ระยะเวลาอบรม

1 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

ราคา 3,000 บาท รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ราคานี้ไม่รวม Vat)

แนะนำหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่จะเน้นให้คุณได้เรียนรู้การใช้งาน PowerPoint ในระดับที่ลึกมากกว่าการใช้งานแบบปกติทั่วไป อาทิ เรื่องการออกแบบทุกสไลด์ให้สวยงามอย่างรวดเร็วโดยใช้ Master ซึ่งหากคุณเข้าใจเรื่อง Master แล้วจะประหยัดเวลาในการ Design หรือแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และเรียนรู้การสร้างเนื้อหาในสไลด์ที่เป็น Diagram ต่างๆ เช่น Flowchart หรือ Organization Chart ฯลฯ พร้อมทั้งในนำเอาข้อมูลจาก Excel เข้ามาใส่ใน PowerPoint โดยให้ข้อมูลจาก Excel ลิงก์กับสไลด์แบบอัตโนมัติ

เนื้อหาการอบรม

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Master ต่างๆ ใน PowerPoint เช่น Slide Master, Title Master, Note Master, Handout Master ซึ่งหลักการของ Master นั้น จะเป็นการเรียนรู้เบื้องหลังการจัดรูปแบบให้สไลด์สวยงามอย่างรวดเร็ว เช่น การกำหนดให้โลโก้หรือชื่อบริษัทปรากฏทุกสไลด์อัตโนมัติ หรือการกำหนดให้ทุกสไลด์มี Font หรือ Bullet List ที่เหมือนกัน โดยไม่ต้องมาคอยแก้ทีละสไลด์ให้เสียเวลา
 • การจัดรูปแบบของสีของทุกสไลด์โดยการใช้ Color Scheme ซึ่ง Color Scheme นี้คือตัวควบคุมค่าดีฟอลต์ของการของแสดงสีให้เหมือนกันในทุกสไลด์ เช่น สีของ Font, Shadow, Hyperlink หรือสีของ Drawing Object ทั้งหมด เป็นการประหยัดเวลาในการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
 • การกำหนดให้แต่ละสไลด์สามารถมีรูปแบบของ Slide Design ที่ไม่ซ้ำกัน หรือการสร้าง Multiple Slide Design ซึ่งแต่เดิมเมื่อคลิกปุ่ม Slide Design แล้วทุกสไลด์จะมีรูปแบบ Design ที่เหมือนกัน
 • การสร้าง Presentation Template เพื่อประหยัดเวลาในการออกแบบสไดล์ เหมาะสำหรับการสร้าง Template Presentation สำหรับองค์กรเพื่อให้มีมาตราฐานของการ Design ที่เหมือนกัน และในการใช้งานก็เพียงแต่เรียกชื่อของ Template ที่กำหนดไว้ รูปแบบต่างๆ เช่น Font หรือ Background และโลโก้ต่างๆ จะปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
 • การสร้าง Presentation ในรูปแบบ Photo Album อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาใช้คำสั่ง Insert Picture แต่ละรูป โดยสามารถที่จะดึงรูปภาพได้โดยตรงจากกล้อง Digital โดยตรง หรือจาก Scanner มาทำ Presentation อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการสร้าง Presentation ที่เน้นการนำเสนอรูปภาพเป็นจำนวนมาก
 • การสร้าง Organization Chart และเทคนิคการจัดรูปแบบให้สวยงามอย่างรวดเร็ว
 • การสร้าง Business Diagram ในรูปแบบต่างๆ เช่น FlowChart ฯลฯ พร้อมทั้งเทคนิคในการจัดวางรูป Shape ต่างๆ ให้สวยงามอย่างรวดเร็ว
 • การสร้างสไลด์ที่เป็นข้อมูลแบบตาราง และการนำเอาตารางจาก Excel เข้ามาประกอบในการนำเสนอ
 • การสร้าง Chart ในลักษณะต่างๆ ทั้งใน PowerPoint เอง หรือนำเอาจาก Excel เข้ามาใช้งาน
 • …พร้อมทั้งเทคนิคลูกเล่นต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณนำเสนองานให้ดูดีแบบมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้ PowerPoint อยู่แล้ว

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องจัดเตรียมก่อนอบรม

 • นำ Notebook มาเอง

ลูกค้าที่ได้จัดอบรม In-House Training ในหลักสูตรนี้

ความประทับใจจากลูกค้า

 

เข้าอบรมกับ NTinfonet ครั้งแรกในหลักสูตร Microsoft PowerPoint Intermediate รู้สึกประทับใจ เพราะไม่เหมือนกับที่เคยเรียนกับสถาบันอื่น ที่เน้นเนื้อหาเป็น Step by step แต่ที่

