ระยะเวลาอบรม

2 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

ราคา 6,000 บาท รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ราคานี้ไม่รวม Vat)

แนะนำหลักสูตร

Excel นอกจากจะเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างสูตรคำนวณชั้นยอดแล้ว ยังมีความสามารถในการใช้จัดเก็บข้อมูลในลักษณะของ Database ได้ง่าย ใน Excel มีเครื่องมือจัดการกับ Database อยู่หลายอย่าง เช่น Sort, Filter, Subtotal Report, PivotTable และฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ Database โดยเฉพาะ แต่หลายคนใช้งานแค่เพียงไม่กี่อย่าง เช่น Sort กับ Filter เท่านั้น ทำให้ไม่สามารถค้นหาหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเท่าที่ควร

ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้เครื่องมือของการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ในทุกรูปแบบ และเรียนรู้เครื่องมือหรือคำสั่งต่างๆ แบบละเอียด ดังนั้นรับประกันได้ว่าคุณจะสามารถแก้ปัญหาของงานได้อย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ ของการสร้างรายงานเชิงเคราะห์
 • เรียนรู้การใช้สูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Database โดยเฉพาะ
 • เรียนรู้การใช้งาน Filter ขั้นสูง
 • เรียนรู้การใช้งาน PivotTable แบบเจาะลึก

เนื้อหาการอบรม

การจัดการข้อมูล

 • หลักการออกแบบ Worksheet และ Field ที่ถูกต้อง
 • การ Import Text File เข้ามาใน Excel แล้วความหมายของตัวเลือกทั้งหมดใน Text Import Wizard ว่าทำงานอย่างไร
 • เทคนิคการแปลง Text File ที่เป็นลักษณะของ Report Format ให้อยู่ในรูปแบบ Database Format อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานด้วยมือเป็นอย่างมาก
 • เทคนิคการ Import Text File ที่มีตัวแบ่งโดยใช้ Comma โดยไม่ต้องผ่าน Text Import Wizard
 • การสร้าง Report โดยให้ข้อมูลถูกเรียงลำดับในแบบพิเศษ เช่น การ Sort ข้อมูลแบบ Unlimited Field ซึ่งโดยปกติใน Excel จะทำได้แค่ 3 Field เท่านั้น
 • การสร้าง Custom Sort Order เพื่อเรียงข้อมูลให้ปรากฏตามลำดับที่ต้องการ ซึ่งโดยปกติไม่สามารถทำได้
 • การ Sort ข้อมูลแบบซ้ายไปขวาแทนการ Sort แบบ Top to Bottom

การใช้งาน Filter แบบเจาะลึก

 • การสร้าง Report โดยใช้ Filter เพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะรายการที่สนใจเท่านั้น
 • การค้นหาข้อมูลใน Database ในลักษณะต่างๆ เช่น การสร้าง Form เพื่อแสดงข้อมูลใน Database การค้นหาเฉพาะข้อมูลที่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยคำต่างๆ ที่ต้องการ
 • การสร้าง Report โดยใช้ Advanced Filter สำหรับ Report ที่ต้องการเงื่อนไขที่สลับซับซ้อน ซึ่งการใช้ Filter ในแบบปกติไม่สามารถทำได้
 • การ Save Filter เก็บไว้ ซึ่งเป็นสุดยอดเทคนิคที่ปกติจะทำได้ไม่ได้ เป็นการช่วยประหยัดเวลาในการออกรายงานหลายมุมมองบ่อยๆ
 • การสร้างสูตรเพื่อสรุปผลของการ Filter ให้แสดงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น Sum, Min, Max, Count ฯลฯ
 • การสร้าง Subtotal Report แบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเสียเวลามาคอยแบ่งหน้าของ Group ข้อมูลด้วยตนเอง
 • การสร้าง Multiple Subtotal Report สำหรับรายงานที่ต้องการยอดรวมของ Subtotal หลายชั้น
 • การใช้งาน Database Function เพื่อสร้างรายงานสรุปตัวเลขจาก Database ทั้งแบบธรรมดาและแบบเงื่อนไขที่ซับซ้อน

