ระยะเวลาอบรม

1 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

 ราคา 3,500 บาท รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ราคานี้ไม่รวม Vat) 

แนะนำหลักสูตร

หากคุณเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับตัวเลขจำนวนมากๆ และต้องการนำเสนอรายงานโดยโฟกัสข้อมูลที่สำคัญ เชื่อได้ว่าคุณมักจะใช้การระบายหรือ Highlight เซลด้วยสีต่างๆ แต่การทำในลักษณะนี้เป็นการทำแบบมือไม่ใช่แบบอัตโนมัติ ปัญหาคือหากคุณเปลี่ยนเงื่อนไขของตัวเลขคุณจะต้องเสียเวลามาระบายข้อมูลใหม่ให้สัมพันธ์กับเงื่อนไขทุกๆ ครั้ง

ปัญหานี้จะหมดไปหากคุณเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ เพราะในหลักสูตรนี้จะสอนให้คุณรู้จักการออกแบบการนำเสนอแบบขั้นสูงโดยทำแบบอัตโนมัติ ซึ่งเรียกว่าการสร้าง Conditional Formatting ในขั้นสูง ซึ่งจะช่วยให้รายงานของคุณออกมาแบบมืออาชีพดีเดียว เหมาะอย่างยิ่งการนำเสนอให้กับผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ หรือการนำเสนอต่อที่ประชุมต่างๆ

เนื้อหาการอบรม

 • การ Heighlight ตัวเลขที่น้อยกว่า หรือมากกว่า หรือเท่ากับ หรือกำหนดขอบเขตช่วงของข้อมูลที่ต้องการ
 • การกำหนดให้ Heighlight ทั้งบรรทัดของข้อมูล
 • การสร้างเงื่อนไขที่ต้องการค้นหาในเซลโดยตรง เช่น พิมพ์ข้อความว่า >5000 หรือ <5000 ลงไปในเซลโดยไม่ต้องใช้เรียกใช้คำสั่งจากเมนูแต่อย่างใด
 • การระบายสีบรรทัดเว้นบรรทัด หรือคอลัมน์เว้นคอลัมน์ตามต้องการ หรือบรรบายสีทุกๆ 2 บรรทัดก็ได้ตามต้องการ
 • การแสดงเฉพาะข้อมูลที่สนใจเท่านั้น ส่วนข้อมูลอื่นที่ไม่สนใจให้ซ่อนหายไปให้หมด
 • การระบายเฉพาะบรรทัดที่เป็นยอดรวมเท่านั้น
 • การระบายตัวเลขแบบ Top หรือ Bottom เช่น ให้ระบายตัวเลขของยอดขายสูงสุด 10 อันดับแรก ฯลฯ
 • การระบายตัวเลขที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย เช่น ให้ระบายตัวเลขของชื่อพนักงานขายที่ขายได้สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ฯลฯ
 • การระบายข้อความที่ต้องการค้นหาแบบการใช้งาน Filter เช่น ให้ระบายเฉพาะแผนก Accouting เท่านั้น หรือบางส่วนของคำ
 • การระบายข้อความที่ต้องการค้นหาที่โดยระบุเงื่อนไขมากกว่า 1 คอลัมน์ เช่น ให้ระบายพนักงานที่อยู่ใน Division Fax และ Department R and D
 • การระบายข้อความแบบ Matrix เช่น ระบายชื่อสินค้า (แนวนอน) ที่ตรงกับเดือน มีนาคม (แนวตั้ง)
 • การระบายข้อมูลที่ค่าว่าง เพื่อให้ในการตรวจสอบว่ามีข้อมูลในไม่ได้ป้อนหรือไม่
 • การระบายตัวเลขที่เกิด Error เพื่อค้นหา Error ของสูตรว่าเกิดในที่ตำแหน่งใดบ้าง
 • การระบายข้อมูลที่ป้อนไม่ครบ เช่น การระบายข้อมูลของไปรษณีย์ที่ป้อนไม่ครบ 5 ตัว หรือรหัสลูกค้าที่ป้อนไม่ครบจำนวนหลัก
 • การระบายเซลที่ป้อนมีข้อมูลซ้ำหรือไม่ซ้ำ หรือการระบายเซลที่ป้อนข้อมูลซ้ำทันทีเมื่อมีการป้อน
 • การระบายเซลที่ซ้ำระหว่าง 2 ชีต
 • การระบายเซลเฉพาะวันทีที่ต้องการ หรือวันที่น้อยกว่า หรือมากกว่า หรือช่วงของวันที่ ตามต้องการ
 • การระบายเซลเฉพาะวันหยุดเท่านั้น รวมทั้งวันหยุดราชการต่างๆ เหมาะสำหรับการทำ Project Schedule ที่ต้องการดูว่าตรงกับวันหยุดหรือไม่
 • การสร้าง Data Bar เพื่อเปรียบเทียบช่วงของจำนวนข้อมูลว่ามากหรือน้อยกว่าช่วงอื่นๆ ว่าเป็นอย่างไร
 • การสร้าง Data Bar เพื่อให้เป็น Progress Bar สำหรับการทำ Project Schedule เช่น การแสดงจำนวน % Complete ให้เป็น Progress Bar
 • การสร้าง Icon Set เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลเป็นช่วง
 • การสร้าง Icon Set เพื่อแสดงข้อมูลเทียบกับ Target ที่ต้องการ เช่น เป้าการขาย 100,000 บาท ต้องการดูว่ามีพนักงานคนใดขายได้สูงหรือต่ำกว่าเป็นอย่างไร
 • และตัวอย่างอื่นๆ อีกมากมาย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ทำงานฝ่ายบัญชี การเงิน ฝ่ายวางแผน
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน Database
 • ผู้ที่ต้องการใช้งาน Excel ในเชิงวิเคราะห์
 • ผู้ที่ต้องนำเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องจัดเตรียมก่อนอบรม

