excel_vba

ระยะเวลาอบรม

2 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

ราคา 6,000 บาท รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ราคานี้ไม่รวม Vat)

โปรโมชั่นพิเศษ

 • สมัคร 3 คนแถมฟรี 1 คน

** เงื่อนไข : จะต้องอบรมพร้อมกัน **

แนะนำหลักสูตร

ในการแก้ปัญหาของการทำงานใน Excel เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วนั้น จำเป็นที่จะต้องอาศัยการเขียนโปรแกรมเข้าไปช่วยจัดการ เพราะการทำงานแบบ Manual นั้นจะใช้เวลาหลายขั้นตอนและในบางครั้งก็ไม่สามารถให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic เข้าไปจัดการ ซึ่งใน Excel นั้นมีฟีเจอร์หนึ่งที่จะช่วยลดเวลาในการเขียนภาษา Visual Basic นี้ได้เรียกว่าการ Record Macro โดยเมื่อคุณสั่งให้โปรแกรม Record คำสั่งที่คุณต้องทำงานในแต่ละขั้นตอน โปรแกรมก็จะทำหน้าที่แปลงให้เป็นภาษา Visual Basic ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งนับว่าง่ายมากทีเดียว

แต่การ Record Macro นั้นก็มีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น โปรแกรมมักจะสร้างชุดคำสั่งที่ฟุ่มเฟื่อยเกินไป ซึ่งสมควรที่จะตัดทิ้งไป หรือไม่สามารถสร้างเงื่อนไขให้ทำงานได้ หรือไม่สามารถทำงานซ้ำๆ ในลักษณะของ Loop ได้ ทั้งนี้เป็นเพราะการ Record Macro จะทำได้กับคำสั่งจากเมนูที่คุณได้คลิกใช้งานนั่นเอง

และที่ยุ่งยากที่สุดคือเมื่อ Record Macro เสร็จแล้ว ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจภาษาของ Visual Basic ที่ Macro สร้างขึ้นมาให้ ทำให้ไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือลบบางคำสั่งที่ไม่ต้องการทิ้งไปได้ ซึ่งจริงๆ แล้วภาษาของ Visual Basic ใน Excel นั้นไม่ยากอย่างที่คุณคิด เพียงแต่ว่าหากคุณมีความเข้าใจที่ถูกต้อง คุณก็สามารถที่จะแก้ไขหรือเขียนต่อยอดเพิ่มเข้าไปเล็กน้อยเท่านั้น ก็จะสามารถสร้างระบบงานให้เป็นอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้นในหลักสูตร Creating Automatic Task in Excel with Macro and VBA นี้จึงเป็นหลักสูตรที่จะสอนให้คุณเข้าใจการทำงานของภาษา Visual Basic บน Excel (VBA) อย่างถูกต้อง โดยเริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐาน พร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงๆ จากประสบการณ์การพัฒนาระบบงานต่างๆ ของผู้สอนกว่า 10 ปี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เรียนรู้หลักการทำงานของ Macro ว่าทำงานอย่างไร
 • สามารถอ่านและแก้ไข Macro Code ได้อย่างเข้าใจ
 • เข้าใจโครงสร้างภาษา Visual Basic ใน Excel ซึ่งได้แก่ Object, Properties และ Method
 • สามารถเขียนโปรแกรมเข้าไปต่อยอด Macro ที่ได้ Record ไว้ได้

เนื้อหาการอบรม

พื้นฐานของการใช้งาน Macro

 • Macro คืออะไร และทำงานอย่างไร
 • การ Record, Run, Delete Macro
 • การตรวจสอบการทำงานของ Macro ทีละ Step
 • การแก้ไข Macro
 • รูปแบบของค่าต่างๆ ในคำสั่งของ Macro
 • การแก้ไขค่าของ Macro อย่างไรให้ถูกต้อง
 • การแก้ไข Macro ให้สั้นและกระชับ
 • การแก้ไข Macro ให้มีความยืดหยุ่นต่อการทำงาน
 • การ Save Macro
 • รูปแบบต่างๆ ของการ Save Macro
 • ประโยชน์ของการ Save Macro ในแต่ละรูปแบบ และการนำไปใช้งาน
 • การทำให้ Macro ใช้งานง่าย
 • การกำหนด Macro ให้กับ Control ต่างๆ ของทูลบาร์ Form เช่น CheckBox, ListBox, Combo Box, Button

