หลักสูตรอบรมเดือน ม.ค.- มี.ค.

Using Advanced Function & Formula

อบรม 18-19 ม.ค.

Creating Database Analysis Report
and PivotTable

อบรม 6-7 ก.พ.

Advanced PivotTable & Using PowerPivot

อบรม 15-16 ก.พ.

Getting & Transforming Data with Power Query

อบรม 8-9 ก.พ.

Super Advanced Technique in Excel

อบรม 30 ม.ค.

Advanced Conditional
Formatting Report

อบรม 29 ม.ค.

Inside Chart & Dynamic Chart

อบรม 12-13 ก.พ.

Creating Automatic Task
in Excel with VBA

อบรม 15-16 ก.พ.

Developing Dashboard with Excel

อบรม 22-23 ม.ค.

Developing Project Dashboard with Excel

อบรม 12-13 ก.พ.

Developing KPI Dashboard with Excel

อบรม 29 ก.พ.

Powerful Report & Dashboard
with Power BI Desktop

อบรม 25-26 ม.ค.

Advanced Visualization &
Dynamic Content in Power BI

อบรม 19-20 ก.พ.

Transforming Data with
Power Query in Power BI

อบรม 28 ก.พ.

Using DAX in Power BI

อบรม 7-8 มี.ค.

PowerPoint Intermediate

อบรม 19 ก.พ.

Creating Professional PowerPoint Presentation

อบรม 23 ก.พ.

Effective Presentation Design

อบรม 28 ก.พ.

Inside Microsoft Project

อบรม 28-29 มี.ค.

Microsoft Access Basic

อบรม 14-15 มี.ค.

Microsoft Access Intermediate

อบรม 28-29 มี.ค.

Inside Adobe Acrobat Pro DC

อบรม 21-22 มี.ค.

ความประทับใจจากลูกค้า

 

หลักสูตร Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop

หลักสูตร Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop มีประโยชน์มากในการทำงานปัจจุบัน ซึ่งถูกนำมาใช้ในองค์กรมากมาย โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะใช้เวลาเรียนรู้และเข้าใจได้ยาก

แต่เมื่อได้ผ่านการอบรมดิฉันคิดว่าเป็นหลักสูตรที่ดีและน่าสนใจมากๆ ทำให้เราใช้เวลาในการทำงานได้สั้นลง หลักสูตรนี้จะช่วยให้ดิฉันเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

ดิฉันประทับใจอาจารย์มากค่ะ ท่านมีความรู้และเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมเป็นอย่างดี อีกทั้งการลำดับความสำคัญในการสอน ทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ได้ในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ท่านยังมีน้ำใจในการช่วยเหลือ ท่านช่วยแก้ปัญหาการลงโปรแกรม และยังคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอด ทำให้การอบรมผ่านไปด้วยดีค่ะ

คุณภัทรพร ธนสารโสภิณ

บริษัท CP INTERTRADE จำกัด

 

หลักสูตร Creating Advanced Formulas in Excel

คาดหวังไว้เยอะมากสำหรับการเรียน Creating Advanced Formulas in Excel และได้ดังหวัง เพราะที่ได้เรียนรู้จากที่นี่ได้รับประโยชน์มาก สามารถลดความซับซ้อนของสูตรแบบพื้นฐานได้เยอะทีเดียว

ในการอบรมผู้ถ่ายทอดมีการลำดับความคิดและวิธีการสอนได้ดี ทำให้สามารถติดตามและเข้าใจได้ง่ายขึ้น อีกทั้งมีการแทรกเทคนิคต่างๆ ตลอดเวลา คิดว่าจะนำไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานครับ

คุณสุภาพ เงาดุลยวัต

บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด

 

หลักสูตร Inside PivotTable in Excel

ดิฉันเป็นลูกศิษย์หรือลูกค้าขาประจำกับ NTinfonet ตั้งแต่ปี  2001 เวลามีอบรมหลักสูตรใดก็ตาม ก็จะขอนายมาเรียน ซึ่งเจ้านายก็อนุมัติทุกครั้ง เพราะนายเห็นความก้าวหน้าของดิฉันทุกครั้งหลังจากมาเข้าอบรม

งานดิฉันเป็นงานเกี่ยวกับตัวเลขและการวิเคราะห์ การเข้าอบรมทุกครั้งทำให้งานดิฉันง่ายขึ้น ใช้เวลาน้อยลงเยอะและมีประสิทธิภาพมากขึ้น Report มีหน้าตาเป็นแบบมืออาชีพ

นอกจากจะได้ความรู้และความเป็นมืออาชีพแล้วดิฉันยังประทับใจในบริการหลังการขาย นับตั้งแต่ปี  2001 จนถึงปัจจุบัน

เวลาดิฉันติดปัญหาอะไรหรือจำคำสั่งอะไรไม่ได้ ก็จะโทรถามอาจารย์ ซึ่งอาจารย์ก็กรุณาช่วยเหลือทุกครั้ง ดิฉันขอบคุณอาจารย์มากที่ช่วยแก้ใขปัญหาให้ทุกครั้งและทำให้ผลงานของดิฉันเป็นระดับมืออาชีพจริงๆ

