acrobat

ระยะเวลาอบรม

2 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

ราคา 7,000 บาท รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ราคานี้ไม่รวม Vat)

โปรโมชั่นพิเศษ

 • สมัคร 3 คนแถมฟรี 1 คน

** เงื่อนไข : จะต้องอบรมพร้อมกัน **

แนะนำหลักสูตร

ปัจจุบันการสร้างไฟล์เอกสารให้เป็นรูปแบบ PDF นั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะผู้เปิดเอกสารไม่จำเป็นจะต้องมีโปรแกรมที่ถูกสร้างเอกสารนั้นๆ ก็สามารถเปิดเอกสารดูได้ เพียงแต่มีโปรแกรม Acrobat Reader ซึ่งเป็นโปรแกรมแจกฟรีก็สามารถที่จะเปิดเอกสารได้แล้ว

แต่คุณรู้ไหมว่าเอกสาร PDF นั้นสามารถที่จะถูกแก้ไขได้ !! หรือ Save กลับให้เป็น Word Document ได้ !! หากคุณไม่มีความเข้าใจในการใช้งาน Acrobat อย่างถูกแล้ว เอกสารที่ส่งไปให้ผู้อื่นอาจจะไม่มีความปลอดภัยได้ 100% อย่างที่คุณต้องการ

ประโยชน์ของการใช้งานเอกสารแบบ PDF นั้นมีมากมายกว่าการแค่แปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบ PDF ธรรมดา เช่น คุณสามารถที่จะประทับตรายางในเอกสารว่า Approve หรือ Reject ได้ โดยให้แสดงเวลาและวันที่ในตารางเหมือนกับประทับตรายางในกระดาษ หรือป้องกันเอกสาร PDF ไม่ให้สามารถถูกพิมพ์ออกทาง Printer ได้ หรือถ้าพิมพ์ก็ให้ปรากฏข้อความ Confidential หรือ Do Not Copy นอกจากนี้คุณยังสามารถที่จะสร้างสารบัญของเอกสาร PDF เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บเอกสารในองค์กรแบบ E-Document ให้สามารถค้นหาได้ง่าย หรือแปลง PowerPoint Slide ให้เป็น PDF แล้วผู้ดูเมื่อเปิดเอกสารจะเหมือนกับว่าได้เปิด Slide PowerPoint เพราะสามารถสร้าง Effect ในเอกสาร PDF ได้ด้วย

นอกจากนี้คุณจะได้เรียนรู้การสร้างแบบฟอร์มใน PDF เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถป้อนข้อมูลเข้าไปในเอกสาร PDF ได้ทันที และยังสามารถ Export ข้อมูลจาก PDF มารวมไว้เป็น Database เพื่อใช้ในการวิเคราห์ข้อมูลอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้เรียนรู้วิธีต่างๆ ของการแปลงเอกสารให้เป็น PDF
 • เพื่อให้เรียนรู้จักเทคนิคต่างๆ การใช้งานเอกสาร PDF
 • เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแก้ไขเอกสาร PDF ในลักษณะต่างๆ
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการค้นหาเอกสาร PDF อย่างรวดเร็ว และจัดเก็บให้เป็นระบบ
 • เพื่อให้ผู้เรียนรู้วิธีการสร้างความปลอดภัยให้กับเอกสาร
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะสร้าง Fill แบบฟอร์มในเอกสาร PDF
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้จักการ Export Data จาก PDF Form มาเป้น Database เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

เนื้อหาการอบรม

การแปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบ PDF

 • การแปลงเอกสารจาก Word แล้วให้เอกสาร PDF นั้น ถูกสร้างสารบัญของหน้าแบบอัตโนมัติ
 • การแปลงเอกสารจาก Excel แบบเพียงชีตเดียวหรือหลายชีตพร้อมกัน
 • การแปลงเอกสารจาก PowerPoint และให้เอกสารนั้น สามารถฉายสไลด์ได้พร้อมทั้งมี Effect เหมือนกับ PowerPoint
 • การ Combine หลายเอกสารแล้วแปลงพร้อมกันในคราวเดียว เหมาะในกรณีที่ต้องส่งเอกสารหลายรูปแบบไปให้ลูกค้า เช่น Word, Excel, PowerPoint พร้อมกันในไฟล์เดียว
 • และเทคนิคการแปลงเอกสารจากแหล่งอื่นๆ เช่น Clipboard, เว็บไซต์ หรือจาก Scanner