โครงสร้างทางภาษา VBA

 • การใช้งานหน้าต่างของ Visual Basic Editor
 • โครงสร้างทางภาษาของ Macro หรือ VBA
 • ทำความรู้จักกับ Excel Object Model
 • หลักการของ Object, Properties, Method ซึ่งเป็นหัวใจของการเขียนและแก้ไข Macro Code
 • อ่าน Help อย่างไรให้เข้าใจ
 • การใช้งานตัวแปร เพื่อทำให้ Macro มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน
 • การสร้างกรอบรับค่าและแสดงข้อความโต้ตอบกับผู้ใช้
 • การเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม ได้แก่ IF Then Else, Do Loop, Select Case
 • การป้องกัน Macro ไม่ให้ผู้อื่นสามารถดู Code หรือแก้ไข Code ได้

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริง

 • การใช้ Macro ช่วยในการ Import File โดยให้ผู้ใช้สามารถป้อนชื่อไฟล์ใดๆ ก็ได้ และลดขั้นตอนของ Wizard ให้เหลือแค่เพียงคลิกเดียวเท่านั้น
 • การใช้ Macro แปลง Text File ที่ Import เข้ามาในลักษณะ Report ให้เป็น Database Format
 • และตัวอย่างต่างๆ อีกมากมาย
 • การสร้าง Macro เพื่อสร้าง Utility ต่างๆ ของการทำงานประจำวัน
 • ตัวอย่าง Source Code ของเมนูคำสั่งใช้งานประจำวัน
 • ตัวอย่างของการใช้งานคำสั่งต่างๆ บนเมนู Excel ที่เป็นภาษา VBA
 • การแก้ข้อจำกัดของเมนูคำสั่งต่างๆ เมื่อบันทึก Macro เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น

คุณสมบัติของผู้รับการอบรม

 • ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษา Visual Basic แต่อย่างใด เพราะจะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานของ Macro และ VBA
 • จะต้องใช้งาน Excel เป็นมาแล้ว

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีลักษณะงานทำงานซ้ำบ่อยๆ ในขั้นตอนเดิมๆ และรู้สึกว่าเสียเวลามากกว่าจะได้ผลลัพธ์สุดท้าย
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบงานใน Excel ด้วย Macro และ VBA หรือ
 • ผู้ที่อยากเรียนรู้ Macro และ VBA เพื่อสามารถอ่าน Code และแก้ไข Code เองได้อย่างถูกต้อง

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องจัดเตรียมก่อนอบรม

 • นำ Notebook มาเอง

ลูกค้าที่ได้จัดอบรม In-House Training ในหลักสูตรนี้

ความประทับใจจากลูกค้า

 

ประทับใจตั้งแต่ก่อนการเริ่มหลักสูตร อาจารย์สละเวลาเข้าไปเพื่อสำรวจความต้องการใช้งานของผู้เรียน ตลอดจนพื้นฐานของผู้เรียนก่อน เพื่อนำมาประยุกต์หลักสูตรการสอน

เมื่อมาเรียนนอกจากสอนให้เข้าใจตั้งแต่หลักการแล้ว ยังชี้แนะวิธีทำความเข้าใจกับ Menu Help พร้อมทั้งทำคู่มือฉบับย่อสำหรับคำสั่งงานที่ใช้บ่อยๆ มาให้เก็บไว้ลอกได้อีก เรียกว่าสอนกันแบบหมดเปลือกจริงๆ ค่ะ จะพยายามฝึกฝน และทำตามคำแนะนำของอาจารย์ค่ะ เพราะเห็นความตั้งใจจริงในการถ่ายทอดความรู้มากๆ อยากให้อาจารย์หายเหนื่อยว่าสอนแล้วนำไปใช้ได้จริง ขอบคุณสำหรับหลักสูตรดีๆ ค่ะ

คุณสุมีนา วิศวกุล

LH Bank Plc.

