ระยะเวลาอบรม

1 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

ราคา 3,500 บาท รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ราคานี้ไม่รวม Vat)

โปรโมชั่นพิเศษ

 • สมัคร 3 คนแถมฟรี 1 คน

** เงื่อนไข : จะต้องอบรมพร้อมกัน **

แนะนำหลักสูตร

ในการวางแผนงานของโครงการโดยปกติจะมีโปรแกรมชื่อว่า Microsoft Project ซึ่งเป็นโปรแกรมเฉพาะทางสำหรับการสร้าง Project โดยเฉพาะ แต่โปรแกรม Microsoft Project นั้นใช้งานค่อยข้างยุ่งยากพอสมควร และราคาโปรแกรมก็แพงเช่นกัน หากลักษณะงานของคุณไม่ได้มีความซับซ้อน การใช้งาน Excel ดูจะเป็นสิ่งที่ง่ายและทำได้ดีไม่แพ้กันกับการใช้ Microsoft Project เพียงแต่ว่าคุณจะต้องมีความเข้าใจในการออกแบบ Excel ให้สามารถใช้งานได้ให้เหมือน Gantt Chart ใน Microsoft Project เท่านั้นเอง

ปกติหลายคนจะใช้ Excel สร้าง Gantt Chart โดยทำแบบง่ายๆ คือ ป้อนงานและก็ระบายสีของวันเริ่มและวันเสร็จของงานตามช่องเซลต่างๆ เพื่อให้ออกมาเป็นลักษณะของ Gantt Chart แต่วิธีนี้จะมีปัญหาเมื่อคุณได้ทำการแก้ไขวันที่ใหม่ สีที่ระบายไว้จะไม่เปลี่ยนอัตโนมัติ คุณจะต้องมาคอยระบายสีใหม่ทุกครั้งเมื่อวันที่เปลี่ยนไป

หลักสูตร Developing Project Management Dashboard นี้จะเน้นการประยุกต์การใช้ Excel กับการสร้าง Project โดยเฉพาะ โดยเรียนรู้คำสั่งและสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการออกแบบ Project เริ่มตั้งแต่การออกแบบ Gantt Chart ให้เป็นแบบ Dynamic คือการทำให้ Gantt Chart ระบายสีของวันที่เริ่มทำและวันเสร็จอัตโนมัติ และระบายวันหยุดต่างๆ พร้อมทั้งกับการระบายสีแตกต่างกันระหว่างงานที่ยังไม่ได้เริ่มทำ งานที่กำลังทำอยู่ และงานที่เสร็จแล้ว ทำให้การดู Gantt Chart สามารถเข้าใจได้ง่าย

นอกจากนี้จะได้เรียนรู้การสรุปผลของโครงการออกมาเป็นลักษณะของ Dashboard เพื่อดูค่าที่สำคัญต่างๆ ของโครงการในรูปแบบของ Visualize ที่เป็น Chart ต่างๆ โดย Dashboard จะแสดงข้อมูลต่างๆ จบในหน้าเดียว และเรียนรู้วิธีการนำเอา Dashboard ไปแสดงใน PowerPoint ต่อได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เรียนรู้หลักการสร้าง Project Dashboard ใน Excel ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง
 • เรียนรู้การสร้าง Gantt Chart ให้เป็นแบบ Dynamic
 • เรียนรู้การใช้คำสั่งขั้นสูงและสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของการสร้าง Project โดยเฉพาะ
 • เรียนรู้การสร้างกราฟและเทคนิคต่างๆ เพื่อนำเสนอในรูปแบบของ Dashboard ให้สวยงาม
 • เรียนรู้การรวมไฟล์จากหลายๆ Project เพื่อใช้นำเสนอ Dashboard ของทุก Project

เนื้อหาการอบรม

การออกแบบ Gantt Chart แบบ Dynamic

 • แนวคิดของการออกแบบ Gantt Chart แบบ Dynamic
 • การคำนวณหาวันเสร็จของงาน โดยให้ข้ามวันหยุดไป
 • การกำหนดให้ Gantt Chart ระบายสีของวันหยุด (วันเสาร์และอาทิตย์)
 • การกำหนดวันหยุดต่างๆ เพิ่มเติม เช่น วันมาฆะบูชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ
 • การกำหนดให้วันปัจจุบันถูกระบายสีใน Gantt Chart อัตโนมัติ
 • การกำหนดให้ Gantt Chart ระบายสีของงานที่ยังไม่เริ่มทำ (Not Start)
 • การกำหนดให้ Gantt Chart ระบายสีของงานที่กำลังทำอยู่ (In Progress)
 • การกำหนดให้ Gantt Chart ระบายสีของงานที่ทำเสร็จแล้ว (Finish)
 • การแสดง Data Bar ของ % Progress ว่าเสร็จไปแล้วเท่าไหร่ และให้มีสีแตกแต่งระหว่างงานที่ In Progress และ Complete
 • การแสดงเครื่องหมายถูกหน้า Task Name เมื่องานเสร็จแล้ว (Complete)
 • การสร้าง Scrollbar ใช้เลื่อนวันของ Gantt Chart แบบอัตโนมัติ ทำให้ไม่จำเป็นจะต้องสร้างวันที่ใน Gantt Chart ให้มากเกินไป

การสร้าง Project Dashboard

 • การสร้างสูตรสรุปตัวเลขที่สำคัญต่างๆ ของโครงการ เพื่อนำไปสร้าง Chart เช่น วันเริ่ม วันเสร็จ จำนวนวันทำงานทั้งหมดของโครงการ (ไม่นับวันหยุด)
 • การสร้าง Chart แสดง % Complete ของจำนวนวันที่ทำเสร็จของโครงการ
 • การกำหนดให้ Gantt Chart ระบายสีของวันหยุด (วันเสาร์และอาทิตย์)
 • การสร้าง Chart แสดงจำนวนเงินเปรียบเทียบระหว่าง Budget กับ Actual
 • การสร้าง Chart แสดงจำนวนงานที่ Not Start, Progress และ Complete
 • เทคนิคการเลือกรูปแบบ Chart ที่เหมาะสมและการตบแต่ง Chart ให้สวยงาม
 • การนำเสนอข้อมูลจาก Project Dashboard ไปแสดงใน PowerPoint ให้ฟิตพอดีกับสไลด์ และให้ Update อัตโนมัติใน PowerPoint เมื่อข้อมูลใน Excel เปลี่ยนแปลง

การสร้าง Consolidate Project

 • การรวมข้อมูลจากหลาย Project หรือหลายไฟล์มารวมกัน
 • การสร้าง Dashboard จาก Consolidate Project
 • การสร้าง Filter เพื่อใช้กรองดูข้อมูลของแต่ละ Projec

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่เป็น Project Manager
 • ผู้ที่หรือต้องการเรียนรู้การใช้งาน Excel ในขั้นสูง
 • ที่ต้องการเรียนรู้การสร้าง Dashboard ใน Excel

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องจัดเตรียมก่อนอบรม

 • นำ Notebook มาเอง

ลูกค้าที่ได้จัดอบรม In-House Training ในหลักสูตรนี้

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

ความประทับใจจากลูกค้า

Add testimonial description here. Edit and place your own text.

John Doe

Codetic

Add testimonial description here. Edit and place your own text.

John Doe

Codetic

Add testimonial description here. Edit and place your own text.

John Doe

Codetic

Don`t copy text!