ระยะเวลาอบรม

1 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

อบรมผ่าน Zoom ราคา 2,500 บาท (ราคานี้ไม่รวม Vat)

โปรโมชั่นพิเศษ

 • สมัคร 3 คนแถมฟรี 1 คน

** เงื่อนไข : จะต้องอบรมพร้อมกัน **

แนะนำหลักสูตร

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้งาน PowerPoint ในระดับเบื้องต้น ซึ่งเนื้อหาจะเน้นในส่วนที่จำเป็นต่อการใช้งานประจำวันเริ่มจาก การสร้างพรีเซนเตชั่นใหม่ การป้อนข้อความในสไลด์ การจัดรูปแบบข้อความ การนำเอาภาพมาใช้ในสไลด์ การตกแต่ง Slide Background การสร้างลูกเล่นต่างๆ ให้กับสไลด์ การพิมพ์สไลด์ออกทางเครื่องพิมพ์

เนื้อหาการอบรม

 • การสร้าง Presentation ใหม่
 • การเลือกรูปแบบ Layout ให้กับ Slide
 • การสร้างสไลด์ใหม่
 • การเลือกและปรับขนาด Object
 • การ Save และ Open ไฟล์ Presentation
 • การเลื่อนดูสไลด์และการลบสไลด์
 • การจัดรูปแบบสไลด์
 • การจัดรูปแบบตัวอักษร
 • การตบแต่งเส้นกรอบและ Background
 • การใส่ Fill Effect ให้กับพื้นออบเจ็กต์ใน Slide
 • การจัดรูปแบบของย่อหน้า
 • การสร้างและปรับระยะ Bullet List
 • การ Copy รูปแบบข้อความไปยังที่อื่นๆ
 • การนำเอาภาพมาใช้ในสไลด์
 • การใส่ภาพจาก ClipArt
 • การย้าย ปรับ และย่อขยาย ClipArt
 • การ Group และ Ungroup Clipart
 • การใช้งาน WordArt
 • การตกแต่ง Slide Background ให้สวยงาม
 • การใช้ Background สำเร็จรูป (Template)
 • การใส่ชื่อบริษัทหรือเลขหน้าให้ปรากฏทุกสไลด์
 • การเปลี่ยนมุมมองของ PowerPoint ในแบบต่างๆ
 • การแสดงหัวข้อของสไลด์
 • การพิมพ์ Note ผู้บรรยายลงในสไลด์
 • การจัดเรียงลำัดับของสไลด์ใหม่ตามต้องการ
 • การฉาย Slide
 • การใส่ Effect Slide Transition ให้ Presentation ดูน่าตื่นเต้น
 • การพิมพ์สไลด์ออกทางเครื่องพิมพ์
 • การพิมพ์สไลด์แบบขาวดำ เพื่อการนำเสนอแบบแผ่นใส่
 • การกำหนดหน้ากระดาษสำหรับการพิมพ์สไลด์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ไม่เคยใช้ PowerPoint มาก่อน
 • ผู้ที่ใช้ PowerPoint อยู่แล้ว และสนใจจะเรียนรู้การใช้ PowerPoint อย่างถูกต้อง

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องจัดเตรียมก่อนอบรม

 • นำ Notebook มาเอง

ลูกค้าที่ได้จัดอบรม In-House Training ในหลักสูตรนี้

ความประทับใจจากลูกค้า

Add testimonial description here. Edit and place your own text.

John Doe

Codetic

Add testimonial description here. Edit and place your own text.

John Doe

Codetic

Add testimonial description here. Edit and place your own text.

John Doe

Codetic

Don`t copy text!