access_inter

ระยะเวลาอบรม

2 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

ราคา 7,000 บาท รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ราคานี้ไม่รวม Vat)

โปรโมชั่นพิเศษ

 • สมัคร 3 คนแถมฟรี 1 คน

** เงื่อนไข : จะต้องอบรมพร้อมกัน **

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

คุณจะได้เรียนรู้การใช้งาน Access ในขั้นกลาง เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งาน Access ให้สามารถทำงานได้ลึกกว่าการใช้งานแบบทั่วไป โดยเรียนรู้เทคนิคของการใช้งานในส่วนต่างๆ ของ Access ซึ่งหลักจากจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะมีความเข้าใจในการใช้งาน Access อย่างดีทีเดียว

เนื้อหาการอบรม

การออกแบบ Database และ Relationship

 • การ Backup Database และการนำไฟล์ที่ได้ Backup ไว้กลับมาใช้งาน
 • เทคนิคการออกแบบดาต้าเบสให้มีความปลอดภัยของข้อมูล โดยแยก Table ออกมาจาก Query, Form, Report, Macro, Module ทั้งนี้เพื่อลดขนาดของ Database และสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูล หากไฟล์เกิดเสียหายข้อมูลก็จะไม่เสียหายไปพร้อมกัน
 • เทคนิคการลดขนาดของ Database ให้เล็กลง ซึ่งเมื่อใช้งาน Access ไปสักระยะขนาดของไฟล์จะโตขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ทำงานช้าลง
 • เทคนิคการซ่อมแซม Database ที่เกิดความเสียหายขึ้นมา เช่น เมื่อเครื่องเกิด Hang และเปิดไฟล์ Access ใช้งาน จะมีผลทำให้ไฟล์ Access เสียแล้วเปิดใช้งานไม่ได้
 • การออกแบบ Relationship ระหว่าง Table แบบ One to Many
 • การกำหนดความถูกต้องของข้อมูลใน Table ที่สร้าง Relationship ไว้ เช่น การป้องกันไม่ให้เกิดขยะข้อมูลในฝั่ง Many และการ Update ข้อมูลในฝั่ง One แล้วฝั่ง Many จะต้องตามไปแก้ให้ด้วยโดยอัตโนมัติ
 • ปัญหาที่มักพบของการสร้าง Relationship แบบ One to Many ไม่ได้ และวิธีการแก้ไข
 • การ Join Table ในลักษณะต่างๆ เช่น การหา Join Table แล้วหาค่าของ Record ที่มีตรงกันของ Table เช่น ลูกค้าที่ซื้อสินค้าว่ามีใครบ้าง และการ Join แบบหาค่าที่ไม่มีในอีก Table เช่น การหาว่าลูกค้ารายใดไม่เคยซื้อสินค้าบ้าง ฯลฯ
 • การ Import Table, Query, Form, Report, Macro, Module หรือ Relationship จากก Access ไฟล์อื่นเข้ามาใช้งาน

การใช้งาน Table ขั้นสูง

 • การสร้างกำหนดรูปแบบแสดงผลของ Field ที่เป็นตัวอักษรให้แสดงเป็นรูปแบบอื่นๆ ตามต้องการ เช่น การกำหนดให้ข้อมูลแสดงเป็นตัวอักษรใหญ่ทั้งหมด ทั้งๆ ที่ป้อนข้อมูลเข้ามาเป็นตัวเล็ก หรือใหญ่ปนเล็ก
 • การสร้างกำหนดรูปแบบแสดงผลของ Field ที่เป็นตัวเลขให้แสดงเป็นรูปแบบอื่นๆ ตามต้องการ เช่น หากป้อนข้อมูลโทรศัพท์เป็นตัวเลข 023803421 ต้องการให้แสดงผลเป็น (02) 380-3421 หรือหมายเลขบัญชี 1017127010 ให้แสดงเป็น 101-712701-2
 • การสร้างกำหนดรูปแบบแสดงผลของ Field ที่เป็น Yes/No ให้เป็นรูปแบบอื่นๆ ตามต้องการ เช่น หากมี Field ชื่อ Full Time เป็นแบบ Yes/No ไว้ และเก็บข้อมูลว่า Yes คือ พนักงาน Full Time และ No คือ Temporary แต่เวลาแสดงใน Form หรือ Report ให้แสดงค่าจาก Yes เป็น Full Time (สีน้ำเงิน) และ No เป็น Temporary (สีแดง)
 • การสร้างรูปแบบการป้อนข้อมูลให้ง่าย เช่น เบอร์โทรศัพท์ ให้แสดงเป็นรูปแบบ ___-______ ฯลฯ
 • การสร้างกฏเพื่อตรวจสอบการป้อนค่าว่าถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้หรือไม่ เช่น การป้อนอายุ หากป้อนต่ำกว่า 20 ปี จะไม่ให้รับค่านี้และแสดงข้อความเตือนว่าป้อนผิดเงื่อนไข เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการรับข้อมูลผิดเข้าไปในระบบ
 • การกำหนดเก็บข้อมูลที่ป้อนเข้าไปให้เก็บเฉพาะข้อมูลอย่างเดียว หรือทั้ง Format เข้าไปด้วยหรือไม่ เช่น หากกำหนดให้เบอร์โทรศัพท์จะต้องป้อน (xx) xxx-xxxx สามารถกำหนดได้ว่า จะให้เก็บเฉพาะหมายเลขอย่างเดียว หรือทั้งวงเล็บเข้าไปด้วยหรือไม่ก็ได้

