ระยะเวลาอบรม

1 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

ราคา 3,500 บาท รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ราคานี้ไม่รวม Vat)

แนะนำหลักสูตร

โดยปกติของทุกองค์กรเมื่อต้องการวัดผลของกิจกรรมต่างๆ ว่ามีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเพียงใด มักจะต้องใช้ตัวเลข KPI เข้ามาช่วยในการเปรียบเทียบเสมอ แต่ว่าการนำเสนอตัวเลขของ KPI ให้ดูน่าสนใจนั้นเป็นศิลปะที่จะต้องอาศัยการเรียนรู้พอสมควร

ปัจจุบันการนำเสนอ KPI ในรูปแบบของ Dashboard กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เพราะ Dashboard จะสรุปทุกเรื่องราวของ KPI ต่างๆ ให้อยู่ในหน้าจอเดียว ดูแล้วมองเห็นภาพรวมได้ทั้งหมด ในลักษณะของรูปแบบ Visualize

ปัญหาของการสร้าง KPI Dashboard คือจะออกแบบ Dashboard อย่างไรให้ดูน่าสนใจ ดังนั้นในหลักสูตรนี้จะสอนให้คุณได้เรียนรู้แนวคิดของการนำเสนอ KPI Dashboard ให้ออกมาแล้วดูสวยงามแบบมืออาชีพ โดยคุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อสร้าง KPI การใช้สูตรขั้นสูตรต่างๆ ของ Excel ที่เกี่ยวข้อง การสร้างกราฟแบบแปลกๆ เพื่อนำเสนอ KPI ให้ดูสวยงามแบบมืออาชีพ และการสร้าง KPI Dashboard แบบ Dynamic โดยที่ข้อมูลในหน้า Dashboard จะเปลี่ยนอัตโนมัติตามเงื่อนไขได้ เช่น การเลือกเดือนที่จะแสดงข้อมูลในหน้า Dashboard และสุดท้ายจะได้นำเอา KPI Dashboard ไปพรีเซ็นต์ใน PowerPoint อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เรียนรู้หลักการและแนวคิดของการสร้าง KPI Dashboard ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง
 • เรียนรู้การใช้คำสั่งขั้นสูงและสูตรต่างๆ ของ Excel
 • เรียนรู้การสร้างกราฟแบบแปลกๆ ที่จะช่วยทำให้ KPI ดูน่าสนใจและสวยงาม
 • เรียนรู้การสร้าง KPI Dashboard ให้เป็นแบบ Dynamic

เนื้อหาการอบรม

การออกแบบ KPI Dashboard

 • แนวคิดของการออกแบบ KPI Dashboard
 • การจัดองค์ประกอบของ Dashboard
 • สิ่งสำคัญของการออกแบบ Dashboard ให้สวยแบบมืออาชีพ

การสร้าง KPI Dashboard

 • การออกแบบข้อมูลที่จะใช้แสดง KPI
 • การสร้างสูตรเพื่อเปรียบเทียบค่าของ KPI
 • การสร้างเงื่อนไขแสดงสีของ % Change ให้เป็นสีเขียวหรือแดง ตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
 • การสร้างกราฟในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำเสนอในลักษณะ Visualize
 • การสร้างกราฟในลักษณะ Waterfal
 • การสร้างกราฟแบบ Bullet Chart
 • การสร้างกราฟแบบ Radial Chart
 • การสร้างสูตรเพื่อทำให้ KPI แสดงผลแบบ Dynamic
 • การใช้เครื่องมือของการสร้าง Drop Down List

การนำเสนอ KPI Dashboard ผ่าน PowerPoint

 • แนวคิดของการออกแบบ Dashboard ให้สอดคล้องกับการนำเสนอใน PowerPoint
 • การแสดง KPI Dashboard จาก Excel ไปยัง PowerPoint
 • การสร้างลิงก์ KPI Dashboard จาก Excel ไปยัง PowerPoint แบบอัตโนมัติ โดยเมื่อข้อมูลใน Excel เปลี่ยนหรือถูกแก้ไข การแสดงผลใน PowerPoint จะถูกอัพเดตทันที

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ KPI
 • ผู้ที่หรือต้องการเรียนรู้การใช้งาน Excel ในขั้นสูง
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การสร้าง Dashboard ใน Excel

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องจัดเตรียมก่อนอบรม

 • นำ Notebook มาเอง

ลูกค้าที่ได้จัดอบรม In-House Training ในหลักสูตรนี้

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

ความประทับใจจากลูกค้า

Add testimonial description here. Edit and place your own text.

John Doe

Codetic

Add testimonial description here. Edit and place your own text.

John Doe

Codetic

Add testimonial description here. Edit and place your own text.

John Doe

Codetic

Don`t copy text!