ระยะเวลาอบรม

2 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

ราคา 7,000 บาท รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ราคานี้ไม่รวม Vat)

แนะนำหลักสูตร

หากคุณใช้งาน Office 365 อยู่ คุณทราบหรือไม่ว่า Excel 365 ได้มีการปฏิวัติวิธีการประมวณผลของการคำนวณใน Excel ครั้งใหญ่ โดยมีคุณสมบัติใหม่ที่เรียกว่า Dynamic Array ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานสูตรได้อย่างดีมาก ช่วยลดขั้นตอนการเขียนสูตรให้สั้นลง แต่ได้ประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเหลือเชือ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้สูตรใน Excel ควรที่จะต้องศึกษาเรียนรู้คุณสมบัติใหม่นี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยแก้ปัญหาของการทำงานแบบเดิมที่ต้องเขียนสูตรเป็นจำนวนมากให้เหลือน้อยลง แต่ยังช่วยแก้ปัญหาของการที่สลับซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย

สูตรแบบ Array คืออะไร ?

Array คือ การเขียนสูตรใน Excel ที่จะลดการเขียนสูตรหลายๆ เซลที่มีสูตรคล้ายๆ กันให้เหลือเพียงแค่ 1 สูตรเท่านั้น และเป็นการลดขนาดของไฟล์ให้เล็กลงได้ด้วย เพราะขนาดของไฟล์ Excel มีผลโดยตรงกับจำนวนสูตรที่ใช้งาน ซึ่งใน Excel เวอร์ชั่นเดิมการเขียนสูตรแบบ Array นั้นจะต้องกดแป้น CTRL+SHIFT+ENTER สูตร Array ถึงจะทำงานได้

แต่ใน Excel 365 ได้มีการพัฒนาต่อยอดจาก Array ให้เป็น Dynamic Arrary คือไม่จำเป็นจะต้องกดแป้น CTRL+SHIFT+ENTER อีกต่อไป และยังสามารถให้สูตรถูกกระจายไปยังหลายๆ เซลได้อีกด้วย ซึ่งเรียกว่า Spill โดยมีฟังก์ชั่นใหม่ๆ ที่รองรับการเขียนสูตรแบบ Dynamic Array ได้แก่ XLOOKUP, XMATCH, FILTER, SORT, SORTBY, UNIQUE, SEQUENCE และ RANDARRAY และยังสามารถใช้ Dynamic Array ไปร่วมกับสูตรอื่นๆ ที่คุณใช้งานอยู่แล้วได้ด้วย เช่น IF, VLOOKUP, MID ฯลฯ

การเขียนสูตรแบบ Dynamic Array สามารถช่วยในการทำงานได้ในหลายลักษณะ เช่น

 • การดึงข้อมูลจาก Database ออกมา เหมือนกับการใช้งาน Filter และก๊อบปี้ออกมา และสูตร Dynamic Array ไม่ต้องก๊อบปี้ข้อมูล โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขได้แบบซับซ้อน
 • สร้างรูปแบบรายงานคล้ายกับ PivotTable ได้โดยไม่ต้องปุ่ม Refresh แต่อย่างใด
 • ดึงข้อมูลที่ซ้ำกันหรือไม่ซ้ำกันออกจากข้อมูลเดิม หรือหาข้อมูลที่ตรงกันหรือไม่ตรงกันระหว่าง Table ก็ได้
 • ดึงข้อมูลออกมากจากเงื่อนไขแล้วให้จัดเรียงข้อมูล
 • สร้าง Dynamic Dropdown List ของการใช้งาน Data Validation
 • ดึงตัวเลขออกจากเซล หรือตัวอักษรออกจากเซล
 • ฯลฯ

