ระยะเวลาอบรม

1 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

ราคา 3,000 บาท รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ราคานี้ไม่รวม Vat)

แนะนำหลักสูตร

การสร้าง Presentation ใน PowerPoint นั้นไม่ยาก ซึ่งหลายๆ คนก็ทำกันได้อยู่แล้ว แต่ทว่าการที่จะสร้าง Presentation ให้ดูดีและสวยงามแบบมืออาชีพและสามารถที่จะดึงดูดผู้ฟังให้สนใจและติดตามนั้นเป็นเรื่องที่ยาก หลายคนสร้าง Presentation ออกมาแล้วซึ่งเนื้อหาดีมาก แต่ออกแบบสไดล์ไม่น่าสนใจ หรือวิธีการ Present ไม่น่าสนใจหรือบางสไลด์ใช้ Effect ไม่เหมาะสม ดูแล้วไม่สร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังได้เท่าที่ควร

ปัญหาต่างๆ ทั้งหมดนี้จะหมดไป หากคุณเข้าใจวิธีการสร้าง Presentation ที่ถูกต้อง โดยในหลักสูตรนี้จะได้อธิบายหลักการต่างๆ ของการ Present ให้ดูดีแบบมืออาชีพ เริ่มตั้งแต่แนวคิดของการออกแบบถูกต้อง เทคนิคต่างๆ ในการสร้าง Effect การทำ Multimedia Presentation ฯลฯ

เนื้อหาการอบรม

เทคนิคการฉายสไลด์

 • การควบคุมการฉายสไลด์ เช่น สมมติว่ามี 10 สไลด์ แต่ต้องการให้เริ่มฉายสไลด์ระหว่างสไลด์ที่ 2-7 เท่านั้น โดยไม่จำเป็นจะต้องซ่อนสไลด์ที่ 1 หรือสไลด์อื่นๆ แต่อย่างใด
 • การข้ามหน้าสไลด์อย่างรวดเร็ว
 • การกำหนดสีของปากกาเพื่อการเขียนหรือวงกลมข้อความที่เป็นจุดสำคัญให้เห็นเด่นชัด รวมทั้งการกำหนดสีของปากกาอย่างถาวรในแต่ละไฟล์ Presentation ให้แตกต่างกัน เพราะในแต่ละไฟล์อาจจะมีสีพื้น Background ที่ไม่เหมือนกัน
 • การแสดง Laser Pointer ในหน้าจอ เพื่อการชี้จุดสำคัญ
 • การ Present แบบไม่เต็มจอ เพื่อให้สามารถเรียกโปรแกรมอื่นๆ ขึ้นมาแสดงในระหว่าง Present โดยไม่จำเป็นจะต้องออกจาก Full Screen แล้วกลับเข้ามาฉายใหม่
 • การสร้าง Present แบบมีผู้ฟังหลายกลุ่มและแต่ละกลุ่มเห็นสไลด์ที่ไม่เหมือนกัน แต่ใช้ข้อมูลไฟล์เดียวกัน ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษที่ไม่ต้องใช้การซ่อนสไลด์แต่อย่างใด

การใส่เวลาให้กับสไลด์

 • การกำหนดให้สไดล์เปลี่ยนเองอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้
 • การหาระยะเวลาของการ Present ทั้งหมดว่าจะกินเวลาเท่าใด เพื่อป้องกันการบรรยายจบเร็วหรือช้ากว่าเวลาที่ได้มอบหมายให้บรรยาย ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคสำคัญที่ผู้บรรยายควรจะต้องทราบเพื่อให้จบตรงกับเวลา
 • เทคนิคการหยุดเวลาไว้ชั่วคราว
 • การหาระยะเวลาของการ Present ทั้งหมดว่าจะกินเวลาเท่าใด เพื่อป้องกันการบรรยายจบเร็วหรือช้ากว่าเวลาที่ได้มอบหมายให้บรรยาย ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคสำคัญที่ผู้บรรยายควรจะต้องทราบเพื่อให้จบตรงกับเวลา
 • การกำหนดให้ Presentation ฉายวนกลับไปมาได้ เหมาะสำหรับการสร้างสไลด์ที่เป็นลักษณะของ Title หรือสไลด์พัก Break ให้ผู้ชมดูโฆษณาหรือฟังเพลงแล้วเมื่อจบสไลด์ให้เล่นซ้าไปมา