NTinfonet จะเน้นเทคนิคที่นำมาใช้ในการทำงานจริงได้อย่างดี รู้สึกว่าได้ประโยชน์จากเนื้อหาในหลักสูตรมาก

ถึงแม้ว่าจะอบรมเพียง 1 วัน ได้รู้เทคนิคการสร้าง Presentation ด้วยภาพ, การสร้าง Organization Chart, Diagram, Flow Chart ที่มีการใช้ลูกเล่นมากขึ้น รวมทั้งเทคนิคการฉาย Presentation ซึ่งทำให้ดูเป็น professional มากขึ้น

คุณโสธิดา เตชสุจริตสุนทร

บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

 

ดิฉันได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Microsoft PowerPoint Intermediate และหลักสูตร Creating Professional Presentation with PowerPoint

รู้สึกประทับใจกับการอบรมครั้งนี้มาก เนื่องจากได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ที่หาไม่ได้จากหนังสือคอมพิวเตอร์ที่วางขายทั่วไป ซึ่งมักจะเป็นการสอน PowerPoint ขั้นพื้นฐาน

เมื่อได้มาเรียนทั้ง 2 หลักสูตรนี้ รู้สึกว่า MS.PowerPoint ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด และไม่ยากเกินความสามารถที่เราจะทำได้ ผลงานที่ออกมาก็ดูดี มีลูกเล่นมากมาย ดูเป็นมืออาชีพสมกับชื่อหลักสูตรจริงๆ ค่ะ

อาจารย์ที่สอนก็มีความรู้และถ่ายทอดเก่ง ถามอะไรก็ตอบได้และรู้สึกประทับใจว่าเวลาแค่ 2 วันทำให้เรารู้อะไรมากขึ้นเยอะ และสามารถนำความรู้พวกนี้ไปใช้ได้จริงและพัฒนาการทำงานของเราได้มาก

คุณสลิลนา เกรียงสินยศ

บริษัท เอเอสเค เซอร์วิส จำกัด

 

ปัญหาที่นักบัญชีมักจะพบในการทำงานก็คือ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย

หลักสูตร MS.PowerPoint Intermediate นี้ วิธีการสอนของอาจารย์ทำให้เข้าใจง่าย สามารถจำเทคนิคต่างๆได้อย่างรวดเร็ว มีแบบฝึกหัดที่ช่วยให้ทำได้ด้วยตนเองไปพร้อมกับเวลาที่สอน เพิ่มความมั่นใจในการนำโปรแกรมไปใช้ในการทำงานต่อไป

ขอบคุณอาจารย์ที่ถ่ายทอดเทคนิคให้กับผู้เรียนทุกคนด้วยค่ะ และถ้ามีโอกาสก็จะไปเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตรอื่นๆ อีก

คุณเรวดี พรพัฒน์กุล

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

 

ทำงานกับ Ms. Powerpoint มาหลายงานก็คิดว่าพอทำได้ แต่เมื่อได้มาเรียนหลักสูตร Ms. PowerPoint Intermedate แล้วรู้สึกว่าเราทำงานแบบไม่มีแบบแผน

พอได้มาเรียนแล้วรู้สึกว่าใช่เลย เป็นอะไรที่นำมาใช้ได้ในสาขาอาชีพที่กำลังทำอยู่

Khun Onjira Vachiramanaporn

Samrik Trading Ltd., Part

 

Aได้รับการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Ms. PowerPoint Intermediate และ Creating Professional Presentation with PowerPoint

รู้สึกประทับใจผู้สอน เนื่องจากสามารถอธิบายให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้โดยง่ายและไม่รู้สึกเบื่อหน่าย จะนำความรู้ที่ได้ไปปร้บปรุง Ms. Power Point ที่ใช้สอนอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น

รศ.พญ.อารยา เสงี่ยมพงษ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิยาลัยมหิดล

 

จากที่ได้เข้าอบรมหลักสูตร Ms. PowerPoint intermediate ที่ผ่านมานั้น รู้สึกว่าได้รู้อะไรขึ้นอีกหลายอย่างที่เป็นประโยชน์มาก มีเทคนิคที่เราไม่รู้หลายๆ อย่าง ซึ่งถ้าอ่านหนังสือเองก็คงจะยาก และได้เทคนิคที่รู้เพิ่มขึ้นนี้ก็สามารถเอามาใช้และทำงานได้รวดเร็วขึ้น

คิดว่าถ้ามีการอบรมเพิ่มต่อเนื่อง ก็จะขอเข้ารับการอบรมอีก

คุณชไมพร กาญจนเจริญลาภ

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

Don`t copy text!