คุณจงกลนี งามเอกเอื้อ

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

 

หลักสูตร Introduction to MS. Access

รู้สึกดีใจที่ได้มาอบรมหลักสูตร Introduction to Access กับอาจารย์สมชัย ถ่ายทอดความรู้อย่างมีขั้นตอน ตั้งแต่การสร้าง Table การเขียน Queries การสร้าง Forms ทางหน้าจอ และการออก Reports ทางเครื่องพิมพ์

นอกจากนี้ยังให้ความรู้ด้านเทคนิคต่างๆ ข้อจำกัด และเงื่อนไขของโปรแกรม Access ทำให้เข้าใจโปรแกรมนี้เพิ่มขึ้น ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นอีกระดับ จึงได้จองอบรมหลักสูตรต่อ คือ Access Intermediate

อย่างไรก็ตามความชำนาญจะเกิดขึ้น อยู่ที่ต้องนำมาฝึกฝนและ ปฏิบัติ เมื่อพบปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ เราจะเกิดความเชี่ยวชาญในงานนั้น

คุณสุจินต์ ตันเจริญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

หลักสูตร Getting and Transforming Data with Power Query

การทำงานในปัจจุบันนี้ทางผมได้ใช้เวลาในการทำงานค่อนข้างนานมาก ในการเตรียมการของข้อมูลในการวิเคราะห์เรื่องต่างๆ ซึ่งพอได้มาเรียน หลักสูตรนี้แล้วสามารถช่วยเรื่องการจัดการบริหารข้อมูลได้อย่างดี และช่วยในการประหยัดเวลาในการทำข้อมูลเป็นอย่างมาก เช่น การใช้ Excel ฟังก์ชั Vlookup

ก่อนมาเรียนหลักสูตรนี้ทางผมจะต้อง Vlookup ไฟล์จำนวน 30 ไฟล์ ในการเตรียมข้อมูล ซึ่งใช้เวลานานมาก ประมาณ 1 ชั่วโมง แต่พอได้มาเรียนหลักสูตรนี้แล้ว การเตรียมข้อมูลก็ใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง 10 นาทีเท่านั้น

หลักสูตรนี้สามารถช่วยในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลได้เป็นอย่างดี และช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม จึงขอแนะนำ ทุกๆท่านที่มีปัญหาในการบริหารจัดการข้อมูลได้ลองมาเรียนดูครับ หลักสูตรนี้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

คุณวงศกร ประสงค์สุขสกุล

บริษัท ที ลิสซิ่ง จำกัด

 

หลักสูตร Creating Database Analysis Report in Excel

การวิเคราะห์และการจัดเตรียมข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบผลการดำเนินการ หลักสูตรนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงการจัดเตรียมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสะดวกรวดเร็วและลดระยะเวลาในการดำเนินการ ทั้งยังสามารถแสดงผลของข้อมูลที่ได้โดยผ่าน Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าท่านใดมีความต้องการในสิ่งที่ผมได้กล่าวมาแล้ว

เชิญเข้าร่วมรับการอบรมอย่างที่ผมได้รับ รับรองว่าเวลาที่มีค่าของคุณจะไม่เสียไปกับงานที่ซ้ำซากจำเจและได้ผลงานที่ผู้บริหารไม่สามารถปฎิเสธได้ครับ

คุณธีรนุช ภัทรวุฒิพงศ์

บริษัทอยุธยาแคปปิตัล ออโตลีซ จำกัด

 

หลักสูตร Inside Microsoft Project

การอบรม Microsoft Project ช่วยให้ดิฉันเข้าใจฟังก์ชันการทำงานเพิ่มขึ้นมากมาย ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ไม่แต่ในวงการวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้นสามารถนำมาปรับใช้กับศาสตร์อื่นๆ ได้ เช่นกัน โดยส่วนตัวได้ใช้สอนนักศึกษาในการจัดการโครงการเล็กๆ ถึงแม้จะไม่ใช่โครงการใหญ่ๆ

เช่น งานด้านวิศวกรรมศาสตร์ก็ตามแต่ก็เป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารโครงการให้กับนักศึกษาโดยนำโปรแกรมนี้มาช่วย สำหรับอาจารย์สมชัยผู้สอนก็ตั้งใจสอนดีมากค่ะ

รองศาสตราจารย์ปราณี อัศวภูษิตกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

หลักสูตร Super Advanced Technique in Excel

จากที่ได้อบรม Super Advanced Technique in Excel แล้วรู้สึกประทับใจเรื่อง Worksheet Technique และ Data Validation เพราะเทคนิคเหล่านี้สามารถทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นมากและป้องกันความผิดพลาดในการ Key ข้อมูล 

นอกจากนั้นหนังสือประกอบการเรียนเขียนได้กระชับและเข้าใจง่าย โดยรวมแล้วขอแนะนำให้ผู้ที่มี Basic Excel ดีอยู่แล้ว มาเรียนต่อยอดในหลักสูตรนี้ได้ครับ