เทคนิคการสร้าง Drop List

 • เทคนิคการสร้าง Field ให้แสดงเป็นแบบ Drop List โดยไม่จำเป็นต้องสร้างเป็น Table หรือ Query เพื่อมาใช้ในการแสดง Drop List
 • เทคนิคการสร้าง Drop List ในลักษณะใช้ค้นหา Record ใน Form

การสร้างสูตรและฟังก์ชั่นใน Query, Form หรือ Report

 • การเขียนสูตรใน Form เพื่อคำนวณหาต่างๆ เช่น การหาผลรวมของยอดเงินทั้งหมด ฯลฯ

การสร้าง Main Form/SubForm

 • การสร้าง Main Form/SubForm เพื่อแสดงข้อมูลให้สัมพันธ์กัน เช่น แสดงข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายว่าซื้อสินค้าอะไรไปบ้าง ฯลฯ
 • การสร้าง Main Form/Subform หลายระดับ
 • การสร้างสูตรหายอดรวมของ SubForm

เจาะลึกการใช้งาน Query ต่างๆ ของ Access

 • การสร้าง Query ค้นหาค่าของตัวเลข หรือช่วงของตัวเลข
 • การสร้าง Query ให้แสดงบางส่วนของตัวอักษร เช่น ชื่อลูกค้าที่ขึ้นต้นด้วย A หรือ รหัสสินค้าที่มีคำว่า SXL อยู่ภายใน
 • การสร้าง Query ค้นหาข้อมูลที่เป็นค่าว่าง หรือไม่ได้ป้อนข้อมูล เหมาะสำหรับใช้ในการตรวจหาข้อมูลที่ไม่ได้ป้อน
 • การสร้าง Query ไม่ให้แสดงบางค่าที่ต้องการยกเว้น
 • การสร้าง Query ค้นหาข้อมูลประเภทวันที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนสับสบและใ้ช้งานไม่ถูก
 • การสร้างสูตรหรือ Expression ใน Query เช่น การเขียนสูตร IF ใน Query การเขียนสูตรเพื่อคำนวณค่าต่างๆ ของ Field
 • การสร้าง Query ให้สรุปข้อมูลที่เหมือนกันให้เป็นข้อมูลเพียงรายการเดียว เช่น สรุปยอดการขายของลูกค้าแต่ละรายว่าขายได้เท่าใด
 • การสร้าง Make Table Query เพื่อให้ผลลัพธ์ถูก Save ออกมาเป็น Table ใหม่ เหมาะสำหรับใช้ย้ายข้อมูลเก่าไปไว้ในอีกไฟล์หนึ่ง
 • การสร้าง Update Query เพื่อใช้ในการ Update ข้อมูลแบบอัตโนมัติ เช่น การปรับราคาสินค้าใหม่ หรือการแก้ไขข้อมูลที่เป็นจำนวนมากๆ ใน Field ต่างๆ ของ Table
 • การสร้าง Append Query เพื่อใช้ในการเอาข้อมูลจาก 2 Table มารวมกันเป็น Table เดียว
 • การสร้าง Cross tab Query เพื่อสร้างรายงานแบบตารางไขว้ระหว่าง Row และ Column เช่น ลูกค้าแต่ละราย (Row) ซื้อสินค้าในแต่ละเดือน (Column) เป็นเท่าใด
 • การสร้าง Delete Query เพื่อใช้ลบข้อมูลที่ไม่ต้องการ เช่น การลบข้อมูลของสินค้าที่เลิกขายไปแล้ว หรือลบข้อมูลเก่าออกจาก Table ฯลฯ โดยไม่ต้องมาลบทีละ Record ให้เสียเวลา