 • นำ Notebook มาเอง

ลูกค้าที่ได้จัดอบรม In-House Training ในหลักสูตรนี้

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

ความประทับใจจากลูกค้า

 

แต่ละครั้งที่ต้องการอบรมเรื่องการใช้ Excel ที่แรกที่นึกถึงก็คือที่ NTinfonet ค่ะ ปีที่แล้วเคยอบรมกับที่นี่ครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าได้ความรู้ตามที่เราต้องการ ปีนี้พอมีโอกาสก็ได้ลงเรียนหลักสูตร Creating Advanced Conditional Formatting Report กับที่นี่อีก ไม่ผิดหวังจริงๆ ค่ะ อาจารย์สอนได้เข้าใจ สามารถเอาไปใช้งานได้จริง ที่สำคัญเอกสารประกอบการบรรยาย ไม่ต้องมาจดเพิ่มเติมค่ะ เขียนได้ละเอียดและเข้าใจดีมาก สามารถเอาไปอ่านทบทวนได้เองค่ะ ได้แนะนำให้พี่ๆ ในบริษัทลงเรียนที่ NTinfonet ไปหลายคนแล้วค่ะ

คุณพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

หลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Creating Advanced Conditional Formatting Report แล้ว ความรู้สึกประทับใจที่เกิดขึ้นมีมากกว่าหนึ่งอย่างแน่นอน นั้นคือ เนื้อหาของหลักสูตร ซึ่งสิ่งแรกที่ปรากฏขึ้นในใจคือ นั้นเลยที่ใช่ มันเป็นสิ่งที่ต้องการในการทำงานเป็นอย่างมาก

เหนือสิ่งอื่นใดอาจารย์มีความรู้ และเทคนิคในการสอนที่ทำให้ง่ายต่อการจดจำ เพราะขณะที่อาจารย์ท่านสอน ท่านก็จะอธิบาย ยกตัวอย่าง พยายามสร้างเงื่อนไข ให้ลงมือปฏิบัติตาม และให้ปฏิบัติเองโดยสร้างเงื่อนไขใหม่ ๆ อีก ขอขอบคุณ NTinfonet ที่จัดให้มีโปรแกรมดี ๆ มาส่งต่อให้เราได้เพิ่มพูนความรู้ และนำมาใช้ให้ได้งานที่ดีขึ้น

คุณจันทรรัตน์ เตชวงศ์วณิช

Tilleke & Gibbins International Ltd.