การสร้างเอกสาร PDF แบบมืออาชีพ

 • การสร้างสารบัญเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการดูและค้นหา
 • การสร้าง Thumbnail หรือสารบัญของเอกสาร PDF แบบรูปภาพ
 • การกำหนดรูปแบบการย่อขยายเอกสาร และวิธีการดูเอกสารแบบหน้าเดียวหรือ 2 หน้า และการ Zoom แบบ Dynamic
 • การดูเอกสารแบบ Full Screen หรือแบบ Auto Scroll
 • การสร้าง Hyperlink ให้กับข้อความหรือรูปภาพในเอกสาร เพื่อเปิดเอกสารในหน้าอื่นๆ หรือเปิดเอกสาร PDF ข้ามไฟล์
 • การใส่เสียงเพลงในเอกสาร PDF ซึ่งเหมาะสำหรับการนำเสนอสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ผู้ดูสินค้านอกจากได้เห็นแค่ Catalog ที่เป็นข้อความแล้วยังสามารถได้ยินเสียงทักทายหรือเสียง Effect ต่างๆ ที่คุณต้องการจะนำเสนอ

การแก้ไขเอกสาร PDF

 • การ Save เอกสาร PDF ให้เป็น Word Document อย่างเดิม หรือให้เป็นรูปภาพ JPEG การย้าย แทรก ลบ หรือดึงเอกสารบางหน้าออกมา
 • การ Replace บางหน้าในเอกสารด้วยเอกสาร PDF จากไฟล์อื่น ทั้งแบบหน้าเดียวหรือทั้งไฟล์
 • การ Crop Margin ของเอกสาร เพื่อให้เอกสารทุกหน้ามีขนาดที่เท่ากัน แก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ว่างของขอบกระดาษ
 • การสลับหน้าและการ Run Number หน้าเอกสารใหม่ เช่น i,iii, 1, 2, 3 เป็นต้น
 • การพิมพ์แทรกหรือแก้ไขข้อความในเอกสาร PDF
 • การ Highlight ข้อความ หรือขีดเส้นใต้ข้อความ ฯลฯ ในเอกสาร เหมือนกับที่ทำได้ใน Word การใส่ Header and Footer ในเอกสารเหมือนใน Word การใส่ Comment ในเอกสาร เช่น การใส่ Note และการปรับแต่ง Note ให้เป็นรูปแบบต่างๆ ตามต้องการ
 • การก๊อบปี้บางส่วนของข้อความ หรือรูปภาพในเอกสาร PDF เพื่อนำไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆ

การสร้างระบบ Security ให้กับเอกสาร

 • การประทับตรายางในเอกสาร เช่น Approved, Confidential, Reject หรือลายเซ็นต์ ฯลฯ
 • การป้องกันเอกสารเมื่อสั่งพิมพ์โดยใส่ลายน้ำในเอกสาร เช่น รูปภาพโลโก้บริษัท หรือข้อความต่างๆ เช่น Copyright, Do Not Copy, Confidential ฯลฯ
 • การป้องกันไม่ให้เอกสารถูกพิมพ์ออกทาง Printer
 • การใส่ Password สำหรับการเปิดดูเอกสาร
 • การป้องกันไม่ให้เอกสารถูกแก้ไขได้

