powerbi_power_query

ระยะเวลาอบรม

1 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

ราคา 3,500 บาท รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ราคานี้ไม่รวม Vat)

แนะนำหลักสูตร

สิ่งสำคัญก่อนที่จะสร้าง Report ใน Power BI ได้นั้นคือ การจัดเตรียมข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ Power BI ต้องการจะต้องอยู่ในรูปแบบ Database Format เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงของการทำงานข้อมูลของผู้ใช้งานส่วนใหญ่มักจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของ Database Format แต่จะอยู่ใน Excel เป็นรูปแบบของ Report ซะส่วนใหญ่ ซึ่งไม่สามารถนำเอาไปใช้งานใน Power BI ได้ทันที เช่น มีหัว Report หลายบรรทัด หรือมีบรรทัดว่างมาคั่นข้อมูล หรือมียอดรวมมาแทรกระหว่างบรรทัดหรือระหว่างคอลัมน์ หรือมีเซลว่างที่ไม่มีข้อมูล ฯลฯ

คุณเชื่อหรือไม่ว่า 80% ของการเสียเวลาทำรายงานเกิดจากการจัดเตรียมข้อมูล การแก้ปัญหาข้อมูลที่ไม่พร้อมใช้งานสามารถเขียน VBA ช่วยได้ แต่จะมีสักกี่คนที่มีทักษะในการเขียนโปรแกรม VBA ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาด้วยการลบด้วยมือจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เสียเวลามากในเรื่องเหล่านี้

Power Query เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เกือบทั้งหมด โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นที่จะต้องมีทักษะในการเขียนโปรแกรมแต่อย่างใด เพราะการทำงานของ Power Query จะคล้ายกับการบันทึกคำสั่งใน VBA ซึ่งง่ายต่อการเรียนรู้ และคุณไม่ต้องเสียเวลาแปลงข้อมูลใน Excel แต่อย่างใด เพราะ Power Query จะช่วยแปลงข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบให้อยู่ในรูปแบบ Database Format แล้วส่งกลับมาที่ Power BI ให้เอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เรียนรู้หลักการทำงานของ Power Query
 • เรียนรู้วิธีการสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง
 • เรียนรู้การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้วิเคราะห์ได้
 • เรียนรู้การรวมข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
 • เรียนรู้เทคนิคและการแก้ไขปัญหาที่ต้องพบในการใช้งาน

เนื้อหาการอบรม

 • การ Import ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จากเข้าสู่ Power Query ได้แก่ ไฟล์ Excel, Text File/CSV, MS.Access, SQL Server, SharePoint List, Web หรือการ Import ไฟล์ทั้ง Folder
 • การใช้งาน Query Editor
 • การ Refresh ข้อมูล
 • การแปลงข้อมูลในลักษณะต่างๆ เช่น การซ่อนบรรทัดข้อมูลที่ไม่ต้องการ การสร้างเงื่อนไขซ่อน/แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ การกระจายข้อมูลออกเป็นคอลัมน์ เช่น
 •  

การแยกข้อมูลของชื่อและนามสกุลที่ป้อนเข้ามาในช่องเดียวกัน ให้เป็นชื่อและนามสกุลคนละคอลัมน์ ฯลฯ

 • การแปลงข้อมูลที่กระจายในแนว Row ให้เป็นแนว Column (Unpivot) ในรูปแบบ Database Format
 • การแปลงตัวเลขที่เป็น Text ให้เป็นตัวเลขที่คำนวณได้
 • การดึงข้อมูลประเภทวันที่ออกมาเป็นคอลัมน์ใหม่ เช่น ปี เดือน วัน ไตรมาส สัปดาห์ ฯลฯ
 • การสร้าง Fiscal Year ขึ้นเอง
 • การเปลี่ยนค่าของข้อมูล เช่น การเปลี่ยนค่า Error ในสูตร Excel ให้เป็นค่าว่าง 0 ฯลฯ
 • การจัดเรียงข้อมูลใหม่
 • การ Merge และ Split ข้อมูล
 • การ Consolidate ข้อมูลจาก Excel หลายๆ ชีต หรือหลายๆ ไฟล์มารวมกัน
 • การสร้าง Column ใหม่ และการสร้าง Conditional Column
 • การสร้างฟิลด์คำนวณใน Power Query

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ใช้งาน Power BI ทุกคน

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องจัดเตรียมก่อนอบรม

 • ผู้เรียนจะต้องนำ Notebook มาเอง
 • ติดตั้งโปรแกรม Power BI Desktop มาเรียบร้อยแล้ว

ลูกค้าที่ได้จัดอบรม In-House Training ในหลักสูตรนี้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Don`t copy text!