 

หลักสูตรที่เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง เพราะมีการคัดเลือกหัวข้อและปัญหาที่พบบ่อยมาใช้สอน เมื่อเกิดปัญหาจากการใช้งานยังสามารถปรึกษาอาจารย์ผู้สอนหลังจากจบหลักสูตรไปแล้ว โดยได้รับคำแนะนำกลับมาอย่างรวดเร็วค่ะ

คุณสุภัทรา นวชินกุล

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

 

โดยส่วนตัวสามารถใช้ Excel ได้ในระดับหนึ่ง แต่เมื่อมาอบรมหลักสูตร Creating Advanced Conditional Formatting Report กับทางสถาบัน NTinfonet มีความรู้สึกว่าได้รับความรู้และความเข้าใจในโปรแกรม Excel เพิ่มอีกมาก เทคนิคพิเศษที่เราไม่เคยรู้ก็ได้รู้ในหลักสูตรนี้ การอธิบาย การลองทำคำสั่งต่าง ๆ จากอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์สอนเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับงานมากขึ้น สถานที่จัดอบรมเหมาะสม เดินทางสะดวกด้วย ติดสถานีรถไฟฟ้า จำนวนผู้เข้าอบรมที่ไม่มากเกินไป ถ้ามีโอกาสคิดว่าจะลงวิชาอื่น ๆ ของ Excel อีก ยังมีอีกหลายคำสั่งพิเศษที่จำเป็นต้องใช้และเรียนรู้ค่ะ

คุณรัชดา สงวนกชกร

Bureau Veritas (Thailand) Ltd.Bureau Veritas (Thailand) Ltd.

 

ก่อนที่จะได้เรียนหลักสูตร Creating Advanced Conditional Formatting report กับทาง NTinfonet ก็พอจะรู้จัก Conditional formatting อยู่บ้าง แต่หลังจากเรียนแล้วรู้สึกประทับใจมาก เพราะทาง NTinfonet มีเทคนิคในการสอนที่ดี โดยนำส่วนสำคัญของการใช้งานนี้ออกมาให้เห็น และสอนให้รู้จักนำ Function บางอย่างมา Apply ใช้ประกอบกันด้วย ซึ่งหลังจากเรียนแล้ว สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทำรายงานนำเสนอผู้บริหารให้เห็นภาพได้ง่ายและเข้าใจมากขึ้น มีประโยขน์มากต่อการนำไปวิเคราะห์ตัวเลขและผลการดำเนินงานต่อไป

คุณนฤมล เพชรนิติกร

บริษัทเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

 

หลังจากได้อบรมหลักสูตร Creating Advanced Conditional Formatting Report จากทางสถาบันแล้วรู้สึกประทับใจมาก โดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอน สอนเข้าใจง่าย พูดช้า ชัดเจน อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย ความรู้ที่เรียนมาสามารถนำมาใช้ได้จริงกับงานประจำ ทำให้การทำงานไม่ยุ่งยาก ลดขั้นตอนการทำงาน และทำให้ผลงานที่ออกมาดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น รายงานที่ออกมาดูง่าย สวยงาม รู้สึกว่าการลงทุนกับการเรียนครั้งนี้คุ้มค่ามาก

คุณสวลี บุญจิตต์

Technip Engineering (Thailand) Limited

Don`t copy text!