ระยะเวลาอบรม

2 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

ราคา 7,000 บาท รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ราคานี้ไม่รวม Vat)

โปรโมชั่นพิเศษ

 • สมัคร 3 คนแถมฟรี 1 คน

** เงื่อนไข : จะต้องอบรมพร้อมกัน **

แนะนำหลักสูตร

Power BI เป็นโปรแกรมสร้าง Report ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก สามารถสร้าง Report ในลักษณะ Dynamic ได้ง่ายและสวยงาม หลายคนใช้งานเพียงแต่พื้นฐานทำให้ดูแล้วไม่แตกต่างกับการทำด้วย Excel เท่าไหร่ ถือว่ายังไม่ได้เอาประสิทธิภาพของโปรแกรมมาใช้ได้เท่าที่ควรจะเป็น

นอกจากนี้การใช้งานโปรแกรม Power BI สำหรับผู้ใช้มือใหม่ก็ยังติดปัญหาในการทำงานต่างๆ มากมาย อาทิ เช่น

 • ไม่สามารถสร้าง Relationship ที่เป็นลักษณะ Many to Many ได้
 • อยากจะแสดงแสดงชือสินค้าพร้อมกับรูปภาพสินค้าในตาราง แต่ทำไม่ได้
 • อยากจะให้คลิกชื่อสินค้าจาก Slicer แล้วแสดงแสดงรูปภาพตรงกับที่คลิกไว้
 • ไม่สามารถวางฟิลด์ซ้อนกันมากกว่า 1 ฟิลด์ใน Slicer ได้
 • อยากจะสร้างปุ่มกดเพื่อล้างค่า Filter หรือ Highlight ของ Visual ที่แสดงอยู่ทั้งหมด
 • อยากจะสร้างปุ่มกดเพื่อเลือกสลับดูกราฟคนและแบบ
 • ฯลฯ

ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เกิดจากการที่คุณยังศึกษาโปรแกรมไม่ลึกพอ ทำให้ไม่สามารถทำสิ่งที่ต้องการได้ ดังนั้นในหลักสูตรนี้จะสอนให้คุณใช้งาน Power BI ในระดับสูงขึ้นกว่าการใช้งานแบบ Basic เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จะเน้นเจาะลึกการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงต่างๆ ของ Power BI ซึ่งคุณเองคงจะไม่เคยใช้งานมาก่อนอย่างแน่นอน เพื่อที่จะสร้าง Report ในลักษณะ Dynamic กับตัวอย่างที่ใช้งานได้จริง และนอกจากนี้ยังจะสอนเทคนิคและวิธีการแก้ปัญหาของการใช้งานประจำวันอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เรียนรู้การสร้าง Dynamic Content ในหลายรูปแบบ
 • เรียนรู้การนำเอา Visual แบบพิเศษต่างๆ จากแหล่งภายนอกเข้ามาใช้งาน
 • เพื่อให้คุณสามารถใช้งานฟีเจอร์ขั้นสูงต่างๆ ใน Power BI
 • เรียนรู้การแก้ปัญหาที่จะต้องพบในการทำงานเป็นประจำ

เนื้อหาการอบรม

การใช้งาน Bookmark

 • ประโยชน์ของการใช้งาน Bookmark
 • การสร้าง Bookmark
 • การแก้ไข การลบ และการ Update Bookmark
 • การพรีเซนต์ Report ด้วย Bookmark
 • การสร้างปุ่ม Button เพื่อใช้งาน Bookmark ให้สะดวก
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Bookmark

การใช้งาน Hyperlink

 • การสร้าง Hyperlink สำหรับข้อความ TextBox รูปภาพ และปุ่มต่างๆ
 • การสร้าง Hyperlink ของข้อมูลแต่ละบรรทัดใน Table
 • การสร้าง Hyperlink ให้กับทุก Visual ใน Report
 • การสร้าง Hyperlink ลิงก์ข้าม Report และข้ามไฟล์
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Hyperlink

การสร้าง Menu

 • การสร้างปุ่ม Button เพื่อทำระบบ Menu
 • การปรับแต่งปุ่ม Button ในลักษณะต่างๆ เช่น เมื่อชี้เมาส์ลอยเหนือปุ่ม เมื่อกดปุ่ม เมื่อคลิกปุ่ม แล้วให้ปุ่มแสดงเป็นข้อความหรือสีที่แตกต่างกัน
 • การสร้าง Pop Up เมนู เพื่อซ่อนเมนูที่ไม่ต้องการใช้งานให้หายไปชั่วคราว
 • การสร้าง Dynamic Menu ให้แสดงได้หลายเมนู
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Menu