กการสร้างสไลด์จากไฟล์ภายนอก

 • การแทรกไฟล์จาก Presentation อื่นเข้ามาโดยไม่จำเป็นจะต้องเปิดทั้ง 2 ไฟล์ขึ้นมาให้เสียเวลา ซึ่งวิธีนี้จะช่วยทำให้ไม่เปลื้อง Memory ด้วย เพราะเปิดแค่ไฟล์ที่ใช้งานเพียง 1 ไฟล์เท่านั้น
 • การ Present หลายไฟล์แบบต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นจะต้องปิดไฟล์ Presentation เดิมลงไป แล้วไปเปิดอีกไฟล์ ซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยทำให้การ Present ดูราบอื่นแบบมืออาชีพจริงๆ
 • การนำเอา Flash Animation เข้ามาประกอบในสไลด์เพื่อสร้าง Slide Intro ให้น่าตื่นเต้นและเร้าใจ

การใช้งาน Effect และ Animation

 • การสร้าง Slide Transition
 • การใช้ Animation Effect ในสไลด์ ซึ่ง PowerPoint มีรูปแบบ Effect ที่มากมาย
 • การสร้าง Effect ให้กับ Chart เพื่อการนำเสนอแบบมืออาชีพ

การใส่เสียงและวิดีโอในสไลด์

 • การนำเอาไฟล์เสียงเข้ามาประกอบในสไลด์ เช่น การเล่นเพลง CD Audio หรือ MP3 แบบอัตโนมัติระหว่างรอผู้ฟังหรือช่วงระหว่างพัก Break โดยไม่ต้องอาศัยผู้ควบคุมเสียง
 • การบันทึกเสียงบรรยายลงในแต่ละสไลด์ และการกำหนดให้แต่ละสไลด์ฉายตามเวลาที่บรรยายไว้โดยอัตโนมัติ
 • การเล่น Movie ไฟล์ในสไลด์ หรือกำหนดให้ฉาย Movie แบบเต็มจอ
 • การสร้าง Presentation ในลักษณะแบบ E-Learning โดยให้แต่ละสไลด์เปลี่ยนตามบทพูดของผู้บรรยายโดยอัตโนมัติ

การสร้าง Hyperlink ในสไลด์

 • การลิงก์หลายๆ Presentation เข้าด้วยกัน เพื่อลดปัญหาการปิดและเปิดไฟล์ต่างๆ ในระหว่างการบรรยาย
 • การสร้าง Presentation แบบ Interactive ซึ่งเหมาะสำหรับการส่งไฟล์ Presentation ไปให้ผู้อื่นดู (ไม่ได้บรรยายเอง)
 • เทคนิคการแก้ปัญหาไม่ให้แสดงเส้น Hyperlink ที่ข้อความ

การบรรยายสไลด์นอกสถานที่

 • เทคนิคการแก้ปัญหาของการ Present นอกสถานที่ โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มี PowerPoint ติดตั้ง หรือการปัญหาเรื่องของการ Copy ไฟล์ต่างๆ ที่ลิงก์กัน หรือ Font ที่เครื่องอื่นไม่มี
 • การสร้าง Presentation แบบ Auto Run CD เพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการ โดยใส่แผ่น CD หรือ Flash Drive แล้ว Presentation จะถูกฉายขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ใช้งาน PowerPoint อยู่แล้ว และต้องการสร้าง Presentation แบบมืออาชีพ

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องจัดเตรียมก่อนอบรม

 • นำ Notebook มาเอ

ลูกค้าที่ได้จัดอบรม In-House Training ในหลักสูตรนี้

ความประทับใจจากลูกค้า

 

ได้เข้าอบรมหลักสูตร MS PowerPoint ซึ่งต้องใช้ในการทำ Presentation เพื่อนำเสนองานอยู่แล้ว โดยส่วนตัวทราบว่า Program PowerPoint สามารถสร้างชิ้นงานได้หลากหลายรูปแบบมากมาย แต่ไม่เคยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

จนกระทั่งมาเรียนที่นี่ พบว่าได้เรียนในสิ่งที่ไม่เคยทราบมาก่อน และได้เทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยอาจารย์ผู้สอนก็สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก มีการยกตัวอย่างและให้ทดลองทำเอง ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น รู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดที่มาเรียน Course นี้และได้นำสิ่งที่เรียนรู้มาถ่ายทอด ให้กับท่านอื่นๆ ทราบ ทำให้ Presentation เป็นงานง่ายๆ ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาค่ะ

คุณอรทัย อัครพัฒนกุล

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน

 

จากที่ได้เข้าอบรมหลักสูตร Creating Professional Presentation with PowerPoint รู้สึกชอบมาก เพราะเนื้อหาน่าสนใจ และเป็นความรู้ที่จะหาอ่านเองจากหนังสือคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไปไม่ค่อยมี