 

หลังจากที่ได้เรียนหลักสูตร Advanced Excel ไปแล้ว ปรากฏว่าสามารถนำเทคนิคต่างๆ มาใช้ประยุกต์กับงานที่ทำได้อย่างดีทั้งประหยัดเวลา และลูกเล่นที่แตกต่างมากขึ้น แม้แต่ผู้บริหารยังพอใจกับการเปลี่ยนแปลงนี้ อีกทั้งการเขียนสูตรต่างๆก็สั้นลง สามารถอธิบายในสิ่งที่ยากให้เข้าใจง่ายได้ พร้อมเทคนิคต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะเรื่อง Macro ที่ผมชอบมาก

คุณนรินทร์ สุวรรณพันธ์

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

 

เคยมาเรียนที่นี่แล้วครั้งหนึ่ง แต่ต้องกลับมาเรียนอีกครั้ง เพราะต้องการทบทวนประโยชน์ของการใช้ Excel ตลอดจนการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ๆ ของสถาบันนี้

ชอบวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายระหว่างการอบรม การนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการทำงาน รวมถึงการเสนอรายละเอียดปลีกย่อยที่เรามองข้ามไป ทำให้การทำรายงานสะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้นสำหรับการทำงาน ทำให้เรามีชีวิตที่ง่ายขึ้น และมีจัดแบ่งเวลสำหรับเรื่องอื่นๆ ได้ดีขึ้นครับ

คุณสุวัฒชัย สังวรชาติ

บริษัท วีเอเทค ทรานส์มิสชั่นแอนด์ดิสทริบิวชั่น จำกัด

 

ได้เข้าอบรมหลักสูตร Creating Automatic Task in Excel with Macro เป็นหลักสูตรที่สามารถนำมาใช้พัฒนางาน ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และทำให้ใช้ Excel ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งอาจารย์ให้ความเป็นกันเองและให้ความรู้อย่างเต็มที่ครับ

คุณกิตติพล มัญชุวิสิฐ

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด

 

การอบรมของที่สถาบันนี้สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากแนวการสอนของทุกบทเรียนจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือ ทำให้เข้าใจง่ายเวลาสอนและสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยเฉพาะโปรแกรม Macro & VBA ถือว่าเป็นสุดยอดของโปรแกรม Excel เพราะฟังดูแล้วค่อนข้างยาก

แต่เมื่อมาเรียนจริงก็ได้รับเทคนิคและแนวคิดต่างๆ รวมถึงตำราก็กระทัดรัดและเข้าใจง่าย ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง ผมมีความประทับใจในทุกโปรแกรมที่ได้ศึกษาจากสถาบันแห่งนี้

Khun Nares Dejnakornchai

American International Assurance Co., Ltd.

 

ในบริษัทมีการใช้โปรแกรม Excel เป็นอย่างมากเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการทำรายงาน และบ่อยครั้งขั้นตอนการทำวิเคราะห์ มีขั้นตอนที่มากและซับซ้อน อีกทั้งมีการทำซ้ำหลายๆ ครั้งทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก กว่าจะจบรายงานแต่ละเรื่อง นอกจากนี้ก็เคยศึกษาหนังสือเกี่ยวกับ VBA บน Excel เอง แต่ไม่เข้าใจ ไม่สามารถนำไปประยุกต์ต่อได้ เพราะได้แต่ทำตามในหนังสือโดยไม่เข้าใจว่า ทำไมถ้าใช้คำสั่งนี้แล้วผลที่ได้จึงออกมาเป็นเช่น

แต่หลังจากได้มีโอกาส มาเรียนกับ อาจารย์สมชัย ชัยสกุลสุรินทร์ ก็ได้เข้าใจหลักและเหตุผลการทำงานของ VBA จึงสามารถนำไปประยุกต์ให้เข้ากับงานที่เราต้องการได้ อาจารย์ท่านใจดี สอนเป็นขั้นตอน ผู้รับการอบรมแม้พื้นฐานไม่เท่ากัน ก็สามารถทำตามและเข้าใจได้พร้อมกับเพื่อนผู้อบรมในห้องได้ นอกจากนี้อาจารย์ยังเมตตาตอบคำถามจากผู้รับเข้าการอบรมได้อย่างมีความเข้าใจ ว่าผู้ถามไม่เข้าใจในจุดใด ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้คำตอบที่เข้าใจอย่างตรงจุดตรงประเด็น

สุดท้ายนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์และทีมงานของ NTinfonet ที่จัดหลักสูตรดีๆ ที่เหมาะกับความต้องการและความคาดหวังได้เป็นอย่างดีครับ

คุณชุมพล ลิขิตจิตถะ

Misumi (Thailand) Co.,Ltd.

Don`t copy text!