การเขียนสูตรแบบ Dynamic Array จะเป็นการเขียนสูตรในขั้นสูง แต่คุณไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนไม่รู้เรื่องเพราะผู้สอนเข้าใจดีว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยใช้งานสูตรแบบ Array มาก่อน ดังนั้นในหลักสูตรนี้จะต้องตั้งแต่พื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับสูตร Array ก่อนและค่อยต่อยอดไปยัง Dynamic Array โดยมีตัวอย่างต่างๆ มากมายที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง และหลังจากเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วคุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้งาน Excel แบบขั้นเทพแน่นอน

เนื้อหาการอบรม

การใช้งานสูตรแบบ Array

 • การเขียนสูตรแบบ Array
 • การสร้าง Name และ Table สำหรับใช้งานในสูตรแบบ Array
 • การใช้งานสูตรแบบ Array ร่วมกับฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่ใช้งานประจำ เช่น IF, VLOOKUP ฯลฯ
 • การเขียนสูตร Array แบบมีเงื่อนไขที่ซับซ้อน เช่น AND และ OR
 • ข้อดีและข้อเสียของการเขียนสูตรแบบ Array
 • ตัวอย่างบางส่วนของการใช้งาน Array แก้ปัญหาของการทำงานประจำวัน
  • การ SUM ตัวเลขให้ข้ามเซลที่เกิด Error โดยไม่ต้องเขียนสูตร IFERROR ในแต่ละเซล เขียน IFERROR เพียงแค่เซลเดียวเท่านั้น
  • การแก้ปัญหาของการใช้งาน SUMIFS หรือ COUNTIFS ที่ไม่สามารถเขียนเงื่อนไขในแบบ OR ได้ เพราะปกติจะเป็นเงื่อนไขแบบ AND เท่านั้น
  • การหาผลรวมของตัวเลขโดยไม่ต้องเขียนสูตร ROUND ในทุกเซล เขียน ROUND เพียงแค่เซลเดียวเท่านั้น
  • การแก้ปัญหาของสูตร VLOOKP ที่ไม่สามารถค้นหาค่าแบบหลายเงื่อนไขพร้อมกันได้

การใช้งานฟังก์ชั่นแบบ Dynamic Array

 • การใช้ฟังก์ชั่น XLOOKUP
  • เปรียบเทียบ XLOOKUP กับ VLOOKUP
  • รูปแบบของการใช้งานฟังก์ชั่น XLOOKUP
  • ตัวอย่างการใช้งาน XLOOKUP เช่น
   • การค้นหาบางส่วนของข้อความ หรือข้อความเริ่มต้น หรือข้อความลงท้าย
   • การค้นหาแบบ Matrix Lookup
   • การค้นหาข้อมูลในแนวนอนโดยไม่ต้องใช้ HLOOKUP หรือ INDEX และ MATCH
 • การใช้ฟังก์ชั่น XMATCH
  • เปรียบเทียบ XMATCH กับ MATCH
  • รูปแบบของการใช้งานฟังก์ชั่น XMATCH
  • การใช้งาน XLOOKUP ร่วมกับ XMATCH
 • การใช้ฟังก์ชั่น FILTER
  • รูปแบบของการใช้งานฟังก์ชั่น FILTER
  • ตัวอย่างการใช้งาน FILTER เช่น
   • การดึงข้อมูลจาก Database ออกมาโดยกำหนดเงื่อนไขคล้ายกับการใช้งาน Filter
   • การสร้างเงื่อนไขของ FILTER ที่ซับซ้อน
   • การดึงข้อมูลบางคอลัมน์ หรือทุกคอลัมน์ หรือลำดับคอลัมน์ตามต้องการเอง
   • การดึงข้อมูลยกเว้นบรรดว่างหรือเซลว่าง
 • การใช้ฟังก์ชั่น SORT
  • รูปแบบของการใช้งานฟังก์ชั่น SORT
  • ตัวอย่างการใช้งาน SORT เช่น
   • การเรียงข้อมูลจากที่ FILTER จากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย
   • การสร้าง Custom Sort Order ตามต้องการ
 • การใช้ฟังก์ชั่น SORTBY
  • รูปแบบของการใช้งานฟังก์ชั่น SORTBY
  • เปรียบเทียบ SORT กับ SORTBY
  • ตัวอย่างการใช้งาน SORTBY เช่น
   • การเรียงข้อมูลโดยใช้เงื่อนไขของฟิลด์อื่นๆ เป็นตัวกำหนด
   • การ SORT ข้อมูลมากกว่า 1 ระดับ
 • การใช้ฟังก์ชั่น UNIQUE
  • รูปแบบของการใช้งานฟังก์ชั่น UNIQUE
  • ตัวอย่างการใช้งาน UNIQUE เช่น
   • การลบข้อมูลซ้ำออก 1 คอลัมน์ หรือคอลัมน์พร้อมกัน
   • การดึงข้อมูลที่ซ้ำหรือไม่ซ้ำออกมาก
 • การใช้ฟังก์ชั่น SEQUENCE
  • รูปแบบของการใช้งานฟังก์ชั่น SEQUNCE
  • ตัวอย่างการใช้งาน SEQUENCE เช่น
   • การแยกตัวอักษรและตัวเลขออกจากกัน
 • การใช้ฟังก์ชั่น RANDARRAY
  • รูปแบบของการใช้งานฟังก์ชั่น RANDARRAY
  • เปรียบเทียบ RANDARRAY กับ RAND กับ RANDBETWEEN
  • ตัวอย่างการใช้งาน RANDARRAY เช่น
   • การ Random ชื่อของพนักงาน
   • การ Ramdom Number ไม่ให้ซ้ำกัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • มีพื้นฐานการใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นต่างๆ ของ Excel มาบ้างแล้ว

