ระยะเวลาอบรม

2 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

ราคา 7,000 บาท รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ราคานี้ไม่รวม Vat)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่สอนการใช้งาน MS.Access ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น ซึ่งผู้เรียนไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานการใช้งาน Access มาก่อนเลย เนื้อหาของหลักสูตรจะอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ Database การ Import ข้อมูลจาก Excel เข้ามาใน Access การสร้างเงื่อนไขของ Query เพื่อดึงข้อมูลออกมาตามเงื่อนไขที่ต้องการ การสร้าง Form เพื่อป้อนข้อมูลเข้าไปเก็บหรือแสดงบนจอ การสร้าง Report เพื่อออกรายงาน การสร้าง Menu เพื่อให้ผู้ใช้คนอื่นใช้งานง่าย เพียงคลิกแค่ปุ่มเดียวก็สามารถใช้งาน Access ได้

เนื้อหาการอบรม

การใช้งาน Microsoft Access เบื้องต้น

 • ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Access
 • การสร้างไฟล์ Database

การใช้งาน Table

 • การสร้างและการออกแบบ Table, Field
 • การสร้างฟิลด์แบบ Lookup ให้แสดงข้อมูลแบบ Drop List
 • การกำหนดและการใช้งาน Primary
 • การจัดการกับข้อมูลใน Table
 • การจัดเรียงข้อมูลแบบต่าง ๆ
 • การค้นหาข้อมูลใน Table ด้วย Filter ในลักษณะต่างๆ ทั้งแบบธรรมดาและซับซ้อน
 • การ Import ข้อมูลจากไฟล์ Excel มาใช้งาน
 • การ Export Table จาก Access ไปยัง Excel
 • ปัญหาและวิธีการแก้ไขเมื่อ Import ข้อมูลจาก Excel เข้ามาใน Access

การใช้งาน Query

 • การสร้างและแก้ไข Query
 • การสร้าง Query โดยใช้เงื่อนไน And หรือ Or
 • การสร้าง Query โดยใช้เงื่อนไน Not หรือ Null
 • การสร้าง Query โดยใช้เงื่อนไขสำหรับตัวเลข ตัวอักษร และวันที่
 • การสร้าง Query แบบ Group ข้อมูลที่เหมือนกันให้เป็นชุดข้อมูลเดียว
 • การสร้าง Query เพื่อแบบ Expression
 • การสร้าง Query เพื่อ Join Table

การใช้งาน Form

 • ประโยชน์ของการสร้าง Form
 • การป้อนและแก้ไขข้อมูลโดยใช้ Form
 • Section ต่างๆ ที่สำคัญของ Form
 • การกำหนดค่า Properties ที่สำคัญของ Form
 • Control ที่สำคัญในการสร้าง Form
 • เทคนิคการจัดวาง Control ให้ง่ายและสวยงามอย่างรวดเร็ว
 • การสร้างสูตรแสดงผลลัพธ์ใน Form
 • การป้องกันไม่ให้ข้อมูลใน Form ถูกลบ แก้ไข หรือป้อนค่าใหม่ได้
 • การสร้างแบบแบบ Form ให้แสดงข้อมูลเพียง 1 เรคคอร์ด
 • การสร้างแบบแบบ Form ให้แสดงข้อมูลหลายเรคคอร์ดพร้อมกัน
 • การค้นหาของข้อมูลใน Form
 • การคำนวณหายอดรวมของท้าย Form

การใช้งาน Report

 • การสร้าง Report แบบกำหนดเอง
 • Section ต่างๆ ของ Report
 • การใส่ข้อความให้ปรากฏทุกแผ่นของหัวรายงาน
 • การใส่เลขหน้า และวันที่ใน Report
 • การคำนวณหาผลรวมของไว้ท้าย Report
 • การสร้าง Group Report เพื่อสรุปข้อมูลแยกตามกลุ่ม พร้อมทั้งการสร้างสูตรคำนวณหายอดรวมแยกตามกลุ่ม

การสร้างเมนูระบบงาน

 • การออกแบบ Form ให้เป็น Main Menu
 • การกำหนดให้ Access เปิด Form ที่เป็น Main Menu โดยอัตโนมัติ และซ่อน Database Window
 • การสร้างปุ่มให้เปิด Form หรือ Report หรือ Exit จากโปรแกรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการเก็บฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วย Access

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องจัดเตรียมก่อนอบรม

 • นำ Notebook มาเอง

ลูกค้าที่ได้จัดอบรม In-House Training ในหลักสูตรนี้

ความประทับใจจากลูกค้า

 