การใช้งาน PivotTable แบบเจาะลึก

 • การสร้าง PivotTable แบบ Wizard และเทคนิคการสร้างอย่างรวดเร็ว
 • การสร้าง PivotTable แบบ Single Field, Multiple Field และแบบ Filter
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆ ใน PivotTable เช่น Field, Item, Report
 • การสร้างรายงานแบบ Ranging เช่น การแสดงรายชื่อลูกค้าที่ซื้อสินค้าสูงสุด 10 อับดับแรก ฯลฯ
 • การแสดงเฉพาะข้อมูลที่สนใจ เช่น การสร้างรายงานแสดงเฉพาะลูกค้าบางรายที่สนใจเท่านั้น
 • การซ่อนหรือแสดง Field หรือ Item ให้ปรากฏตามต้องการโดยไม่ต้องลาก Field มาวาง เช่น หากต้องการดูว่าลูกค้ารายนี้ได้ซื้อสินค้าอะไรไปบ้าง ฯลฯ
 • การจัดรูปแบบ PivotTable ให้สวยงามทั้งแบบ Table และแบบ Report และความเหมาะสมของการเลือกใช้รูปแบบต่างๆ
 • การสร้าง Custom Format ขึ้นเอง เพื่อให้จัดรูปแบบให้สวยงามตามต้องการ
 • การ Group ข้อมูลจาก Field วันที่ที่เป็นรายวัน ให้เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี
 • การกระจาย PivotTable ออกเป็นหลาย Report อย่างรวดเร็ว เพื่อลดเวลาในการสร้างหลาย PivotTable
 • การซ่อนหรือแสดง Grand Total และ SubTotal
 • การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของ SubTotal ให้แสดงในหลายลักษณะ
 • การแสดง Data Field ในลักษณะต่างๆ เช่น การแสดงผลรวมแบบปกติ การเปรียบเทียบ % of Total, % of Rows, % of Columns, % Different From, Different From
 • การสร้าง Calculate Field และ Calculate Item ขึ้น เช่น การเปรียบเทียบยอดขายของพนักงานแต่ละคนกับ Forecast
 • การกำหนดคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับการพิมพ์ PivotTable ที่มีข้อมูลหลายหน้ากระดาษ เพือให้ Row Heading ของ PivotTable ถูกพิมพ์ทุกหน้าโดยอัตโนมัติ
 • การ Refresh ข้อมูลใน PivotTable ทั้งการกำหนดแบบ Manual และแบบ Automatic
 • การสร้าง PivotChart และการจัดรูปแบบ PivotChart ให้สวยงาม
 • เทคนิคการแก้ปัญหาจาก Data Source เมื่อสร้าง PivotTable จาก Wizard
 • … พร้อมทั้งเรียนรู้ Shortcut ต่างๆ ที่จะเพิ่มความรวดเร็วในการจัดการกับข้อมูลใน Database อีกมากมาย

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องจัดเตรียมก่อนอบรม

 • นำ Notebook มาเอง

ลูกค้าที่ได้จัดอบรม In-House Training ในหลักสูตรนี้

ความประทับใจจากลูกค้า

 

การวิเคราะห์และการจัดเตรียมข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบผลการดำเนินการ หลักสูตรนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงการจัดเตรียมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสะดวกรวดเร็วและลดระยะเวลาในการดำเนินการ ทั้งยังสามารถแสดงผลของข้อมูลที่ได้โดยผ่าน MS Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้าท่านใดมีความต้องการในสิ่งที่ผมได้กล่าวมาแล้ว เชิญเข้าร่วมรับการอบรมอย่างที่ผมได้รับ รับรองว่าเวลาที่มีค่าของคุณจะไม่เสียไปกับงานที่ซ้ำซากจำเจและได้ผลงานที่ผู้บริหารไม่สามารถปฎิเสธได้ครับ

คุณศุภวิทย์ เตชะพิสิษฐ์

บริษัท บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 

ก่อนอบรมแน่นอนเราต้องคาดหวังว่าจะต้องได้ความรู้กลับมาบ้างไม่มากก็น้อย

แต่ก็คงจะเหมือนสถาบันอื่นๆ สอนในสิ่งที่รู้ซะส่วนใหญ่ แต่มาอบรมครั้งนี้ นอกจากความรู้ที่ได้รับมาอย่างมากมายแล้วยังประทับใจมากๆ กับอาจารย์ผู้สอน ทำให้คิดงานต่อได้เลย เราจะนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง และยังคิดต่อไปว่าจะเข้าไปอบรมหลักสูตรอื่นๆ ต่อ และยังจะส่งผู้ใต้บังคับบัญชาไปอบรมด้วยเช่นกัน ดีมากๆ ค่ะ ไม่เสียดายที่ได้อบรมในหัวหลักสูตรนี้เลยค่ะ

คุณอังคณา ปุรณะชัยคีรี

บริษัท เอ็มเอ็มพี แพ็คเกจจิ้ง กรุ๊พ จำกัด

 