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ใช้งาน Office 365 เท่านั้น เพราะถ้าเป็นเวอร์อื่น คำสั่งจะใช้งานไม่ได้
 • ผู้ที่ทำงานกับสูตรอยู่เป็นประจำและต้องการรู้เทคนิคการใช้งานสูตรขั้นสูง
 • ผู้ที่ทำงานกับ Database เช่น ต้องการดึงข้อมูลจาก Database ออกมาจากเงื่อนไขต่างๆ ที่ต้องการ เหมือนกับการใช้งาน Filter
 • พนักงานฝ่ายบัญชีและสายงานวิเคราะห์ข้อมูล

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องจัดเตรียมก่อนอบรม

 • นำ Notebook มาเอง

ลูกค้าที่ได้จัดอบรม In-House Training ในหลักสูตรนี้

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

ความประทับใจจากลูกค้า

 

แต่ละครั้งที่ต้องการอบรมเรื่องการใช้ Excel ที่แรกที่นึกถึงก็คือที่ NTinfonet ค่ะ ปีที่แล้วเคยอบรมกับที่นี่ครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าได้ความรู้ตามที่เราต้องการ ปีนี้พอมีโอกาสก็ได้ลงเรียนหลักสูตร Creating Advanced Conditional Formatting Report กับที่นี่อีก ไม่ผิดหวังจริงๆ ค่ะ อาจารย์สอนได้เข้าใจ สามารถเอาไปใช้งานได้จริง ที่สำคัญเอกสารประกอบการบรรยาย ไม่ต้องมาจดเพิ่มเติมค่ะ เขียนได้ละเอียดและเข้าใจดีมาก สามารถเอาไปอ่านทบทวนได้เองค่ะ ได้แนะนำให้พี่ๆ ในบริษัทลงเรียนที่ NTinfonet ไปหลายคนแล้วค่ะ

คุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

หลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Creating Advanced Conditional Formatting Report แล้ว ความรู้สึกประทับใจที่เกิดขึ้นมีมากกว่าหนึ่งอย่างแน่นอน นั้นคือ เนื้อหาของหลักสูตร ซึ่งสิ่งแรกที่ปรากฏขึ้นในใจคือ นั้นเลยที่ใช่ มันเป็นสิ่งที่ต้องการในการทำงานเป็นอย่างมาก

