ระยะเวลาอบรม

2 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

ราคา 7,000 บาท รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ราคานี้ไม่รวม Vat)

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะเน้นเจาะลึกการใช้งาน Chart ใน Excel เพื่อให้คุณสามารถที่จะมีความเข้าใจในการใช้งานแบบลึกซื้ง ซึ่งหลายคนสร้าง Chart ได้โดยไม่รู้ว่าควรจะเลือกรูปแบบใดจึงจะเหมาะสม เพราะใน Excel มีรูปแบบ Chart เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้จะได้เรียนรู้การสร้าง Chart แบบมืออาชีพ โดยสามารถที่จะใช้ Chart เดียว แต่แสดงข้อมูลได้หลายรูปแบบ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้สูตรและเครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาให้เป็น Dynamic Chart หลักจากจบหลักสูตรนี้สามารถนำเอาความรู้ไปพัฒนาการนำเสนอ Chart เพื่อให้ผู้บริหารใช้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและสวยงามแบบมืออาชีพ และนำไปต่อยอดของการพัฒนาระบบ Dashboard ในองค์กรได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เรียนรู้รูปแบบต่างๆ ของ Chart ใน Excel และความเหมาะสมของใช้งาน
 • เรียนรู้เทคนิคการสร้างชาร์ต และการแก้ไขข้อจำกัดของ Chart ใน Excel
 • เรียนรู้การสร้าง Chart แบบ Dynamic ซึ่งมีเพียง Chart เดียวแต่สามารถแสดงข้อมูลได้หลายมุมมอง
 • เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้าง Dynamic Chart

เนื้อหาการอบรม

การสร้าง Chart

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง Chart ใน Excel
 • การ Plot Chart แบบ Embed Chart และ Chart Sheet
 • การสร้าง Chart Sheet ให้แสดงหลายๆ Chart พร้อมกัน ซึ่งโดยปกติ Excel จะแสดงได้เพียง Chart เดียวเท่านั้น
 • การสร้าง Chart โดยใช้ Wizard และการกลับไปแก้ไข Chart จาก Wizard
 • การสร้าง Chart ใหม่อย่างรวดเร็ว โดยการกดเพียงแป้นเดียวเท่านั้น !!!
 • รูปแบบ Chart ต่างๆ ของ Excel กับความเหมาะสมในการนำเสนอข้อมูล
 • การ Plot Chart โดยอาศัยข้อมูลที่ไม่ได้ติดกัน เช่น ข้อมูลอยู่ข้ามชีต หรือข้ามไฟล์ ฯลฯ
 • การ Group วันที่ของข้อมูลใน Chart จากรายวัน ให้เป็นทุกๆ 7 วัน หรือ รายเดือน หรือรายปี เหมาะสำหรับกรณีที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมากๆ และต้องการเฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น
 • การแก้ปัญหาของ Line Chart ในกรณีทีบางเซลไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลเกิด Error จากสูตรที่ทำไว้ ซึ่งจะส่งผลให้เส้นจะแหว่งหายไป
 • การ Format Chart ให้สวยงาม
 • การเอารูปภาพมาเป็น Background ให้กับ Chart เหมือนที่เห็นในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ชั้นนำต่าง ๆ
 • การ Save รูปแบบที่ตบแต่งไว้อย่างสวยงามไว้ให้เป็น Template ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการตบแต่ง Chart ครั้งต่อไป
 • การ Copy รูปแบบ Format ของ Chart จากรูปหนึ่งไปยังอีกรูปหนึ่ง
 • การพิมพ์ Chart ออกทางเครื่องพิมพ์
 • การลิงก์ Chart จาก Excel ให้ไปปรากฏในสไลด์ PowerPoint และให้ Chart ใน PowerPoint ถูก Update อัตโนมัติเมื่อ Chart ใน Excel เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้อง Copy และ Paste ข้อมูลใหม่ทุกครั้ง
 • สุดยอดเทคนิคการสร้าง Chart ในแบบต่างๆ เช่น
   – การแก้ปัญหาข้อมูลที่มีความแตกต่างๆ กันค่อนข้างมาก เช่น เริ่มจาก 0 – 1,000,000
  • – การแสดง Chart เพื่อนำเสนอข้อมูลของโครงการแบบ Gantt Chart
  • – การแสดง Chart แบบ Timeline
  • – การแสดง Pie Chart ในรูปแบบเกย์หน้าปัด
  • – การแสดง Chart ให้มีเส้นแบ่งเกณฑ์วัด เช่น การเปรียบเทียบยอดขายสะสมกับเป้าหมายที่วางไว้
   – การแสดง Column Chart ผสมระหว่างแบบ Column และ Stack
   – การแสดง Chart แบบ Histogram