 • การสร้าง Join Query เพื่อรวมข้อมูลจาก 2 Table ให้เป็น Table เดียว ซึ่งจะเหมาะในการแก้ปัญหาบางอย่าง เช่น หากคุณมีข้อมูลอยู่ใน Excel หลายๆ ชีต ซึ่งแต่ละชีตมีข้อมูล 50,000 บรรทัด และต้องการที่จะรวมข้อมูลหลายๆ ชีตนั้นให้เป็น Table เดียวกัน การรวมใน Excel จะมีข้อจำกัดที่จำนวนบรรทัดได้สูงสุดประมาณ 65,000 บรรทัดต่อชีตเท่านั้น
 • การสร้าง Parameter Query เพื่อรับค่า Input จากผู้ใช้ ทำให้การ Run Query เป็นแบบ Dynamic ทำให้ไม่ต้องมาแก้เงื่อนไขทุกครั้งการสร้าง Query ค้นหาค่าของตัวเลข หรือช่วงของตัวเลข
 • การสร้าง Query ให้แสดงบางส่วนของตัวอักษร เช่น ชื่อลูกค้าที่ขึ้นต้นด้วย A หรือ รหัสสินค้าที่มีคำว่า SXL อยู่ภายใน
 • การสร้าง Query ค้นหาข้อมูลที่เป็นค่าว่าง หรือไม่ได้ป้อนข้อมูล เหมาะสำหรับใช้ในการตรวจหาข้อมูลที่ไม่ได้ป้อน
 • การสร้าง Query ไม่ให้แสดงบางค่าที่ต้องการยกเว้น
 • การสร้าง Query ค้นหาข้อมูลประเภทวันที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนสับสบและใ้ช้งานไม่ถูก
 • การสร้างสูตรหรือ Expression ใน Query เช่น การเขียนสูตร IF ใน Query การเขียนสูตรเพื่อคำนวณค่าต่างๆ ของ Field
 • การสร้าง Query ให้สรุปข้อมูลที่เหมือนกันให้เป็นข้อมูลเพียงรายการเดียว เช่น สรุปยอดการขายของลูกค้าแต่ละรายว่าขายได้เท่าใด
 • การสร้าง Make Table Query เพื่อให้ผลลัพธ์ถูก Save ออกมาเป็น Table ใหม่ เหมาะสำหรับใช้ย้ายข้อมูลเก่าไปไว้ในอีกไฟล์หนึ่ง
 • การสร้าง Update Query เพื่อใช้ในการ Update ข้อมูลแบบอัตโนมัติ เช่น การปรับราคาสินค้าใหม่ หรือการแก้ไขข้อมูลที่เป็นจำนวนมากๆ ใน Field ต่างๆ ของ Table
 • การสร้าง Append Query เพื่อใช้ในการเอาข้อมูลจาก 2 Table มารวมกันเป็น Table เดียว
 • การสร้าง Cross tab Query เพื่อสร้างรายงานแบบตารางไขว้ระหว่าง Row และ Column เช่น ลูกค้าแต่ละราย (Row) ซื้อสินค้าในแต่ละเดือน (Column) เป็นเท่าใด
 • การสร้าง Delete Query เพื่อใช้ลบข้อมูลที่ไม่ต้องการ เช่น การลบข้อมูลของสินค้าที่เลิกขายไปแล้ว หรือลบข้อมูลเก่าออกจาก Table ฯลฯ โดยไม่ต้องมาลบทีละ Record ให้เสียเวลา
 • การสร้าง Join Query เพื่อรวมข้อมูลจาก 2 Table ให้เป็น Table เดียว ซึ่งจะเหมาะในการแก้ปัญหาบางอย่าง เช่น หากคุณมีข้อมูลอยู่ใน Excel หลายๆ ชีต ซึ่งแต่ละชีตมีข้อมูล 50,000 บรรทัด และต้องการที่จะรวมข้อมูลหลายๆ ชีตนั้นให้เป็น Table เดียวกัน การรวมใน Excel จะมีข้อจำกัดที่จำนวนบรรทัดได้สูงสุดประมาณ 65,000 บรรทัดต่อชีตเท่านั้น
 • การสร้าง Parameter Query เพื่อรับค่า Input จากผู้ใช้ ทำให้การ Run Query เป็นแบบ Dynamic ทำให้ไม่ต้องมาแก้เงื่อนไขทุกครั้ง

