ระยะเวลาอบรม

2 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

ราคา 6,000 บาท รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ราคานี้ไม่รวม Vat)

โปรโมชั่นพิเศษ

 • สมัคร 3 คนแถมฟรี 1 คน

** เงื่อนไข : จะต้องอบรมพร้อมกัน **

แนะนำหลักสูตร

Power Query คืออะไร ?

Power Query เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับดึง รวมรวมและดัดแปลงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้อยู่ในรูปแบบ Database ที่สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Filter, PivotTable, Power Pivot, Power BI ฯลฯ ได้ Power Query เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับสร้าง Business Intelligence

Power Query ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูงมากและทำงานได้เร็วอย่างน่าอัศจรรย์ โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานการใช้งาน Excel ในระดับสูงแต่อย่างใด ที่สำคัญคือเป็นโปรแกรมที่ Microsoft แจกฟรีสำหรับผู้ใช้งาน Excel 2010/2013 แต่สำหรับ Excel 2016 นั้นได้รวมอยู่ในเมนูคำสั่งเรียบร้อยแล้ว

Power Query เป็นเครื่องมือสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ใช้งาน PivotTable หรือ Power Pivot หรือการสร้าง Dashboard หรือผู้ที่ต้องใช้ข้อมูลจากระบบ ERP เช่น Oracle, SAP มาทำรายงานใน Excel ฯลฯ

Power Query จะช่วยคุณลดเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะถ้าลักษณะการทำงานของคุณเกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นประจำ เช่น

 • ต้องรวมข้อมูลจาก Excel หลายๆ ไฟล์มารวมกัน เช่น ไฟล์แต่ละสาขาที่ส่งเข้ามา และต้องการให้ไฟล์ลิงก์กับต้นทางด้วย เพื่อให้ข้อมูล Update ตลอดเวลา
 • มีไฟล์ที่ต้องการใช้รวบรวมข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ไฟล์ข้อมูลที่เก็บแยกตามรายวัน ใน 1 เดือนก็ประมาณ 30 ไฟล์ และต้องการรวมข้อมูลจากไฟล์ทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน
 • ต้องใช้ข้อมูลจากหลายรูปแบบมารวมกัน เช่น Excel File , Text File, Access Database, SQL Server, SharePoint List หรือจากเว็บไซต์ และต้องเสียเวลาเอาข้อมูลมารวมกันไว้ใน Excel
 • มีข้อมูลที่ขนาดใหญ่เกินกว่าที่ Excel จะรับได้ เช่น Big Data ที่เกิน 1 ล้านบรรทัด และไม่มีโปรแกรม MS.Access หรือใช้ MS.Access ไม่เป็น
 • ต้องการลดขนาดของไฟล์ Excel เมื่อทำ PivotTable แล้วมีขนาดใหญ่
 • ต้องเสียเวลามาแปลงข้อมูลอยู่บ่อยๆ เช่น การลบบรรทัดว่างทิ้ง การลบบรรทัดของ Header ของ Report การลบบรรทัด Total ทิ้ง หรือการเติมเต็มบรรทัดว่าง การลบเส้นของ Report ทิ้ง การแปลงวันที่ให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง การแปลงตัวเลขที่เป็น Text ให้เป็นตัวเลข การต้อง Sort ข้อมูลทุกครั้งเป็นประจำ ฯลฯ ซึ่งเป็นงานที่เสียซ้ำซากและเสียเวลา
 • ต้องสร้างสร้างคอลัมน์ใหม่เพื่อสร้างสูตรการคำนวณจากข้อมูลเก่าเป็นประจำ และอยากให้สูตร Automatic Copy อัตโนมัติเมื่อมีบรรทัดเพิ่มขึ้น
 • ต้องการลิงก์ข้อมูลหลาย Table เข้าด้วยกัน แต่ไม่อยากใช้ VLOOKUP เช่น การลิงก์ข้อมูลของ Customer ID ที่ถูกเก็บในใน Transaction มีแต่เฉพาะ Customer ID แต่ไม่มีชื่อลูกค้า ซึ่งชื่อของลูกค้าถูกเก็บไว้ใน Table Customer
 • ต้องดึงข้อมูลจากระบบ ERP เช่น SAP มาลงใน Excel แล้วต้องมาเสียเวลา Reformat ข้อมูลทุกๆ ครั้งเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
 • และงานอื่นๆ ที่ต้องเสียเวลาในการแปลงข้อมูลเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถวิเคราะห์ได้

