excel_basic

ระยะเวลาอบรม

2 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

อบรมผ่าน Zoom ราคา 6,000 บาท (ราคานี้ไม่รวม Vat)

โปรโมชั่นพิเศษ

 • สมัคร 3 คนแถมฟรี 1 คน

** เงื่อนไข : จะต้องอบรมพร้อมกัน **

แนะนำหลักสูตร

หากคุณใช้งาน Excel อยู่แล้ว แต่รู้สึกว่ายังใช้งานได้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นัก หรือใช้งาน Excel ไม่คล่องแคล่วเท่าที่ควร คุณควรจะที่จะเข้าเรียนหลักสูตรนี้เพื่อปรับพื้นฐานการใช้งาน Excel เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง เพราะในหลักสูตรนี้จะสอนให้คุณรู้จักการใช้งาน Excel ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับกลาง ซึ่งจะคลอบคลุมการใช้งานประจำวันในหลายๆ เรื่อง รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้การทำงานได้อย่างรวดเร็ว

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจการใช้งาน Excel อย่างถูกต้อง
 • เพื่อเพิ่มทักษะการใช้งาน Excel ให้ทำงานอย่างคล่องแคล่ว
 • เรียนรู้คำสั่งต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานประจำวัน

เนื้อหาการอบรม

การใช้งานเมนูและทูลบาร์

 • การใช้งาน Ribbon
 • การใช้งาน Quick Access Toolbar

การใช้งาน WORKBOOK

 • การสร้าง Workbook ใหม่
 • การ Save Workbook
 • การปิด Workbook
 • การเปิด Workbook
 • การตรวจสอบว่ามี Workbook ใดถูกเปิดอยู่

การใช้งาน WORKSHEET

 • การเพิ่มชีต
 • การลบชีต
 • การเปลี่ยนชื่อชีต
 • การเปลี่ยนสีของชีต
 • การย้ายหรือก๊อบปี้ชีต
 • การซ่อนหรือยกเลิกการซ่อนชีต
 • การเลือกหลายชีตที่ติดกัน
 • การเลือกหลายชีตที่ติดกัน ย้าย ก๊อปปี้ เปลี่ยนสี ให้กับชีตในครั้งเดียว
 • การกำหนดจำนวนชีตเมื่อสร้าง Workbook ใหม่

การป้อนข้อมูล

 • การป้อนข้อมูลในเซล
 • การแก้ไขข้อมูล
 • การใช้งาน Undo, Redo และ Repeat
 • การย้ายเซล
 • การก๊อบปี้เซล

การจัดการกับ ROW และ COLUMN

 • การเลือกข้อมูลหลาย Column หรือหลาย Row
 • การเลือกหลาย Column หรือหลาย Row ที่ไม่ติดกัน
 • การปรับความกว้างของ Column และความสูงของ Row
 • การเพิ่ม Row และ Column
 • การใช้ Paste Smart Tag กับการ Insert
 • การลบ Row และ Column
 • การซ่อนและแสดง Column หรือ Row

การสร้างสูตร

 • การใช้เครื่องหมายในการคำนวณ
 • ตัวอย่างการคำนวณ
 • การสร้างสูตร
 • การก๊อบปี้สูตรและวางแบบพิเศษ
 • การใช้ฟังกัชั่น Average, Count, Max, Min
 • การอ้างอิงสูตรแบบ Absolute และแบบ Relative
 • การดูผลรวมแบบ AutoCalculate

การจัดรูปแบบข้อมูลให้สวยงาม

 • การจัดรูปแบบตัวอักษร
 • การจัดวางข้อมูลให้ชิดซ้าย กลาง ขวา
 • การตีเส้น
 • การจัดรูปแบบตัวเลข
 • การก๊อบปี้ Format ไปยังเซลอื่น
 • การลบ Format

การสั่งพิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์

 • การสั่งพิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์
 • การแบ่งหน้าโดยใช้ Page Break
 • การกำหนดค่าการพิมพ์
 • การกำหนด Header and Footer
 • การกำหนดพื้นที่พิมพ์
 • การพิมพ์ Rows หรือ Columns ซ้ำทุกหน้า

การจัดการกับ SHEET

 • การเปลี่ยนสีของ Sheet
 • การซ่อนและแสดง Sheet
 • การ Group Sheet
 • การยกเลิก Group Sheet
 • การ Move Sheet
 • การ Copy Sheet
 • การ Move Sheet ข้ามไฟล์
 • การ Copy Sheet ข้ามไฟล์

