กรณีอบรมส่วนตัว

โอนเงินเข้าบัญชี

นายสมชัย ชัยสกุลสุรินทร์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
เลขที่บัญชี 101-5-37405-9

กรณีอบรมในนามบริษัท

โอนเงินหรือทำเช็คสั่งจ่ายในนาม

บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (สาขาสี่แยกบางนา)
บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 240-0-80690-3

และอีเมล์ใบโอนเงินมาที่ training@ntinfonet.com

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
15/34 หมู่ 10 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท 113 
ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105543005597

ตัวอย่างเช่น


กรณีหัก ณ ที่จ่าย 1% (ส่วนราชการ)
ยอดชำระสุทธิ 3,710.- บาท เช่น ค่าหลักสูตร 3,500 บาท [(3,500 x 7%= 3,745) – (3,500 x 1%= 35)]

กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% (บริษัทเอกชน)
ยอดชำระสุทธิ 3,640.- บาท เช่น ค่าหลักสูตร 3,500 บาท [(3,500 x 7%= 3,745) – (3,500 x 3%= 105)

Don`t copy text!