ปัญหาของการเสียเวลาทำงานซ้ำซากเหล่านี้จะหมดไปทันที เพียงแค่คุณใช้ Power Query เท่านั้น เพราะ Power Query จะสร้างเงื่อนไขต่างๆ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในการใช้งานเพียงแค่คลิก Refresh เท่านั้น ข้อมูลจะถูก Update จากแหล่งต้นทางให้อยู่ในรูปแบบที่คุณต้องการได้ทันที

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เรียนรู้หลักการทำงานของ Power Query
 • เรียนรู้วิธีการสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง
 • เรียนรู้การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้วิเคราะห์ได้
 • เรียนรู้การ Consolidate ข้อมูลเข้าด้วยกัน
 • เรียนรู้การสร้าง Link ระหว่าง Table เข้าด้วยกัน
 • เรียนรู้การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของ Power Query
 • เรียนรู้เทคนิคและการแก้ไขปัญหาที่ต้องพบในการใช้งาน

เนื้อหาการอบรม

การติดตั้งโปรแกรม Power Query

 • การติดตั้งโปรแกรม Power Query
 • การ Import ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จากเข้าสู่ Power Query ได้แก่ Workbook ที่ใช้งานอยู่ ไฟล์ Excel, Text File/CSV, MS.Access, SQL Server, SharePoint List, Web หรือการ Import ไฟล์ทั้ง Folder
 • การใช้งาน Query Editor
 • การ Refresh ข้อมูล และการปรับแต่งรูปแบบการ Refresh เช่น Refresh ทุกกี่นาที หรือ Refresh เมื่อเปิดไฟล์ทันที
 • การแปลงข้อมูลในลักษณะต่าๆ เช่น การซ่อนบรรทัดข้อมูลที่ไม่ต้องการ การสร้างเงื่อนไขซ่อน/แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ การกระจายข้อมูลออกเป็นคอลัมน์ เช่น การแยกข้อมูลของชื่อและนามสกุลที่ป้อนเข้ามาในช่องเดียวกัน ให้เป็นชื่อและนามสกุลคนละคอลัมน์ ฯลฯ
 • การแปลงข้อมูลที่กระจายในแนว Row ให้เป็นแนว Column ในรูปแบบ Database Format
 • การแปลงตัวเลขที่เป็น Text ให้เป็นตัวเลขที่คำนวณได้
 • การแปลงข้อมูลจาก SAP มาเป็น Database ใน Excel
 • การ Group ข้อมูล เช่น การวมยอดขายสินค้าเดียวกันที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันของแต่ละสาขาให้เป็นยอดรวมวันเดียว
 • การเปลี่ยนค่าของข้อมูล เช่น การเปลี่ยนค่า Error ให้เป็นค่าว่างเปล่า ฯลฯ
 • การจัดเรียงข้อมูลใหม่
 • การ Merge และ Split ข้อมูล
 • การ Consolidate ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น จากหลายๆ เซล หรือหลายๆ ชีต หรือหลายๆ ไฟล์ หรือรวมข้อมูลจากหลายๆ รูปแบบมารวมกัน เช่น จาก Excel File, Text File, Access File, Web
 • การสร้าง Link หลายๆ Table เข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องใช้ VLOOKUP
 • การสร้างฟิลด์คำนวณใน Power Query

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ เช่น ผู้ใช้งาน PivotTable, PowerPivot, Power BI, Tableau, Dashboard ฯลฯ
 • ผู้ที่ทำงานด้าน Financial Analysis หรือ Data Analysis
 • ผู้ที่รวมข้อมูลจากหลายๆ ไฟล์เข้าด้วย
 • ผู้ที่ใช้งานระบบ ERP เช่น Oracle, SAP
 • และผู้ที่ต้องการยกระดับการใช้งาน Excel เป็น Power User

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องจัดเตรียมก่อนอบรม

 • นำ Notebook มาเอง

ลูกค้าที่ได้จัดอบรม In-House Training ในหลักสูตรนี้

ความประทับใจจากลูกค้า

 

นอกจากการสอนที่เข้าใจง่ายแล้ว ยังมีตัวอย่างพร้อม ไม่เสียเวลาดาวน์โหลด การสอนมีลำดับชัดเจน อาจารย์มีประสบการณ์ตรงสำหรับคนทำงาน ไม่เพียงแต่แนะนำขั้นตอนการทำงานเท่านั้น ยังมีเทคนิคที่นำไปใช้ได้จริง

ที่ประทับใจที่สุดน่าจะเป็นการนำเอาปัญหาจากการใช้งานจริงๆ ที่ยังไงก็ต้องเจอชีวิตประจำวันมาให้ผู้เรียนได้ทดลองแก้ปัญหาหลังจากเรียนแล้ว และอาจารย์เองคิดเทคนิคที่ไม่มีในหนังสือหรือแหล่งข้อมูลไหนๆ มาสอน แต่ละหลักสูตรสามารถนำไปใช้ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