คุณสารัช สิทธิมงคล

บริษัท Johnson & Johnson (Thailand) จำกัด

 

หลักสูตร Developing Dashboard with Excel

ผมเป็นลูกค้าของที่นี่มานาน และสิ่งที่ชอบที่สุดคือ ที่นี่จะมีเทคนิคการสอนที่ดี เข้าใจง่าย มีหลักสูตร Excel ที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้กับงานได้ในหลายๆ ด้าน

สำหรับหลักสูตร Developing Dashboard with Excel รวมถึงหลักสูตร Creating Dynamic Chart in Excel เราสามารถนำ Concept ที่ได้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนองานในหลายๆ ด้าน ทำให้การนำเสนอเป็นแบบ Dynamic และน่าสนใจ อีกทั้งไม่ต้องเสียเงินซื้อ Tool ที่มีราคาแพง

สุดท้ายนี้ขอให้ทางสถาบันพัฒนาหลักสูตร Excel ในเรื่องใหม่ๆ ที่ดึงความสามารถของ Excel มาใช้ ที่หลายๆ คนไม่เคยรู้ว่า Excel ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด

คุณศิริพจน์ อ.ใบหยกวิจิตร

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

หลักสูตร Creating Professional Presentation with PowerPoint

ได้เข้าอบรมหลักสูตร PowerPoint ซึ่งต้องใช้ในการทำ Presentation เพื่อนำเสนองานอยู่แล้ว โดยส่วนตัวทราบว่าโปรแกรม PowerPoint สามารถสร้างชิ้นงานได้หลากหลายรูปแบบมากมาย แต่ไม่เคยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

จนกระทั่งมาเรียนที่นี่ พบว่าได้เรียนในสิ่งที่ไม่เคยทราบมาก่อนและได้เทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยอาจารย์ผู้สอนก็สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก มีการยกตัวอย่างและให้ทดลองทำเอง ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 

รู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดที่มาเรียน Course นี้และได้นำสิ่งที่เรียนรู้มาถ่ายทอด ให้กับท่านอื่นๆ ทราบ ทำให้ Presentation เป็นงานง่ายๆ ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาค่ะ

คุณอรทัย อัครพัฒนกุล

บริษัท AIS จำกัด (มหาชน)

 

หลักสูตร Organizing and Using Advanced Feature E-Mail in Outlook

แรกเห็นชื่อหลักสูตรก็ประทับใจแล้ว เพราะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ให้ความสะดวกกับผู้ใช้มากๆ แต่การใช้งานในเชิงลึกที่หลักสูตรนี้เสนอมา เป็นการเพิ่มประโยชน์ให้ผู้ใช้มากขึ้นไปอีก ช่วยจัดการระบบให้ดีขึ้น รวดเร็วมากขึ้น ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น ตามร้านหนังสือคอมพิวเตอร์ที่พิมพ์ขายออกมาก็มีแค่พื้นฐานมากๆ ซื้อมาแล้วยังอยากเอากลับไปคืนเพราะไม่ได้อะไรเลย

ที่ประทับใจที่สุดเห็นจะเป็นอาจารย์ผู้สอน ที่ให้ความรู้ละเอียด สอนง่ายได้เนื้อหาเต็มๆ ตั้งใจตอบคำถามที่นอกเหนือหลักสูตรที่ท่านเตรียมไว้ แต่ก็พยายามสอนให้เข้าใจจนครบ จนเวลาหนึ่งวันที่ผ่านไปรู้สึกรวดเร็วมาก

รู้สึกไม่ผิดหวังที่เลือกลงสองหลักสูตรของ Outlook จริงๆ ครับและหวังว่าจะได้เข้าเรียนอีกหลักสูตรหนึ่งในเร็ววันนี้

คุณเกรียงไกร ทรัพย์เจริญ

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด

 

หลักสูตร Microsoft Excel Intermediate

ผมเคยได้เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม Creating Professional Presentation with Powerpoint ซึ่งยอมรับว่าทึ่งมากกับการที่ใช้สไลด์แผ่นเดียวแต่ใส่ Effect เหมือนกับมีสไลด์หลายแผ่น

ผมเลยได้มาเข้าอบรมเรื่องการใช้ Microsoft Excel Intermediate อีกเพราะว่าเมื่อก่อนมีแต่ลูกน้องคอยทำให้ แต่ปัจจุบันเมื่อเราต้องติดตามโครงการต่างๆ อย่างใกล้ชิด การทำโปรแกรมเองจึงเป็นสิ่งจำเป็น เยี่ยมมากครับ 

วิทยากรได้สอนอย่างชนิดที่ว่าคนไม่เป็นก็ต้องเป็น เพราะไม่ได้เร่งสอน แต่คอยสอบถามผู้เข้าฝึกอบรมตลอดเวลา พร้อมยังมีการทดสอบการใช้งานอีกเพื่อให้แน่ใจว่าเราทำได้ ผมจะเข้าอบรมขั้น Advance อีกอย่างแน่นอนครับ

คุณอัมรินทร์ บุตรอำไพ

บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จำกัด