ๊ป ซันโย ยูนิเวอร์แซล อีเล็คทริค มัตซุย (เอเชีย) ฮายโมลด์ (ประเทศไทย)
แอโรเทค ซันนี่เวิลด์ เคมีเคิล มัทซึอิ อีสเทิร์น(ประเทศไทย) ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย)
แอกเซส อินดัสเตรียล เทคโนโลยี ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ นครราชสีมา มา แอนด์ จัน ฮาลล่า ไคลเมท คอนโทรล (ประเทศไทย)
แอกโกร-ออน (ไทยแลนด์) ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี มาเล่ย์ เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท์ (ประเทศไทย) ฮาลล่า วีสทีออน ไคลเมท คอนโทรล (ประเทศไทย)
แอกซ่า แอสซิสแต้นซ์ ซัมมิท ฟุตแวร์ มากอตโต ฮาวีฟูดเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
แอ๊คเคาน์ 28 การบัญชี ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ มาจอเร็ตต์ ( ประเทศไทย) ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย)
แอคทริเวท อินเทลริเจนซ์ มาร์เก็ตติ้ง ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น มาซาร์ส (ประเทศไทย) ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย)
แอคทู-ลั่ม ซาเรี่ยน มาดีร่า เอเชีย (ไทยแลนด์) ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย)
แอคมี่ การ์เมนท์ ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) มานิตย์ฟาร์ม อาหารสัตว์ ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย)
แอคมีเดีย (ไทยแลนด์) ซากาอิ เด็งสิ (ประเทศไทย) มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล ฮิตาชิบางกอกเคเบิ้ล
แอคมีเดีย(ไทยแลนด์) ซากิโนมิยะ (ประเทศไทย) มายด์เอจ อินโนเวชั่น ฮิวแมน อลิอันซ์
แอซเซ็ท แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) ซาตาเก้ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตพัลซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) ฮิวจ์เนส
แอ็ดน่า คอนซัลแต้นท์ ซาฟราน เคบิน กรุงเทพ มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
แอดมิน ซิสเต็มท์ อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น ซาย สมายส์ มารูเบนิ-อีโตชู สตีล พีทีอี ลิมิเต็ด ฮีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)
แอ๊ดวาซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) ซายเนค เทคโนโลยี่ มาลา อินเตอร์เทรด ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์)
แอดวานซ์ โซลูชั่น ทีม ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง มาสด้า เซลส์(ประเทศไทย) ฮูทามากิ (ประเทศไทย)
แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ ซิโนคอร์ เมอร์ชานท์ มารีน (ประเทศไทย) มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี
แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ ซิก้า (ประเทศไทย) มิคส์อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) บลง.ไทยซากุระ
แอดวานซ์ คอมโพซิท ซิสเต็มส์ ซิตี้เท็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ มิซูมิ (ไทยแลนด์) บีเจซี เทรดดิ้ง
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
สถานทูตออสเตรเลีย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ จ.สมุทรปราการ การไฟฟ้านครหลวง
สถาบันเทคโนโลยีไทย ญีปุ่น สมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) การไฟฟ้าบางปะกง
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม สมาคมราชกรีฑาสโมสร สำนักงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สมาคมสโมสรนักลงทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) การประปานครหลวง
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) การรถไฟแห่งประเทศไทย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย)
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันพระปกเกล้า สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต4 สระบุรี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำกัด สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ ไทย
สถาบันยานยนต์ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจและพัฒนาการเกษตร องค์การ IRC มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สาขาที่ 1)
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม องค์การ PATH มูลนิธิเพื่อสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว (กรีนพีซ เอส อี เอ)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณะสุข องค์การจัดการน้ำเสีย มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง มูลนิธิทุนการศึกษาเอเซีย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มูลนิธิรักษ์ไทย
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
สถาบันอบรมไอทีไอ (ITI) สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โรงไฟฟ้าบางปะกง มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า โรงงานยาสูบ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
สภายุวมุสลิมโลก สำนักงานประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โรงพิมพ์ธนบัตร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) โรงพิมพ์ธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กกม.สผนพ.สม. กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข
สมาคมเดอะบอสส์ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์
สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย สำนักงานปฎิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
โรงพยาบาล พญาไท 2 โรงพยาบาลคามิลเลียน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลเกาะจันทร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลร้องกวาง โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลราชธานี โรงพยาบาลสัตว์ ทองหล่อ
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ โรงพยาบาลรามัน โรงพยาบาลหนองแค
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลหนองหาน
โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย
โรงพยาบาลควนโดน โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช กองการพยาบาล โรงพยาบาลวิภาวดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ สถาบันอบรมไอทีไอ (ITI)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนกัลยาณวัตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียนนานาชาตินิสท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนนายเรือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนวชิราวุธ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงเรียนสหะพาณิชย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนอู่ทิพย์
Don`t copy text!