นอกจากนี้ยังมีเทคนิค Digital ที่ใช้ได้จริงในชีวิตส่วนตัว เช่น เทคนิคการใช้ Cloud, การวิเคราะห์หุ้นด้วย Power BI แบบฟรี ๆ , .....คุ้มครับ

คุณสรายุทธ ปราบสูงเนิน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

 

ก่อนมาอบรมใช้แต่ Pivot และเขียนสูตรโน้นนี่นั่น ยุ่งยากและเสียเวลาไปพอควร เจอตัว Query ในโปรแกรม Excel ได้แต่งงว่าคืออะไร ใช้ทำอะไร จนหัวหน้าส่งมาอบรมเพื่อให้ใช้งาน Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ตอนแรกว่าน่าจะยากมาก ระดับความรู้ Excel ไม่ได้สูงมาก ผลปรากฏว่าไม่ยากอย่างที่คิด ง่ายมาก อาจารย์สอนเข้าใจง่ายมากค่ะ มีตัวอย่างให้ลองทำเยอะ

ทำ Power Query ได้ ชีวิตเปลี่ยนเลย ลดเวลาการทำงานได้เยอะมาก ไม่ต้องมีความรู้ Excel ระดับสูง ก็สามารถทำได้ แค่มี Data จากที่ได้ก็ได้ โปรแกรมสามารถดึงมาได้ ไม่ต้องมาเขียนภาษาต่างๆ ให้ยุ่งยาก ในการรวบรวมข้อมูล Power Query จัดการให้เองอย่างง่ายดาย

คุณพจนี นิกรประเสริฐ

บริษัท SIEMENS จำกัด

 

ก่อนเรียน Power Query การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ต่างๆ เป็นไปด้วยความยุ่งยาก และเสียเวลามากมายในการทำงาน

แต่หลังจากที่ได้เรียนหลักสูตร Power Query ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง Power Query ช่วยให้เรานำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้ง่ายดาย รวดเร็ว ข้อมูลครบถ้วนและมีความถูกต้อง

อาจารย์สมชัยสอนเข้าใจง่าย สามารถถามซ้ำได้หลายครั้ง เวลาเราปฏิบัติตามเพื่อนในชั้นเรียนไม่ทัน บวกกับจำนวนนักเรียนที่พอดีไม่เยอะ ทำให้ทุกคนได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ได้ครบหมด อีกทั้งติดปัญหาภายหลังก็สามารถปรึกษาอาจารย์ได้อีก

คุณจิตรคุปต์ ชัยปัญญา

บริษัท Stainless Designs (Thai) จำกัด

 

การทำงานในปัจจุบันนี้ทางผมได้ใช้เวลาในการทำงานค่อนข้างนานมาก ในการเตรียมการของข้อมูลในการวิเคราะห์เรื่องต่างๆ ซึ่ง

พอได้มาเรียน หลักสูตร Getting & Transforming Data with Power Query แล้วสามารถช่วยเรื่องการจัดการบริหารข้อมูลได้อย่างดี และช่วยในการประหยัดเวลาในการทำข้อมูลเป็นอย่างมาก เช่น การใช้ Excel ฟังก์ชั้น Vlookup ซึ่งการทำงานก่อนมาเรียนหลักสูตรนี้ทางผมจะต้อง Vlookup ไฟล์จำนวน 30 ไฟล์ ในการเตรียมข้อมูล ซึ่งใช้เวลานานมาก ประมาณ 1 ชั่วโมง แต่พอได้มาเรียนหลักสูตรนี้แล้ว การเตรียมข้อมูลก็ใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง 10 นาทีเท่านั้น

หลักสูตรนี้สามารถช่วยในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลได้เป็นอย่างดี และช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม จึงขอแนะนำ ทุกๆท่านที่มีปัญหาในการบริหารจัดการข้อมูลได้ลองมาเรียนดูครับ หลักสูตรนี้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

คุณวงศกร ประสงค์สุขสกุล

บริษัท ที ลิสซิ่ง จำกัด

 

ได้ความรู้เรื่องการจัดการข้อมูลมากขึ้นค่ะ จากวิธีเดิมๆ ที่ต้องเขียนสูตร ลืมบ้างไม่ถูกบ้าง เพราะบางสูตรใน Excel ก็เข้าใจอยาก ต้องเขียนสูตรซ้อนไปซ้อนมา บางสูตรก็ต้องเอาหลายคำสั่งมารวมกันเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ รวมถึงข้อมูลเป็นพันๆ บรรทัด