เทคนิคการใช้งาน Query

 • เทคนิคการสร้าง Query ให้ฝังไว้ใน Control ต่างๆ โดยไม่ต้อง Save เป็นชื่อของ Query ไว้
 • เทคนิคการค้นหาชื่อ Query อย่างรวดเร็ว
 • เทคนิคการป้องกันไม่ให้เกิด Message ถามยืนยัน เมื่อ Run Query ทำให้โปรแกรมทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด
 • เทคนิคการเขียน Query แบบ OR เป็นจำนวนมากๆ ให้สั้นลง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งาน MS.Access มาแล้ว

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องจัดเตรียมก่อนอบรม

 • นำ Notebook มาเอง

ลูกค้าที่ได้จัดอบรม In-House Training ในหลักสูตรนี้

ความประทับใจจากลูกค้า

 

ต้องขอขอบคุณสำหรับการจัดหลักสูตรที่น่าสนใจและมีประโยชน์หลายหลักสูตร

จากการที่ศึกษาและทดลองใช้   MS.Access ด้วยตนเองและศึกษาจากตำราที่มีจำหน่ายอยู่ค่อนข้างนาน ยังพบปัญหาในการใช้งานค่อนข้างมากและมักจะไม่รู้ว่าปัญหาต่าง ๆ เกิดจากอะไร จนกระทั่งได้มาเรียน  Microsoft Access Intermediate กับอาจารย์สมชัย

นอกจากปัญหาต่าง ๆ จะได้คำตอบที่ชัดเจนแล้ว ยังได้พบเทคนิคใหม่ที่ไม่เคยทราบหรืออ่านพบจากหนังสือหลายเล่มที่เคยศึกษามาเลย จะได้นำสิ่งที่เรียนมาไปสานต่องานที่ติดอยู่ให้เสร็จ และเป็นการปูพื้นความรู้ที่ดีมากสำหรับต่อยอดในระดับสูงขึ้นต่อไป โดยเฉพาะการใช้ Query ใน Access น่าสนใจมาก

ดีใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า NTinfonet ได้เปิดหลักสูตร Inside Using Query in Access ด้วย ซึ่งจะไม่ยอมพลาดแน่นอน เจาะลึกการใช้งาน Query ชนิดต่างให้รู้กันไปเลย

คุณกิตติ กรณ์เกษม

บริษัท ไตรโคเนียร์ จำกัด

 

รู้สึกประทับใจในหลักสูตร MS.Access (Intermediate) ที่ได้ไปอบรมมาค่ะ เพราะหลังจากที่ได้ไปอบรมมาแล้วสามารถนำความรู้นี้มาประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้เป็นอย่างดี

ท่านอาจารย์มีเทคนิคการสอนที่ทำให้เรานั้นสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าการที่เราต้องไปศึกษาเองจากหนังสือ

นอกจากบทเรียนเกี่ยวกับโปรแกรม แล้วยังมีการสอดแทรกเทคนิคการใช้งานต่างๆ ที่มีประโยชน์และช่วยลดปัญหาให้กับเราได้มาก

ส่วนเรื่องสถานที่นั้นมีความสะดวกและสะอาดเรียบร้อยดีมากค่ะ แถมในช่วงพักกลางวันหากท่านใดทานข้าวเสร็จและยังไม่ถึงเวลาเริ่มเรียนในช่วงบ่ายทางสถาบันยังมีบริการเสริมคือทุกท่านสามารถใช้อินเตอร์เนตได้จากคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้อบรมซึ่งเป็นบริการเสริมที่มีประโยชน์มากทีเดียว

คุณดวงนภา ธนาคาร

บริษัท ทีที เทคโน-ปาร์ค จำกัด

 

Access เป็นโปรแกรมที่ใช้ค่อนข้างยุ่งยากครับ เคยหาหนังสือมาอ่านหลายเล่มก็ยังไม่ถูกใจ

แต่เมื่อเข้ารับอบรมที่สถาบันแห่งนี้แล้ว ช่วยได้มากครับ มีเทคนิคอื่นๆมากมายที่หาอ่านเองจากหนังสือได้ยาก

อาจารย์ที่สอนก็มีความเชี่ยวชาญ ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ได้ดี อธิบายละเอียดและชัดเจน ให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเอง มาเรียนและประทับใจครับ และคุ้มค่ากับเวลาที่เข้ามาอบรม คาดว่าหากมีหลักสูตรอื่นๆที่สนใจก็จะเข้ามาจะอบรมอีกครับ

คุณสมพงษ์ ผนึกโชคลาภ

บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด

 

ผลที่ได้เข้าร่วมอบรมการใช้งาน Access ระดับกลาง พบว่า สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อก่อน

โดยเฉพาะงานจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และยังช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อตัวงานได้เป็นอย่างดี เพราะมีหลายๆ เรื่องที่เป็นพื้นฐานของโปรแกรมซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะมองข้าม