การจัดการหน้าต่างของ WORKBOOK

 • การ Zoom หน้าต่างของ Excel
 • การตรึงส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ (Freeze Pane)
 • การแบ่ง Worksheet ด้วยคำสั่ง Split
 • การสร้างหน้าต่างใหม่เพื่อแสดงหลายชีตพร้อมกัน
 • การจัดแสดงหลายไฟล์ในหน้าจอพร้อมกัน
 • การ Save Workspace

การป้อนข้อมูลด้วย AUTOFILL

 • ตัวอย่างการใช้งาน AutoFill
 • การสร้าง Custom List

การ PROTECT ข้อมูลในลักษณะต่างๆ

 • การป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกแก้ไข (Protect Worksheet)
 • การยกเลิกป้องกัน Sheet (Unprotect Sheet)
 • การป้องกันข้อมูลเฉพาะบางเซลไม่ให้แก้ไข
 • การป้องกันเฉพาะสูตรไม่ให้ถูกแก้ไข
 • การให้บางเซลแก้ไขได้แต่ต้องใส่ Password
 • การป้องกันไม่ให้ลบหรือเปลี่ยนชื่อ Sheet
 • การใส่ Password สำหรับเปิดหรือแก้ไขไฟล์
 • การสร้างไฟล์ Backup

การซ่อนคอลัมน์หรือบรรทัดอย่างรวดเร็วโดยใช้ OUTLINE

 • การสร้าง Auto Outline
 • การยกเลิก Outline
 • การสร้าง Outline แบบกำหนดเอง
 • การ Copy ข้อมูลเฉพาะที่มองเห็นใน Outline
 • การซ่อนปุ่ม Outline

การลิงก์ข้อมูล

 • การสร้างสูตรคำนวณข้าม Worksheet
 • การสร้างสูตรคำนวณข้าม Workbook
 • การ Paste สูตรลิงก์ให้เป็น Value
 • การเปิดไฟล์ที่มีสูตรลิงก์กับไฟล์อื่น
 • การ Update Link ด้วยตนเอง
 • การกำหนดรูปแบบของการ Update Link
 • การเปลี่ยนตำแหน่งลิงก์
 • การยกเลิก Link ทั้งหมด

การใช้งาน COMMENT

 • การสร้างสูตรคำนวณข้าม Worksheet
 • การสร้างสูตรคำนวณข้าม Workbook
 • การ Paste สูตรลิงก์ให้เป็น Value
 • การเปิดไฟล์ที่มีสูตรลิงก์กับไฟล์อื่น
 • การ Update Link ด้วยตนเอง
 • การกำหนดรูปแบบของการ Update Link
 • การเปลี่ยนตำแหน่งลิงก์
 • การยกเลิก Link ทั้งหมด

การใช้งาน COMMENT

 • การใส่ Comment
 • การกำหนดชื่อผู้ที่ใส่ Comment
 • การแสดง Comment
 • การซ่อน Comment
 • การซ่อนจุดแดง Comment ใน Worksheet
 • การลบ Comment
 • การจัดรูปแบบ Comment edit · change name · clone · sample · delay availability · deactivate · delete
 • การค้นหา Comment
 • การสั่งพิมพ์ Comment ออกทางเครื่องพิมพ์

การสร้าง CHART

 • การสร้าง Chart
 • การเปลี่ยน Embedded Chart เป็น Chart Sheet
 • การเปลี่ยนรูปแบบ Chart
 • การเปลี่ยนรูปแบบ Style ของ Chart
 • การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ข้อมูล Plot Chart
 • การสลับแกน Plot Chart
 • การใส่ข้อความแสดง Label ใน Chart
 • การจัดรูปแบบ Layout ของ Chart
 • การตบแต่ง Chart ให้สวยงาม
 • การพิมพ์เฉพาะ Chart ออกทางเครื่องพิมพ์

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องจัดเตรียมก่อนอบรม

 • นำ Notebook มาเอง

ลูกค้าที่ได้จัดอบรม In-House Training ในหลักสูตรนี้

ความประทับใจจากลูกค้า

 

ผมได้เห็นถึงความคุ้มค่าเพียงแค่ไม่กี่นาทีเมื่อตอนเริ่มเรียน และท่านอาจารย์ที่ให้การอบรมก็สอนได้เข้าใจง่ายด้วยครับ ต้องขอขอบพระคุณมากจริงๆ ครับที่ได้ความรู้ไปช่วยในการทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ

คุณพิศิษฐ์ จิรพิศิษฐ์

บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

ผมเคยได้เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม Creating Professional Presentation with Powerpoint ซึ่งยอมรับว่าทึ่งมากกับการที่ใช้สไลด์แผ่นเดียวแต่ใส่ Effect เหมือนกับมีสไลด์หลายแผ่น ผมเลยได้มาเข้าอบรมเรื่องการใช้ Microsoft Excel Intermediate อีกเพราะว่าเมื่อก่อนมีแต่ลูกน้องคอยทำให้ แต่ปัจจุบันเมื่อเราต้องติดตามโครงการต่างๆ อย่างใกล้ชิด การทำโปรแกรมเองจึงเป็นสิ่งจำเป็น เยี่ยมมากครับ

วิทยากรได้สอนอย่างชนิดที่ว่าคนไม่เป็นก็ต้องเป็น เพราะไม่ได้เร่งสอน แต่คอยสอบถามผู้เข้าฝึกอบรมตลอดเวลา พร้อมยังมีการทดสอบการใช้งานอีกเพื่อให้แน่ใจว่าเราทำได้ ผมจะเข้าอบรมขั้น Advance อีกอย่างแน่นอนครับ

คุณอัมรินทร์ บุตรอำไพ

บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จำกัด

 

ดิฉันประทับใจมากค่ะ เพราะ Excel มีอะไรหลายอย่างที่เราสามารถนำไปใช้ได้ดีมากแต่เราไม่เคยรู้เลย อีกทั้งทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนมากจริงๆ ถ้าได้เรียนรู้ลูกเล่นต่าง ๆ

ปกติจะอบรมที่ NTinfonet ประจำอยู่แล้ว หลักสูตรเกี่ยวกับ Excel อบรมเกือบทุกหลักสูตร เพราะแต่ละหลักสูตรจะมีลูกเล่นที่แตกต่างกันและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กันได้อย่างดี ทำให้การจัดทำ Report ประจำเดือนของดิฉันสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และวิเคราะห์ตัวเลขต่าง ๆ ได้ง่ายและละเอียดมากขึ้น

คุณวัลยาพร สุขทิน

บริษัท มากอตโต จำกัด

 

หลายปีแล้วที่เจ้านายมาเรียนกับอาจารย์สมชัย และแนะนำดิฉันว่าที่นี่สอนดีนะถ้าอยากเรียนเพิ่มเติมความรู้ก็ลองไป..

ดิฉันพึงพอใจมากที่ได้มาอบรมหลักสูตรนี้ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับนำมาปรับปรุงงานเร็วขึ้นและอาจารย์สอนดีเข้าใจง่าย รวดเร็วกว่าการอ่านหนังสือทำเองไม่น่าเบื่อด้วย (ดีมากเน้นเข้าใจมากกว่าจดจำเฉยๆ) 
 
ดิฉันได้สมัครเรียนหลักสูตร Using Advanced Feature in Excel, Creating Database Analysis Report with Excel, Inside PivotTable in Excel, Ms.PowerPoint Intermediate and Creating Professional Presentation with PowerPoint

คุณนิรชรา น้อยพานิช

บริษัท โดเท็ค เมอร์เชี่ยนไดซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ผมเคยได้เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม Creating Professional Presentation with Powerpoint ซึ่งยอมรับว่าทึ่งมากกับการที่ใช้สไลด์แผ่นเดียวแต่ใส่ Effect เหมือนกับมีสไลด์หลายแผ่น ผมเลยได้มาเข้าอบรมเรื่องการใช้ Microsoft Excel Intermediate อีกเพราะว่าเมื่อก่อนมีแต่ลูกน้องคอยทำให้ แต่ปัจจุบันเมื่อเราต้องติดตามโครงการต่างๆ อย่างใกล้ชิด การทำโปรแกรมเองจึงเป็นสิ่งจำเป็น เยี่ยมมากครับ

วิทยากรได้สอนอย่างชนิดที่ว่าคนไม่เป็นก็ต้องเป็น เพราะไม่ได้เร่งสอน แต่คอยสอบถามผู้เข้าฝึกอบรมตลอดเวลา พร้อมยังมีการทดสอบการใช้งานอีกเพื่อให้แน่ใจว่าเราทำได้ ผมจะเข้าอบรมขั้น Advance อีกอย่างแน่นอนครับ

คุณอัมรินทร์ บุตรอำไพ

บริษัทเอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จำกัด

 

อาจารย์สอนเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้งานได้จริงๆ ดีกว่าซื้อหนังสือมาอ่านเอง และอาจารย์ผู้สอนก็ได้แนะนำเทคนิดต่างๆ ในการใช้งานให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นครับ

Khun Sarun Sittisuk

บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Don`t copy text!