โปรแกรมนี้ก็จัดการได้หมด ไม่หนักเครื่องและยังทำให้การประมวลผลเร็วขึ้นด้วย แต่ก็ต้องทำบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญ ถ้าโปรแกรมต่อได้ถึงการทำ Dashboard เลยจะดีมากๆ ค่ะ จะได้ไม่ต้องกลับมาทำใน Excel อีก หากเปิดระดับ Advance ก็อยากมาเรียนอีกค่ะ 

คุณนวพร ดุลอำนวย

บริษัท Aero Media Group จำกัด

 

เป็นครั้งแรกของดิฉันที่ได้มีโอกาสมาอบรมกับ NTinfonet มีความประทับตั้งแต่ในเรื่องของสถานที่อบรม ซึ่งเดินทางสะดวกมาก ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี เดินมานิดเดียวก็ถึงสถานที่อบรมแล้ว พอเดินเข้ามาในสถานที่ก็มีความรู้สึกว่าร่มรื่น สะอาด

ในเรื่องของคอร์สอบรม Getting & Transforming Data with Power Query ซึ่งก่อนที่จะได้รับการอบรมในเรื่องนี้ รู้สึกมีความยุ่งยากในการนำข้อมูล หรือตัวเลขจำนวนมากๆ มาทำการประมวลผล ในบางครั้งต้องทำการแก้ไขซ้ำๆ ข้อมูลแต่ละจุด เพื่อที่จะนำข้อมูลนั้นๆไปใช้ต่อได้ หรือการนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากระบบ SAP, MS Access, Excel หรือข้อมูลใน Web ต่างๆ เข้ามาใน Excel

แต่หลังจากที่ได้รับการอบรมแล้ว ทำให้รู้ว่า Power Query ทำให้ทุกอย่างดูง่ายขึ้น ระบบการสอนของอาจารย์เป็นการสอนที่มีระบบ เข้าใจง่าย แม้ว่าดิฉันจะมีพื้นฐานในเรื่อง Excel น้อย และไม่มีพื้นฐานในเรื่อง Power Query เลย ก็สามารถมีความเข้าใจมากขึ้น เห็นภาพมากขึ้น ว่าจะนำเอาไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองในจุดไหนบ้าง และในอนาคตหากมีโอกาสก็อยากจะเข้าอบรมในคอร์สอื่นๆของ NTinfonet อีก เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการทำงานอีกค่ะ

คุณภานิชา ชอบสุขพิสัย

บริษัท Sumitomo Corporation Thailand จำกัด

 

อาจารย์สอนปูพื้นฐานดีค่ะ มีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย การเรียนการสอนบรรยากาศเป็นกันเอง และมีการสอนให้เข้าใจ concept ของโปรแกรม และลักษณะการทำงานของโปรแกรม เพื่อให้เข้าใจลักษณะการใช้งานและข้อจำกัด

เนื้อหาที่สอนในแต่ละหัวข้อจะมีแบบฝึกหัดให้ทดลองทำเพื่อเป็นการทบทวนในแต่ละหัวข้อด้วย หากติดปัญหาหรือตามไม่ทัน อาจารย์จะทบทวนเนื้อหาให้ใหม่อีกรอบเพื่อให้เราเข้าใจ และสามารถนำงานที่ติดปัญหามาขอคำแนะนำจากอาจารย์ได้

ความรู้ที่เรียนสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานเพื่อลดความผิดพลาด และลดเวลาการทำงานได้มากค่ะ

คุณภานุมาศ โคตรโนนกอก

บริษัท SNPR จำกัด

 

ก่อนมาเรียนหลักสูตรนี้ พบปัญหาในการจัดทำข้อมูลมากมาย ใช้เวลานานมากกว่าจะจัดการให้เรียบร้อย Power Query ช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างง่ายดาย อาทิเช่น การ Connect และ Transform ข้อมูล หรือ การรวมข้อมูลในหลายๆ ชีต หรือหลายๆ ไฟล์เข้าด้วยกัน เป็นต้น

และด้วยการนำเสนอของวิทยากรที่รู้ลึก รู้จริง อธิบายเข้าใจได้ง่าย พร้อมกับแบบฝึกหัดให้ทดลองทำไปด้วยกันในแต่ละหัวข้อ ทำให้เกิดความเข้าใจในการใช้งานได้มากขึ้น พร้อมคู่มือที่อธิบายไว้อย่างละเอียด ขอบคุณหลักสูตรดี ๆ และ อ.สมชัย วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญครับ

คุณภุวนัย สุดสาคร

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Don`t copy text!