การใช้งาน Conditional Formatting

 • การสร้างเงื่อนไขจัดรูปแบบของข้อมูลใน Table เช่น หากตัวเลขในตารางน้อยกว่าค่าที่กำหนดไว้ ให้แสดงเป็นสีแดง หรือเปลี่ยนสี Background ฯลฯ
 • การแสดงข้อมูลใน Table ด้วย Data Bar เช่น การเปรียบเทียบของยอดขายแต่ละเดือนด้วย Data Bar ทำให้ความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ฯลฯ
 • การแสดงข้อมูลใน Table ด้วย Icon เช่น แสดง Icon สีแดงเมื่อยอดขายต่ำกว่าปีที่แล้ว หรือแสดงเป็นสีเขียวเมื่อยอดขายมากกว่าปีที่แล้ว ฯลฯ
 • การสร้างเงื่อนไขให้แท่งชาร์ตเปลี่ยนสีอัตโนมัติ เช่น หากยอดขายของสินค้าใดต่ำกว่าสินค้าตัวอื่นให้แท่งชาร์ตนั้นเป็นสีแดง ฯลฯ
 • การสร้า งเงื่อนไขให้สี Background ของ Card เปลี่ยนสีเองอัตโนมัติ เช่น หากยอดขายของเดือนใดต่ำกว่าเป้าหมายให้แสดงพื้น Background ของ Card เป็นสีแดง หรือหากยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเป้าหมายให้เป็นพื้นสีเขียว ฯลฯ
 • การสร้างเงื่อนไขให้สีของ Gauge เปลี่ยนสีเองอัตโนมัติ เช่น การหากยอดขายของเดือนใดต่ำกว่าเป้าหมายให้ Gauge แสดงเป็นสีแดง หรือหากยอดขายสูงกว่าเป้าหมายให้แสดงเป็นสีเขียว ฯลฯ

การใช้งานรูปภาพ

 • การเอารูปภาพมาแสดงใน Report
 • การลิงก์รูปภาพจากอินเตอร์เน็ต หรือไฟล์ที่เก็บไว้ใน Cloud Storage มาแสดงใน Report
 • การสร้างเงื่อนไขให้รูปภาพเปลี่ยนภาพตามการคลิกจาก Visual ตัวอื่น เช่น ใน Slicer มีตัวเลือก 3 รายการ ได้แก่ Cloth, Bike, Accessories เมื่อคลิกตัวเลือก Bike ให้แสดงเป็นรูปภาพจักรยาน ฯลฯ
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Dynamic Image

การใช้งาน Report Page Tooltip

 • ประโยชน์ของการใช้ Tooltip ที่คุณอาจจะนึกไม่ถึง
 • การสร้าง Tooltip แบบขั้นพื้นฐาน
 • การสร้าง Tooltips แบบขั้นสูงด้วย Report Page Tooltip
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Report Page Tooltip

การใช้งาน Drill Through และ Cross Report

 • การสร้าง Filter เพื่อ Drill Down ข้อมูลข้าม Report เช่น หากคุณมี 2 Report ได้แก่ Report Product Overview และ Product Detail เมื่อคุณคลิกชื่อสินค้าใน Report Product Overview แล้วให้ผลลัพธ์แสดงที่หน้า Report Product Detail ที่มีรายละเอียดสินค้าตรงกับชื่อสินค้าที่คุณคลิกใน Report แรก
 • การสร้าง Cross Report เพื่อ Drill Down ข้อมูลข้ามไฟล์
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน Drill Through และ Cross Report

การใช้งาน Visual จากแหล่งภายนอก

 • การติดตั้ง Visual จากแหล่งภายนอก
 • ตัวอย่างบางส่วนของการใช้งาน Visual แบบพิเศษต่างๆ ที่น่าสนใจ
  • การใช้งาน Bullet Chart โดยมีแท่งชาร์ตเดียวแต่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลหลายชุดได้พร้อมกัน เช่น แสดง Actual, Target, Min, Max
  • การใช้งาน Hierarchy Slicer เพื่อทำให้ Slicer สามารถซ้อนกันได้หลายๆ ฟิลด์ได้
  • การใช้งาน Text Filter เพื่อให้ผู้ใช้งานป้อนข้อมูล แล้วถูกส่งไป Filter ข้อมูลได้
  • การใช้งาน Chiclet Slicer ทำให้ Slicer แสดงเป็นภาพแทนข้อความ
  • การใช้งาน Word Cloud เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีข้อความใดถูกป้อนเข้ามามากที่สุด
  • การใช้งาน Dial Gauge เพื่อแสดงหน้าปัดเป็น Gauge แบบมีเข็มชี้วัดเป้าแต่ละระดับ
  • ฯลฯ