เหนือสิ่งอื่นใดอาจารย์มีความรู้ และเทคนิคในการสอนที่ทำให้ง่ายต่อการจดจำ เพราะขณะที่อาจารย์ท่านสอน ท่านก็จะอธิบาย ยกตัวอย่าง พยายามสร้างเงื่อนไข ให้ลงมือปฏิบัติตาม และให้ปฏิบัติเองโดยสร้างเงื่อนไขใหม่ ๆ อีก ขอขอบคุณ NTinfonet ที่จัดให้มีโปรแกรมดี ๆ มาส่งต่อให้เราได้เพิ่มพูนความรู้ และนำมาใช้ให้ได้งานที่ดีขึ้น

คุณจันทรรัตน์ เตชวงศ์วณิช

Tilleke & Gibbins International Ltd.

 

หลักสูตรที่เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง เพราะมีการคัดเลือกหัวข้อและปัญหาที่พบบ่อยมาใช้สอน เมื่อเกิดปัญหาจากการใช้งานยังสามารถปรึกษาอาจารย์ผู้สอนหลังจากจบหลักสูตรไปแล้ว โดยได้รับคำแนะนำกลับมาอย่างรวดเร็วค่ะ

คุณสุภัทรา นวชินกุล

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

 

โดยส่วนตัวสามารถใช้ Excel ได้ในระดับหนึ่ง แต่เมื่อมาอบรมหลักสูตร Creating Advanced Conditional Formatting Report กับทางสถาบัน NTinfonet มีความรู้สึกว่าได้รับความรู้และความเข้าใจในโปรแกรม Excel เพิ่มอีกมาก เทคนิคพิเศษที่เราไม่เคยรู้ก็ได้รู้ในหลักสูตรนี้ การอธิบาย การลองทำคำสั่งต่าง ๆ จากอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์สอนเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับงานมากขึ้น สถานที่จัดอบรมเหมาะสม เดินทางสะดวกด้วย ติดสถานีรถไฟฟ้า จำนวนผู้เข้าอบรมที่ไม่มากเกินไป ถ้ามีโอกาสคิดว่าจะลงวิชาอื่น ๆ ของ Excel อีก ยังมีอีกหลายคำสั่งพิเศษที่จำเป็นต้องใช้และเรียนรู้ค่ะ

คุณรัชดา สงวนกชกร

Bureau Veritas (Thailand) Ltd.Bureau Veritas (Thailand) Ltd.

 

ก่อนที่จะได้เรียนหลักสูตร Creating Advanced Conditional Formatting report กับทาง NTinfonet ก็พอจะรู้จัก Conditional formatting อยู่บ้าง แต่หลังจากเรียนแล้วรู้สึกประทับใจมาก เพราะทาง NTinfonet มีเทคนิคในการสอนที่ดี โดยนำส่วนสำคัญของการใช้งานนี้ออกมาให้เห็น และสอนให้รู้จักนำ Function บางอย่างมา Apply ใช้ประกอบกันด้วย ซึ่งหลังจากเรียนแล้ว สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทำรายงานนำเสนอผู้บริหารให้เห็นภาพได้ง่ายและเข้าใจมากขึ้น มีประโยขน์มากต่อการนำไปวิเคราะห์ตัวเลขและผลการดำเนินงานต่อไป

คุณนฤมล เพชรนิติกร

บริษัทเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

 

หลังจากได้อบรมหลักสูตร Creating Advanced Conditional Formatting Report จากทางสถาบันแล้วรู้สึกประทับใจมาก โดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอน สอนเข้าใจง่าย พูดช้า ชัดเจน อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย ความรู้ที่เรียนมาสามารถนำมาใช้ได้จริงกับงานประจำ ทำให้การทำงานไม่ยุ่งยาก ลดขั้นตอนการทำงาน และทำให้ผลงานที่ออกมาดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น รายงานที่ออกมาดูง่าย สวยงาม รู้สึกว่าการลงทุนกับการเรียนครั้งนี้คุ้มค่ามาก

คุณสวลี บุญจิตต์

Technip Engineering (Thailand) Limited

Don`t copy text!