การใช้งานเอกสาร PDF ทางเว็บและเทคนิคต่างๆ

 • การลดขนาดของไฟล์ให้มีขนาดเล็ก
 • เทคนิคการทำให้เอกสารถูกเปิดอ่านผ่านทางอินเตอร์เน็ทถูกโหลดอย่างรวดเร็ว เฉพาะหน้าที่ผู้ดูต้องการโดยไม่จำเป็นจะต้องถูกดาวน์โหลดทั้งไฟล์ก่อนจึงจะเปิดอ่านได้
 • การกำหนดรูปแบบวิธีแสดงเอกสารเมื่อผู้ใช้เปิดเอกสาร เช่น การสร้าง Full Screen หรือการกำหนดให้เอกสารถูกย่อ หรือขยายตามขนาดที่ต้องการ
 • การซ่อนหรือแสดงทูลบาร์เมื่อเปิดเอกสารแบบอัตโนมัติ
 • การค้นหาข้อความในเอกสาร PDF หรือค้นหาเอกสารในไฟล์อื่นๆ
 • เทคนิคการแก้ปัญหาของการแปลงเอกสารที่เป็นภาษาไทย
 • และเรียนรู้เทคนิคการใช้ Short Key ต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณใช้งานเอกสาร PDF ได้อย่างรวดเร็ว

การสร้าง PDF Form

 • การแปลงเอกสารแบบฟอร์มเดิมที่ออกแบบไว้ด้วย Word หรือ Excel ให้เป็น PDF Form
 • การแปลงเอกสารที่เป็นกระดาษ เช่น แบบฟอร์มราชการต่างๆ ให้เป็น PDF Form
 • การใช้เครื่องมือต่างๆ ของการสร้างฟอร์มใน Acrobat เช่น Textbox, List Box, Option Button, Checkbox ฯลฯ
 • การปรับแต่งและกำหนดค่าต่างๆ ของเครื่องมือต่างๆ เช่น การเปลี่ยน Font การใส่สี การกำหนดจำนวนตัวอักษรที่สามารถป้อนได้ ฯลฯ
 • การสร้างเงื่อนไขรับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนในฟอร์ม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลป้อนผิดพลาดจากที่ต้องการ เช่น การกำหนดให้บางช่องป้อนได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น หรือการจำกัดค่าเช่น อายุจะต้องไ่ม่เกินที่กำหนดไว้ ฯลฯ
 • การสร้างแบบฟอร์มแบบมีการคำนวณ เช่น การสร้างสูตรคำนวณค่าต่างๆ ของแต่ละฟิลด์เหมือนกับ Excel เช่น การสร้างแบบฟอร์มใบเสนอราคา ที่จะต้องคำนวณราคายอดรวม หรือ VAT แบบอัตโนมัติ ฯลฯ
 • การสร้างปุ่ม Submit Form เพื่อให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลกลับมายังคุณโดยอัตโนมัติ
 • การกำหนดอีเมล์ว่าจะส่งฟอร์มกลับไปให้ใครบ้าง เช่น หากเป็นแบบฟอร์มใบลา เมื่อคลิกปุ่ม Submit ให้ส่งไปยังผู้จัดการฝ่ายบุคคลทันที ฯลฯ
 • การ Protect Form ไม่ให้ถูกแก้ไขได้ ให้ป้อนได้เพียงอย่างเดียว

การส่ง Form ไปให้ผู้อื่นใช้งาน

 • การส่ง Form ไปพร้อมกับอีเมล์เพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลโดยผู้ใช้งานเพียงแค่มีโปรแกรม Acrobat Reader เท่านั้น
 • การส่ง Form โดยสร้างเป็นลิงก์เพื่อไปเปิด Form ที่อยู่ใน Network Drive ขึ้นมาใช้งาน
 • การส่ง Form เพื่อเก็บเข้าไปใน Excel โดยตรง