ด้วยตำแหน่งผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล ต้องทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลและผลิตรายงานโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลทั้งโดยการปฏิบัติเองและผ่านพนักงานในบังคับบัญชาโดยตลอด โดยปกติมีความสนใจและศึกษาการใช้ Excel จากหนังสือคู่มือต่างๆ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยข้อจำกัดทางเวลาทำให้ไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพของตนเองและพนักงานในบังคับบัญชาได้ดีเท่าที่ควร ได้ตัดสินใจเข้าอบรมหลักสูตรนี้พร้อมพนักงานในบังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานฐานข้อมูล

ได้รับความรู้ที่ตรงกับงานในหน้าที่และตอบคำถามที่เคยสงสัยใคร่รู้มานาน เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนด้วยตัวอย่างที่อาจารย์ผู้สอนแสดงให้ดูมั่นใจว่า จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลได้โดยลดเวลาการทำงานลงไม่ต่ำกว่า 50% และลด Human Error ในการผลิตรายงานลงได้ไม่ต่ำกว่า 40%

ทั้งยังประทับใจกับเนื้อหาที่เข้มข้น ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนในค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าอย่างเหลือเชื่อ คาดว่าจะต้องลงเรียนและสนับสนุนให้พนักงานทั้งในบังคับบัญชาและในหน่วยงานอื่นๆ ได้เรียนกับสถาบันอีกอย่างแน่นอน

Khun Kanyanat L.

บ.หลุยส์ ตี. เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ผมเคยศึกษา Program Excel และอื่นๆ ด้วยตัวเองและพบว่ามันยาก นำสิ่งที่อ่านมา มาใช้ได้ไม่มากนัก แต่ก็เอาตัวรอดมาได้เรื่อยๆ ด้วยความคิดที่ว่าทำๆ ไป ค่อยๆ รู้ไป ซึ่งก็ทำให้ผมต้องใช้เวลาทำนานกว่าคนอื่นเช่นกัน คู่มือต่างๆ ที่หามาอ่านดูยากเกินจะนำมาใช้ หรือใช้ได้แต่จำไม่ค่อยได้ เพราะเทคนิคแพรวพราวเหลือเกิน

จนตัดสินใจเลือกเรียนกับ NTinfonet ตามที่รุ่นพี่แนะนำมา จึงได้พบว่าจริงๆ แล้วไม่เห็นยากตรงไหน เราก็ทำได้ บรรยากาศการสอนก็ไม่ตึงเครียด เข้าใจง่าย ใช้ได้ทันที สามารถประยุกต์ใช้กับงาน ลดเวลาได้เยอะจริงๆ

คุณวิรัตน์ โชติปฏิเวชกุล

บริษัทเชริง (กรุงเทพฯ) จำกัด

 

ตอนฟังหัวข้อที่จะเรียน เช่น Filter หรือ Sort ก็คิดว่าคงจะเหมือนกับที่เราเคยใช้งานแต่พอได้เรียนจริง มันมีมากกว่าที่เราคิดและมันยังสามารถทำในสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะทำได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น Advance Filter หรือจะเป็นเรื่องของ Subtotals ที่มีวิธีการจัดการกับมันได้อย่างสมบูรณ์และประหยัดเวลาสุดๆ

คุณพรรณวดี แดงโกเมน

บริษัท Brambles ( Thailand ) Co.,Ltd หรือ Recall ประเทศไทย

 

ก่อนหน้าที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ก็ได้ใช้โปรแกรม Excel อยู่เดิมก่อนแล้ว แต่จะใช้คำสั่งพื้นๆ ทั่วๆ ไปเพื่อทำงานได้ สามารถออกรายงานต่าง ๆได้ ตามความรู้และความสามารถพื้นๆ ที่ได้เรียนรู้มา

แต่เมื่อได้มีโอกาสมาเข้ารับการอบรมนี้แล้วมีความรู้สึกได้เลยว่าเราได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นจริงๆ มีเทคนิคอะไรอีกหลายๆ อย่างที่ซ่อนอยู่ในโปรแกรมแล้วเราไม่รู้ และไม่สามารถดึงมันออกมาใช้งานได้

หลังจากผ่านการอบรมครั้งนี้แล้ว คงจะนำความรู้ที่ได้ไปทำงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เสียดายที่เวลาน้อยไปหน่อย คิดว่าโอกาสหน้าคงจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรอื่นๆ อีกต่อไปค่ะ วิทยากรก็น่ารักดี สอนเข้าใจง่าย แบบฝึกหัดก็ดีค่ะ มีการเตรียมการสอนมาพร้อม

คุณลานพิกุล ธงไชยฤทธิ์

บริษัท เอ๊กซคอน จำกัด

Don`t copy text!