อาจารย์สอนดีมากค่ะ ใจเย็น สอนเป็นขั้นเป็นตอน เตรียมตัวอย่างและแบบฝึกหัดมาให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกหัดทำในชั้นเรียนเป็นอย่างดี เปิดโอกาสให้ซักถามเต็มที่ อีกทั้งยังมีหนังสือคู่มือประกอบการอบรมเล่มกะทัดรัดไว้ให้ใช้อ้างอิงและทบทวนสิ่งที่เคยเรียนมาแล้วในภายหลังได้ด้วย

หลักสูตรนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพการใช้งาน PowerPoint ของดิฉันได้มาก ทำให้ทราบว่ามีเทคนิคมากมายที่จะช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เข้ามาอยู่ใน Presentation เดียวได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการจัดเตรียม Presentation ได้มาก ตลอดจนได้ทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาความผิดเพี้ยนของ Presentation เวลาที่ต้องไป Present นอกสถานที่ซึ่งเป็นปัญหาที่ประสบบ่อยมากชนิดที่ต้องลุ้นทุกครั้งเมื่อจะนำเสนองาน

หลังจากอบรมหลักสูตรนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าอยากมีโอกาสได้เข้าอบรมการใช้ MS Office Tool ตัวอื่นๆ ในระดับ Advance อีก เพื่อจะได้นำมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

คุณจิตสุภา วิระยะวานิช

ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

การนำเสนอเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำงาน หลังจากได้ศึกษาในหลักสูตรนี้แล้วเล็งเห็นได้ว่า การนำเสนอไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะต้องใช้ Software พิเศษ สามารถดำเนินการได้ด้วย PowerPoint เอง ซึ่ง PowerPoint Version ใหม่ๆ มีเทคนิคมากมาย เพียงแต่เรา รู้หรือไม่รู้เท่านั้น ซึ่งทางสถาบันมีความรู้เป็นอย่างดีในการถ่ายทอดให้สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งเป็นประโยชน์กับผมและองค์กรอย่างมากครับ

คุณศุภวิทย์ เตชะพิสิษฐ์

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 

ดิฉันอบรมหลักสูตร Creating Professional Presentation with PowerPoint เนื่องจากต้องการให้งานที่ใช้ Present ได้รับความสนใจมากขึ้น

เมื่อได้อบรมแล้วพบว่า PowerPoint ใช้งานได้กว้างขวางกว่าที่พนักงานทำอยู่ ไม่ได้เสียเวลาในการทำเทคนิคมากมาย มีวิธีลัดที่ทำให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และสามารถปรับ PowerPoint ชุดเดียวให้เลือกแสดงภาพได้ตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย

ขอขอบคุณอาจารย์และ NTinfonet ที่กรุณาถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันสั้นเพียง 1 วัน

คุณวิราวรรณ ธารานนท์

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

 

ตัวผมเองก็ใช้  Microsoft PowerPoint มานานกว่า 5 ปี ในการสอนนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัย ก็อยู่ในระดับที่คิดว่าใช้งานได้

ด้มีโอกาสเรียน Ms. PowerPoint Intermediate และ Advanced PowerPoint Course ได้ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาก

อาจารย์สมชัยสอนดีมากๆ เริ่มตั้งแต่เรื่องง่ายไปยาก มีการปูพื้นฐานการใช้งานเป็นขั้นตอน รู้สึกว่าโปรแกรมนี้มี Features อะไรอีกมากที่ตัวเองยังไม่ทราบ

หลังจากเรียน Course นี้จบ อยากจะเรียน  Microsoft Excel และ Microsoft Word เพิ่มเติมกับอาจารย์อีกถ้ามีโอกาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ผศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

ตอนแรกที่อาจารย์รุ่นน้องมาเสนอให้จัดการฝึกอบรมโปรแกรม MS. PowerPoint นั้น รู้สึกว่าจัดไปทำไมพวกเราส่วนมากก็ทำได้บ้างแล้ว เทคนิคการการสอนนักศึกษาโดยโปรแกรมนี้ก็พัฒนาจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลอยู่อย่างต่อเนื่อง

แต่พอมาได้รับการอบรมด้วยตนเองจึงรู้ว่าเราใช้ความสามารถของโปรแกรมเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้น และตระหนักทันทีว่าการสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์โดยผู้รู้จริงและมีเทคนิคการสอนอย่างชาญฉลาดทำให้ผู้เรียนได้ประโยชน์อย่างมาก ยังไม่นับความอดทนของผู้สอนที่ต้องสอนคนที่เป็นอาจารย์และมีความสูงวัยพอควร ประทับใจการสอนมาก

รศ.พญ. วรรณา ศรีโรจนกุล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Don`t copy text!