การรวบรวมข้อมูลจาก Form

 • การรวบรวมข้อมูล Form จากอีเมล์ที่ส่งกลับมา
 • การรวบรวมข้อมูลจากไฟล์ที่เก็บข้อมูลใน Network Drive โดยไม่ต้องรับอีเมล์จากผู้ใช้
 • การ Export ข้อมูลของทุกฟอร์มที่รับเข้ามาให้ถูกเก็บเป็น Excel Database เพื่อนำไปประมวลผลต่อ
 • การ Track ดูว่ามีผู้รับเป็นใครบ้างที่ยังไม่ได้ส่งกลับ หรือตอบกลับมาแล้วกี่คน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • เลขานุการ พนักงานฝ่าย Marketing หรือ Admin
 • ผู้ที่ต้องการจัดทำเอกสารแบบ Electronic ภายในองค์กร
 • ผู้ที่ต้องการจัดทำ E-Document ภายในองค์กร โดยการ Scan เอกสารให้เป็น PDF
 • และผู้ที่สนใจการใช้งาน Acrobat ทุกคน

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องจัดเตรียมก่อนอบรม

 • นำ Notebook มาเอง

ลูกค้าที่ได้จัดอบรม In-House Training ในหลักสูตรนี้

ความประทับใจจากลูกค้า

 

เป็นครั้งแรกที่ได้เรียน เนื่องจากปกติหากติดปัญหาการใช้งานก็จะค้นหาทางแก้ปัญหาเป็นครั้งๆ ไป การได้มาเรียนได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ ที่มีประโยชน์มาก ทั้งต่อการทำงานเองและในชีวิตประจำวัน

วิทยากรมีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมมาก และสอนการใช้งานได้อย่างหลากหลาย ให้ข้อมูลเชิงลึกซึ่งหากวิทยากรไม่บอกผู้เรียนก็ไม่อาจรู้ได้หากไม่มีการศึกษามากพอ ต้องขอชื่นชมเทคนิคของวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดี ให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือตั้งแต่ระดับ Basic ไปจนถึงระดับ Advance ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอกสาร การใช้แถบเครื่องมือต่างๆ ไปจนถึงการจัดทำการคำนวณสูตรใส่ไปในเอกสาร การจัดทำแบบประเมินผลจากโปรแกรม Adobe Acrobat รวมไปถึงการสร้างระบบความปลอดภัยให้กับเอกสารของเรา

สิ่งที่หน่วยงานเราใช้บ่อยคือการกำหนด Password ให้กับเอกสาร การตั้งค่าให้เอกสารไม้ให้มีการแก้ไขได้อย่างอิสระได้อีกด้วย ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถทำการ Export ข้อมูล หรือ Import ข้อมูลจาก Form ได้ ซึ่งผู้เรียนได้รับความรู้จากการใช้งานได้เป็นอย่างมาก ตอบโจทย์การทำงานขององค์กร

วิทยากรมีความเข้าใจในผู้เรียนหากใครที่ตามไม่ทันก็จะรอและช่วยให้ทำเป็นในที่สุด วิทยากรมีการลำดับการสอนจากง่ายไปถึงยาก หากมีขั้นตอนไหนที่วิทยากรคิดว่าซับซ้อนก็จะมีการบอกผู้เรียนให้ตั้งใจและระวังเป็นพิเศษ เช่น การใช้อักษรในการแทนค่าเอกสารสัญลักษณ์ใดใช้แทนตัวเลข ตัวหนังสือ หลักการเช่นนี้ต้องใช้วิทยากรเข้ามาช่วยบอกเทคนิค บางอย่างไม่สามารถหาอ่านเองได้

วิทยากรช่วยให้การเรียนรู้และการใช้เอกสารในการทำงานประยุกต์ใช้กับโปรแกรมได้จริง เพราะเป็นการนำเอกสารฉบับที่องค์กรใช้มาใช้ในการเรียนเลย ผู้อบรมเมื่อเรียนเสร็จจะได้สามารถนำไปใช้ได้เลย สำหรับตัวดิฉันเองปฏิบัติงานในส่วนงานฝึกอบรมคิดว่าได้รับความรู้อย่างมาก และสามารถใช้ความรู้ในครั้งนี้ไปจัดการกับเอกสารได้

การเรียนครั้งนี้ประทับใจมากคะ และคิดว่าหากมีโอกาสจะลงเรียนในหลักสูตรอื่นๆ ต่อไป และจะแนะนำเพื่อนมาเรียนกับสถาบันฯ นี้คะ วิทยากรสอนได้ดีมากขอชื่นชมคะ