แต่เมื่อผ่านการอบรมทำให้รู้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นมาก รวมถึงเวลาที่ใช้ในการอบรมก็กระชับและครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นดี คาดว่าจะเข้าร่วมอบรมการใช้งาน Access ระดับสูงต่อไปเพราะเห็นว่าคุ้มค่า คุ้มเวลา เนื่องจาก Access เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างซับซ้อนและเนื้อหาเยอะมาก

คุณสมชาย อัศวสงคราม

Black&Veatch(Thailand)

 

เป็นนักวิเคราะห์การตลาด ต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของบริษัทค่อนข้างมาก เพิ่งเข้าทำงานได้ 1 ปี มาเห็นระบบจัดเก็บฐานข้อมูลของบริษัท ด้วย Access ด้วยความที่ไม่เคยเรียน Access มาก่อนเลยจริงๆ แล้วต้องมาใช้งานจริง

ที่ทำงานสอนให้ทำแบบ On the job training ดึงข้อมูลก็ดึงไม่ค่อยถูกใช้เวลานานมากๆ ไม่รู้  Concept การทำงานที่แท้จริง ทำให้ดึงไม่ถูกต้องสักที

หัวหน้างานซึ่งเห็นความสำคัญของการดึงข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อใช้วิเคราะห์ที่แม่นยำเลยส่งมาเรียนที่  NTinfonet ใน Intermediate Course

ตอนแรกก็คิดว่าขอเรียน Basic Course เพราะไม่เคยมีความรู้เลยแต่ด้วยการที่ต้องรีบนำมาใช้งานจริง ก็เลยได้เรียน Intermediate Course แต่แล้วก็ไม่ผิดหวังค่ะ อบรมเพียงหนึ่งวันก็สามารถเข้าใจ Concept ที่ไม่เข้าใจมาเกือบปีได้อย่างง่ายดายสามารถนำกลับมาใช้ในหน้าที่การงานได้เป็นประโยชน์มากอย่างว่านะค่ะ

เทคโนโลยีดีๆ ถ้าเราเข้าใจการใช้งาน ไม่ใช่ท่องจำจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆได้อีกมากไม่น่าเชื่อว่าโปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เกือบทุกเครื่อง ไม่เคยใช้ประโยชน์จากมันเลย สามารถช่วยงานเราได้อย่างมากมายขอบคุณ NTinfonet ค่ะ สอนกระชับ ฉับไว ใช้งานได้จริง!!

คุณดวงกมล กุศลสมบูรณ์

บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ในเครือซีเมนต์ไทย

 

คุณอาเคยไปอบรม เกี่ยวกับ Access กับ NTinfonet มาแล้ว แล้วคุณอาบอกว่าสอนดีมาก เข้าใจดี คุณอาเลยส่งฉันไปอบรม ส่วนตัวเคยเรียนมาแล้วบ้าง กับทางมหาลัย แต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่

พอมาเรียนเพิ่มที่  NTinfonet รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้น สามารถนาพัฒนางานที่ทำอยู่ได้จริงๆ ประกอบกับจะต้องนำมาพัฒนาฐานข้อมูลบางอย่างที่บริษัท จึงเลือกที่จะลงทะเบียนอบรม แล้วก็ไม่ผิดหวัง

จากที่ไม่เคยเข้าใจบางอย่างอะไรเกี่ยวกับ Access เลยก็สามารถเข้าใจและคิดว่านำมาใช้งานได้จริง และยังสามารถถ่ายทอดให้พนักงานในที่ทำงานได้ด้วย ได้รับความรู้เยอะมาก เคยลองอ่านและทำด้วยตัวเองบ้างแล้วก็ไม่เข้าใจ

แต่พอได้เข้ารับการอบรมกับวิทยากร ที่มีความรู้และความเข้าใจ จึงทำให้เข้าใจและนำมาพัฒนาฐานข้อมูลที่บริษัทได้จริง

วิทยากรเปิดโอกาศให้ถาม แล้วให้ลงมือทำด้วยตัวเองโดยที่วิทยากรช่วยดูจึงทำให้เราเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณบริษัท NTinfonet ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจกับ MS-Access เป็นอย่างมากค่ะ โดยถ้ามีครอสอบรมที่เป็นประโยชน์อีก ก็จะเข้ามาอบรมอีกแน่นอนค่ะ

คุณรสสุคณธ์ ผนึกโชคลาภ

บริษัท โนวาเทค เฮลล์แคร์ จำกัด

Don`t copy text!