เทคนิคการแก้ปัญหาที่มักจะพบเป็นประจำ

 • ตัวอักษรมีขนาดเล็ก ต้องเสียเวลาปรับเป็นประจำ
 • ไม่สามารถสร้าง Relationship แบบ Many to Many ได้
 • ไม่สามารถ Publish to Web แบบ Embed ได้ ซึ่งแต่ก่อนเคยทำได้
 • Import ข้อมูลเข้ามาแล้วเกิด Error แต่ไม่รู้ว่าเกิดที่ข้อมูลบรรทัดไหน
 • ฯลฯ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งาน Power BI มาแล้วเท่านั้น
 • ผู้ที่ต้องการจะพัฒนา Power BI ในระดับสูงขึ้น

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องจัดเตรียมก่อนอบรม

 • ผู้เรียนจะต้องนำ Notebook มาเอง
 • ติดตั้งโปรแกรม Power BI Desktop มาเรียบร้อยแล้ว
  คลิกลิงก์นี้ Download Power BI Desktop

ลูกค้าที่ได้จัดอบรม In-House Training ในหลักสูตรนี้

ความประทับใจจากลูกค้า

 

หลักสูตร Advanced Visualization & Dynamic Content in Power BI ช่วยทำให้เห็นภาพการนำเสนอรายงานได้อย่างชัดเจนหลากหลายมุมมอง (เมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีข้อจำกัดมากกว่า)

และได้เรียนรู้ถึงการวางแผน การเตรียมข้อมูล การตั้งค่าแสดงผลต่างๆ ตามลำดับก่อน-หลังได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องทดลองผิดลองถูกด้วยตนเอง อีกทั้งยังมีเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ที่ช่วยให้รายงานมีความสวยงาม น่ามองมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้อาจารย์มีความใส่ใจผู้เรียนมาก โดยมีการจัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้ และปรับหลักสูตรให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนอีกด้วย

คุณธีรนุช ภัทรวุฒิพงศ์

บริษัทอยุธยาแคปปิตัล ออโตลีซ จำกัด

 

ผมคิดว่าหลักสูตรนี้แรกๆ ก่อนมาเรียนเตรียมใจไว้เลยว่ายากแน่ๆ เพราะไม่เคยใช้ Power BI มาก่อน คงจะได้ประโยชน์น้อย เพราะไม่มีพื้นฐานด้าน Power BI มาก่อน

แต่เมื่อมานั่งเรียนจริงพบว่าพบว่าวิทยากรมีวิธีการบรรยายที่ดีปูพื้นฐานให้กับผู้เข้าเรียนทุกคนได้เข้าใจ โดยทำให้ทุกคนเริ่มต้นจากพื้นฐานที่เท่ากัน เรียนไปด้วยกัน ทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน ซึ่งตรงนี้ขอชื่นชม ทำให้บทต่อไปที่ยากขึ้น พวกเราสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันได้อย่างรวดเร็ว

ตลอด 2 วันของการสอนวิทยาสอนได้ดีมาก เนื้อหาไล่ Step จากง่ายไปยาก หากมีตรงไหนไม่ทัน หรือติดขัดสามารถยกมือถามได้ตลอด สรุปรวมๆ แล้วมีโอกาสอยากไปเรียนอีกครับ

คุณอภิวัฒน์ อินทพัฒน์

บริษัทอยุธยาแคปปิตัล ออโตลีซ จำกัด

 

หลักสูตร Advanced Visualization & Dynamic Content in Power BI เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมาก เพราะสามารถนำเอาความรู้ที่ได้มาพัฒนาและปรับใช้ในการแสดงรายงานได้อย่างดี มีฟังก์ชั่นที่หลากหลายในการแสดงรายงานให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความต้องการ

ในเรื่องของผู้สอนนั้นท่านมีความรู้ความเข้าใจสามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดี มีการเตรียมข้อมูลมาก่อน มีการยกตัวอย่างที่น่าสนใจทำให้เห็นภาพและสามารถนำไปประยุตใช้ได้ มีความเป็นกันเองและใส่ใจผู้เรียนมาก จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อไป เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากอยากให้ทุกคนได้มาเรียนกันครับ

คุณภิญโญ โรจน์ทอง

บริษัทอยุธยาแคปปิตัล ออโตลีซ จำกัด

Don`t copy text!