คุณวารุณี พันธุ์แพง

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

 

ตอนที่ใช้งาน Acrobat ก่อนที่จะได้เข้ารับการอบรม เป็นช่วงที่อึดอัดมากเพราะใช้งานไม่ค่อยเป็น อย่างเช่น เวลาที่จะแก้ไข การเพิ่มลูกเล่นคล้ายกับตอนทำ Powerpoint การ create PDF โดยที่มี link ติดมาด้วยหรือการทำ Protect file ต่างๆ และยิ่งการ Post PDF file บน web site เพื่อให้ผู้ทำการ download ข้อมูลมาใช้งานสามารถใช้เวลาน้อยในการ download รวมทั้งลดขนาดของ PDF ให้เล็กลงจะทำอย่างไร

เรื่องต่างๆ ที่ได้กล่าวมามักจะใช้งานกันไม่ค่อยได้หรือไม่ทราบว่ามีวิธีการทำงานต่างๆ เหล่านี้ด้วย พอเข้าไปเรียนทำให้ได้รู้เรื่องวิธีการทำงานต่างๆ ดังกล่าวมากมายสามารถนำไปปรับกับการทำงานได้เป็นอย่างดีและ เป็นการเพิ่มคุณภาพงานอีกด้วย ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนและทางสถาบันไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

คุณภัคกาญจน์ คลังดิษฐ์

United Broadcasting Corporation Public Company Limited (UBC)

 

ก่อนที่จะเข้ารับการฝึกอบรม Inside Adobe Acrobat ก็ได้ใช้เกี่ยวกับ PDF อยู่บ้างในการจัดเก็บเอกสาร แต่พอได้มาอบรม Inside Adobe Acrobat ก็เข้าใจการใช้งานมากขึ้น ทั้งในเรื่องการแก้ไข และป้องกัน การแปลงไฟล์ต่างๆ การทำให้ File มีขนาดที่เล็กลงในการส่งข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานทางด้านเอกสาร ซึ่งมองดูว่าจะนำมาใช้ในการทำงานในลักษณะ Paperless ได้เป็นอย่างดี

คุณสมศักดิ์ พงศ์สุวภาพ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

ได้ไปเรียนหลักสูตร Inside Adobe Acrobat มา รู้สึกว่าโปรแกรมดังกล่าวนี้มีประโยชน์ในการใช้งานหลายอย่าง มากกว่าเป็นแค่เพียงโปรแกรมในการอ่านเอกสารเท่านั้น และได้เรียนรู้มากขี้นโดยเฉพาะในการแก้ไขเอกสาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานได้ในอนาคต รวมทั้งความสามารถอื่นๆ ของโปรแกรมดังกล่าว

คุณภัคกาญจน์ คลังดิษฐ์

United Broadcasting Corporation Public Company Limited (UBC)

 

อาจารย์ทำการสอนให้เหมาะสำหรับผู้เรียน มีการเดินมาหาผู้เรียน สอบถามทันไหม ติดปัญหาตรงไหนรึป่าว มีความสัมพันธ์กับผู้เรียน รอผู้เรียนเพื่อทำไปพร้อมๆ กัน มีการถามตอบและใส่ใจ และใส่ใจหลังการที่เราเรียนไปแล้ว สามารถติดต่อสอบถามได้

อาจารย์ใจดีเป็นกันเอง สามารถถามได้ตลอด อาจารย์มีทักษะเชิงลึก สอนเทคนิคพิเศษมากมาย ไม่หวงวิชา ปรับการเรียนการสอนให้ตรงกับผู้เรียน ทำ Workkshop ไม่ไปเร็วเกินไปจนผู้เรียนตามไม่ทัน ใส่ใจผู้เรียน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทำให้ผู้เรียนง่ายต่อการเรียนรู้และตามทัน มีการเดินมาถามผู้เรียน มีปฎิสัมพันธ์กับผู้เรียน

คุณอาทิตย์ตินันท์ อินทร์วรรณ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

Don`t copy text!