การสร้าง Dynamic Chart

 • ข้อจำกัดของการ Plot Chart ใน Excel
 • การใช้สูตรขั้นสูงที่จะใช้แก้ปัญหาของการสร้าง Chart
 • การใช้เครื่องมือทูลบาร์ Form ต่างๆ อาทิ ปุ่ม Option Button ปุ่ม Scrollbar ปุ่ม Checkbox เพื่อออกแบบ Interface ของการสร้าง Dynamic Chart
 • การ Plot Chart โดยให้ Chart รู้จักข้อมูลที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยอัตโนมัติ
 • การสร้าง Dropdown List เพื่อเลือกรูปแบบการแสดง Chart ตามต้องการ เช่น Pie Chart, Line Chart, Column Chart
 • การใช้ Scrollbar เพื่อให้ Chart Plot ตามจำนวนข้อมูลที่ต้องการ เช่น กำหนดให้ Plot Chart 3 เดือน หรือ 4 เดือน หรือุ 6 เดือน ฯลฯ
 • การ Plot Chart โดยกำหนดช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดตามต้องการ เช่น หากมียอดขายเริ่มตั้งแต่เดือน Jan 09 ถึง Dec 09 สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะให้ Chart แสดงข้อมูลเริ่มต้นเป็นเดือนใดก็ได้ หรือสิ้นสุด ณ เดือนใดก็ได้
 • การ Plot Chart โดยใช้ข้อมูลล่าสุดย้อนหลังเช่น หากมีการเก็บตัวเลขเริ่มตั้งแต่เดือน Jan 09 – Dec 09 และต้องการดูเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 เดือน คือ Oct 09 – Dec 09 หรือย้อนหลัง 6 เดือน คือ Jul 09 – Dec 09
 • การ Plot Chart ให้มีช่วงความห่างของข้อมูลตามต้องการ เช่น ต้องการดูยอดขายทุกๆ 10 วัน หรือ 30 วัน ฯลฯ
 • การ Plot Chart ขั้นสูง การสร้าง Dropdown List เพื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการจะ Plot Chart และสร้าง Option Button เพื่อเลือกชนิดของข้อมูลที่จะเปรียบเทียบ
 •  

และตัวอย่างอื่นๆ อีกมากมาย

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องจัดเตรียมก่อนอบรม

 • นำ Notebook มาเอง

ลูกค้าที่ได้จัดอบรม In-House Training ในหลักสูตรนี้

ความประทับใจจากลูกค้า

 

เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์มากๆ เรียนแล้วเอาไปใช้งานได้จริง ทำให้การทำงานที่ต้องใช้ Chart มีความยืดหยุ่น เช่น จากเดิมที่ต้อง Plot Chart ทิ้งไว้ 12 เดือนเลย พอเรียนแล้วทำให้สามารถทำกราฟได้ตามข้อมูลที่มีถึงเดือนปัจจุบันได้ ทำให้ Chart มีความสวยงามมากขึ้นเพราะไม่ต้องแสดงเดือนที่ยังไม่มีข้อมูล

นอกจากนี้ผมนำไปสร้าง Management Report สำหรับผู้บริหารได้เลือกดู Chart หลายๆ แบบได้จาก list ที่มีให้เลือก ช่วยให้สร้างผลงานของตนเองได้ อาจารย์สอนให้เข้าใจได้ง่าย มีตัวอย่างให้ลองทำหลายแบบ สามารถนำกลับไปทบทวนหรือดูเวลาเอาไปใช้ทำงานจริงได้ รับรองว่าถ้าคุณต้องใช้ Chart ในการทำงาน พอได้เรียนแล้วจะรู้ว่าลดเวลาทำงานที่เคยใช้ได้มาก และทำให้พัฒนางานที่ทำอยู่ได้ดีขึ้นมากทีเดียวครับ

คุณธวัชชัย พฤกษศรีสกุล .

Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited

 

ชอบมากคะ เนื้อหาที่ใช้สอนไม่เหมือนของที่อื่น ฟังก์ชันและคำสั่ง อาจจะไม่มากนัก แต่ใช้งานได้จริงทุกคำสั่ง เน้นความเข้าใจ โดยให้ทดลองทำไปพร้อมๆ กัน จะไปเรียนหลักสูตรอื่นๆ อีกแน่นอน

คุณพวงเพ็ญ วีรปฏิญญา

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

 

เคยใช้งาน Excel ในหลายรูปแบบ ตลอดจนการสร้าง Chart ในการนำเสนอข้อมูล แต่ไม่เคยรู้ว่าใน Excel สามารถทำ Dynamic Chart ได้เมื่อเห็นหลักสูตรในหน้า Web ครั้งแรก คิดว่าคงต้องมีการเขียนโปรแกรม

แต่เมื่อได้มาอบรมกับ NTinfonet แล้วไม่ผิดหวังเลย เพราะทำให้เข้าใจวิธีการสร้าง Dynamic Chart แบบต่าง ๆ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมให้ยุ่งยากเหมือนที่เคยคิดไว้ คิดว่าการเข้าอบรมหลักสูตรนี้ได้ประโยขน์และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

คุณรักใจ อภิพุทธิกุล

BMT PACIFIC LTD.

 

ได้เรียนรู้ถึงการสร้าง Chart ตามแบบที่เราต้องการ และ สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงข้อมูลได้หลากหลาย ซึ่งดูเป็น professional มากขึ้น หลักสูตรนี้ยังช่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเวลาเราใช้งาน Excel จากเรื่องยาก กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น และสามารถลดเวลาการทำงานได้ด้วยเทคนิคที่ NTinfonet แนะนำ

Khun Roschan Lohakitsongkam

BASF (Thai) Limited

 

อาจารย์ให้ความรู้ที่สามารถต่อยอดใช้กับการทำงานได้จริงในการทำ Chart รูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย และมีเทคนิคที่ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน อีกทั้งยังมีบรรยากาศการสอนที่ผ่อนคลาย ไม่เครียดจนเกินไป ค่อยๆ ไล่ลำดับความยากไปตามสเตป ไล่จากพื้นฐานให้ทุกคนเข้าใจร่วมกันก่อน แล้วค่อยไปสู่ในระดับถัดไป

เรื่องเวลาการเรียนรู้ค่อนข้างเหมาะสม และมีการแบ่ง Part ที่ชัดเจน ในวันแรกเป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ส่วนในวันที่สองเป็นหลักสูตร Advance อุปกรณ์การสอนมีความพร้อมมี Slide ให้เห็นภาพชัดเจน และมีการสรุปให้ผู้เรียนได้เข้าใจ

คุณวสุ พร้อมถกล

บริษัท อยุธยาออโต้ลิส จำกัด (มหาชน)

Don`t copy text!