ก่อนเข้าอบรมหลักสูตร  Introduction to Access ไม่เคยใช้โปรแกรมนี้มาก่อนเลย แต่รู้แต่เพียงว่าเราสามารถใช้โปรแกรมนี้ในการจัดเก็บประวัติหรือข้อมูลต่าง ๆ ได้ และอีกทั้งยังสามารถจัดทำรายงานออกมาได้หลายรูปแบบและรวดเร็ว ซึ่งเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์

เมื่อได้เข้ามาอบรมแล้ว โดยใช้เวลาเพียงสองวันก็สามารถที่จะทำการเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานขั้นพื้นฐานได้แล้ว ตรงกับความต้องการเลย และคิดว่าหากทางบริษัทฯ จัดอบรมขั้น Advance ก็จะเข้าอบรมอีกอย่างแน่นอนค่ะ

คุณพิสมัย แบนสุภา

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

 

ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Introduction to Ms Access รู้สึกว่าเราสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้นี้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากทีเดียว ซึ่งการสอนของอาจารย์ก็เข้าใจได้ง่าย และประทับใจทุกๆ อย่างใน couse นี้ หากมี Couse ต่อเนื่องคิดว่าต้องเข้าอบรมอีกแน่นอนค่ะ

คุณจันทร์จิรา ทองทา

NHK PRECISION (THAILAND) CO., LTD.

 

รู้สึกดีใจที่ได้มาอบรมหลักสูตร Introduction to Access อ.สมชัย ถ่ายทอดความรู้อย่างมีขั้นตอน ตั้งแต่การสร้าง Table การเขียน Queries การสร้าง Forms ทางหน้าจอ และการออก Reports ทางเครื่องพิมพ์

นอกจากนี้ยังให้ความรู้ด้านเทคนิคต่าง ๆ ข้อจำกัด และเงื่อนไข ของโปรแกรม Access ทำให้เข้าใจโปรแกรมนี้เพิ่มขึ้น ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นอีกระดับ จึงได้จองอบรมหลักสูตรต่อ คือ MS.Access Intermediate

อย่างไรก็ตามความชำนาญจะเกิดขึ้น อยู่ที่ต้องนำมาฝึกฝนและ ปฏิบัติ เมื่อพบปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ เราจะเกิดความเชี่ยวชาญในงานนั้น

คุณสุจินต์ ตันเจริญ

สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

จากการที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมกับทางสถาบัน NTinfonet ทำให้เข้าใจตัวโปรแกรม Access เพิ่มขึ้น จากที่ลองใช้งานเองมาตั้งนาน

เนื้อหาในการอบรมเป็นตัวอย่างที่ดีทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปประยุกต์กับการใช้งานได้ง่ายขึ้น ได้รับประโยชน์มากค่ะ

นอกจากเข้าอบรมเองแล้วยังแนะนำเพื่อนร่วมงานที่มีความจำเป็นต้องใช้งานเข้าอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรอื่นๆ ด้วยค่ะ

คุณวิภาวรรณ แสงสง่า

มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ผมได้เข้าเรียนหลักสูตร Introdution to MS.Access กับทาง NTinfonet ตอนแรกคิดว่าคงไม่ได้อะไรมากมาย แต่พอมาเรียน แล้วกับได้ความรู้ใหม่ๆ มากขึ้น ซึ่งเดิมคิดว่าตนเองมีความรู้เรื่องโปรแกรมสำเร็จรูปดี แล้ว แต่พอได้เข้ามาเรียนทำให้รู้ว่าการเรียนคอมพิวเตอร์มีอะไรที่ต้องต้องศึกษาเพิ่มเติมตลอดเวลาจริงๆ

คุณนธี บุญอุทิศ

บ.อายิโนะโมะโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

 

เลือกลงเรียนที่นี่เพราะเปิดเจอเว็บไซต์แนะนำหลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจหลายหลักสูตร

มาเรียนแล้วก็ไม่ผิดหวังเพราะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์กับการนำไปใช้งานในองค์กรจริงๆ

อาจารย์ผู้สอนก็ให้ความเป็นกันเอง และตอบคำถามได้อย่างชัดเจน ซึ่งคอร์สอื่นๆ ที่เลือกเอาไว้ก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์เช่นกันค่ะ

คุณรัตนาวลี มั่นทรัพย์

ZF (Thailand) Limited

Don`t copy text!